DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 67     <-- 67 -->        PDF

dim biljkama specijalno u rasadnicima i u kulturama a zasebno na pojedinim đjelovima
odraslih strukova, na lišću odnosno na četinama, na vrhu strukova, na srednjem
pa na donjem dijelu debla, na žilju i t. d.


Šest o poglavlj e obuhvata odbranu od štetočinja iz biljnoga svijeta. To su
fitobiotski činioci, čiji je utjecaj na razvijanje šume kao biljne zajednice
mnogo puta od presudne važnosti. Prije svega štete od korova pa štete od
raznih biljnih parazita pripadaju ovamo.


Štet e od korova , koje su mnogo puta vrlo znatne, što više — mnogo puta
je korov razlogom te ne može doći ni do formiranja glavne sastojine — posmatra pisac
S obzirom na stanišne činioce, na vrste drveća pa način gospodarenja, na starost i
sklop sastojina, na vremenske prilike i na vrst korova i u vezi toga iznosi preventivne
mjere za odbranu kao i mjere, pomoću kojih se može voditi borba sa korovom.


Od korova koji su naročito važni za održavanje šumskoga gospodarstva, iznosi
prije svega one koji su uzrokom da dolazi do stvaranja kiseloga humusa, onda one,
koji zasjenjuju mlade biljke, pa one koje sadržavaju suviše vlažnosti u zemljištu i time
doprinose zakiseljavanju zemljišta, ovamo spadaju vrste koje se viju oko strukova
i deformišu ih te konačno vrste, koje pokrivaju koru na strukovima — ponekad gotovo
na čitavom stablu i smetaju pravilno odvijanje fizioloških funkcija.


Biljni paraziti na šumsko-gospodarskim vrstama svrstani su u dvije skupine:
fanerogamni paraziti naročito iz porodice Loranthaceae i gljive.
Djelo obuhvata 562 strane, sadrži 652 dobre slike u tekstu te alfabetsko kazalo o
štetočinjama iz životinjskog i biljnog svijeta te o štetama u šumi (str. 553—562).


Literatura, koju je pisac iskoristio, napomenuta je kod odnosne materije.


Ova odlična knjiga, kakovom se ne mogu pohvaliti niti narodi, gdje je šumsko
gospodarstvo već doživjelo u visokoj šumi i dva i više obrta — služrna čast i piscu
i stručnim krugovima Bugarske : Preglednost materije, pa jasnoća u
razradi predmeta osobine su, kojima se može podičiti malo
stručnih knjiga kao upravo ova. One će vrlo dobro doći i našim stručnim
krugovima. Prof. Dr. Josip Baien.


Prof. inž. Vasil Stojanov: .........-fe ........ ..> ........... ..... ........
Sofija 1935, pečatnica S. M. Stajkov.


Autor prikazuje put bugarskih šumara kroz Jugoslaviju i šumarstvo onih krajeva,
kroz koje je ekskurzija prošla. Počinje opisom dočeka u Caribrodu i Beogradu te
opisom Beograda. Medu ostalim o boravku u Beogradu kaže: »Prijem je više nego
srdačan, predmetom smo najveće pažnje« ... »Vođeni od brojnih jugoslovenskih kolega,
razgledavamo znamenitosti jugoslavenske prijestolnice, koja se izgrađuje brzim tempom
kao moderan grad.« Spominje grandioznost novih javnih zgrada u Beogradu, spomenike
Meštrovićeve, a napose i »parkove, aleje i vrtove«, koji su »velikim dijelom
osnovani od kolega-šumara«. Zatim prikazuje Poljoprivredno-šumarski fakultet u Zemunu
i Šumarsko-lovački muzej u Topčideru, koji nazivlje velikom tekovinom jugoslovenskog
šumarstva.


Drugi dan ekskurzije bio je proveden u Vinkovcima i Drenovcima. Posjećeni su
stari slavonski hrastici kraj Drenovca. Autor među ostalim kaže: »S nestrpljivošću
očekujemo čas, kad ćemo stići u srce stoljetnih slavonskih hrastika. I eto, sat i pô se
vozimo lokalnom šumskom željeznicom kroz mlade i srednjodobne hrastike. Prostiru
se kud nam oko stiže. Nigdje nije narušena harmonija šumskog pejsaža. Svuda pred
nama idealna, gusta i tamna hrastova šuma. Mjestimično se pokazuju golemi prosjeci,
i do 10 kin dugački. Na stanici Drenovci silazimo. Srdačan doček i »dobro došli«. Prolazimo
ispod slavoluka od hrastovih grana. Okićen je bugarskim i jugoslavenskim zastavama.
Evo nas u 250 godišnjoj hrastovoj sastojini. Gigantska stabla dižu se i do
40 m u visinu, sa deblom i do 20 m čistim od grana. Svako stablo za sebe pretstavlja


611
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 68     <-- 68 -->        PDF

ogromnu vrijednost. U tome carstvu i u tom veličanstvenom pejsažu zbilo se tisuću
epizoda iz epskih krvavih borbi kršćanstva sa islamom. Tamo pako, nedaleko, slika se
mijenja. Nema nijednog velikana, jer žetva je nastupila i dragocjeno je drvo pretvoreno
u zlato ...«.


Pisac zatim iznosi površine državnih šuma vinkovačke direkcije te Brodske
imovne općine, način gospodarenja, etate i t. d.


Iz Vinkovaca krenula je ekskurzija u Zagreb. »Bijeli Zagreb« pisac opisuje naročitom
simpatijom. U njemu je nekada studirao šumarstvo. U Zagrebu su ekskurzisti
posjetili Botanički vrt, Poljoprivredno-šumarski fakultet, šumarski muzej, Jugoslovensko
šumarsko udruženje, Maksimir, Direkciju šuma, bansku upravu i t. d. Pisac
naziva Zagreb gradom zapadne kulture i pohvalno se izražava o njegovim institucijama.


Iz Zagreba je put vodio željeznicom do Delnica. »Pruga vijuga obalom čarobne
Korane, koja svoju bistru i plavu vodu dobiva iz Plitvičkih jezera« » divan je
pejsaž krša, sa golim kamenim grebenima i vrhuncima, beskrajnim šumama, dolinama
i kotlinama, karakterističnim kraškim ponorima, ponikvama i vrtačama. Eto nas već u
srcu Gorskog Kotara, jednog od najvažnijih objekata ekskurzije...« »U 9 sati i 30 dolazimo
na stanicu Delnice. Na peronu nas dočekuje mnogobrojna publika s muzikom i
zastavama. Frenetično hura i živih zaglušuje riječ šefa šumarstva u Delnicama


g.
Majnarića«.
Pisac zatim opisuje šume Gorskog Kotara, način gospodarenja u njima, prirodne
i ekonomske uslove, blizinu željeznice i mora, razvoj cijena drvetu kroz posljednjih 35
godina, etate i t. d. Dalje autor kaže: »U kratko, neminovno, viši stepen i intenzivan
način gospodarenja u tom važnom šumskom objektu je od golemog nacionalno-ekonoinskog
i socijalnog značenja za državu i narod, jer o njemu ovisi sreća i blagostanje
pučanstva Gorskog Kotara, koje živi gotovo isključivo (direktno ili indirektno) od
šuma. Narod ne vrši nikakove štete ni krađe u šumi. čuva ju kao zjenicu oka, jer mu
šuma znači ne samo mogućnost trajne zarade, već svojom ljepotom i romantičnošću
privlači hiljade turista iz cijelog svijeta. Delnice i Lokve su Švajcarska Jugoslavije«.
Iz Fužina krenula je ekskurzija autobusom u Crikvenicu. Evo kako autor opisuje
prelaz iz šumovitog u goli Krš: »Nakon jednosatne vožnje dolazimo na greben planinskog
lanca. Pred nama se otkriva koliko strašna, toliko velebna slika. Nepregledna kamena
pustinja ispresjecana oazama tamno zelenih šumica i malim živopisnim selima,
izgrađenim od kamena usred voćnjaka i vinograda. Pozadina tog i divnog i tužnog
pejsaža je sinje Jadransko more, posijano labirintom malih otoka. Upravo pod nama
na obali morskoj koketno se smjestio ljetovališni grad Crikvenica, a od njega na jug
Novi i Senj.«
»Auto staje. Profesor zemunskog fakulteta Dr. J. Balen, rođen i uzrastao u krilu
te kamene zemlje, objašnjava nam problem krša. Odličan poznavaoc ovog kraja, upoznaje
nas s historijom, karakterističnim geološkim, klimatskim i fitogeografskim osobinama
Hrvatskog primorja i Dalmacije«.
»Ogromna je čest tih silnih goljeti rezultat sistematskog obešumljavanja kroz
vijekove, prekomjernom pašom, napose koza, te pretvaranjem šumskih površina u
poljoprivrednu kulturu. Ta su tri uništavajuća faktora bila potpomagana nepovoljnim
edafskim i klimatskim faktorima, a osobito burom, koja ovdje vlada«.
»Ova teška ostavština vijekovâ nalazi se danas u rukama šumara, koji uporito
rade na restauriranju šume, jer u šumi je jedina mogućnost poboljšanja života primorskog
pučanstva. Isključena su od tog rada samo ona mjesta, koja, zbog osobina
geološke strukture i konfiguracije terena, nisu nikad bila pokrivena šumom i ne mogu
da budu zašumljena.«
»Ali faktički problem krša nije problem pošumljavanja već problem šire razmjere,
problem opće-ekonomskog gospodarskog podizanja kraškog stanovništva.«


612