DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Štet e od ptic a — iako su one, općenito uzevši, redovito vrlo malene — i


obrana od njih pokazana je također detaljno imajući pred očima četiri glavne familije,


koje su od interesa za šumsko gospodarstvo: Tetraonidae, Columbidae, Corvidae,


Fringillidae.


Insek t i u šumskom gospodarstvu zauzimaju zasebno mjesto — oni su koje


korisni a koje naročito štetni. Ogromne štete znadu insekti počiniti kad se, u određenim


prilikama, namnože u velikoj mjeri. Razlikujemo tehničke i fiziološke štetočiuje —


s obzirom na karakteristiku štete i njezine posljedice, a primarne i sekundarne šteto


čiuje s obzirom na zdravstveno stanje napadnutoga individua.


Razlozi, zbog kojih dolazi do kalamiteta uslijed navale insekata sažeti su u


ovome: uzgajanje čistih kao i istodobnih sastojina, nepovoljne klimatske prilike i


uopće nepodesne stanišne prilike pa štete na sastojini od snijega i vjetra — pomažu


uvelike dolazak šteta od insekata, resp. pogoduju u njihovom razmnožavanju.


Govoreći o mjerama za odbranu od insekatskih šteta pisac navodi prije svega


preventivne zaštitne mjere, a onda tehničke mjere za odbranu.


Medu preventivnim mjerama nalazimo mjere gospodarske: izbor vrsta drveća


prema stanišnim uslovima, izbjegavanje čistih sastojina, brižljivo odgajanje i njego


vanje sastojina, popravljanje zemljišta, zaštita od povreda iz atmosfere, izbjegavanje


sječa na golo, krčenje panjeva, obavljanje svih poslova oko eksploatacije na vrijeme,


čišćenja sječina, često pregledavanje podmlatka i kontrolisanje njegovog razvijanja


te zaštita insekatskih neprijatelja.


Za provedbu tehničkih mjera u odbrani od insekata, služe mehanička i kemijska
sredstva. Mehanička su sredstva: suzbijanje i uništavanje insekatskih jajašca, larvi,
lutki i gotovih insekata, uređivanje lovnih jaraka, uklanjanje i spaljivanje strukova
napadnutih od larvi, postavljanje lovnih drveta, postavljanje ljepljivih prstenova na
strukove, sabiranje prostirke, u kojoj se nalaze izvjesni štetočinje. Kemijska sredstva
za suzbijanje insekata dijeli u kontaktne i sto mač ne otrove. U prve ubraja
vrelu vodu, sapunicu, buhač, petrolejsku emulziju, ekstrakt duhana, karbolineum. Najvažniji
stomačni otrovi su arsenovi spojevi, koji su danas u velikoj upotrebi.


Zasebnu pažnju posvećuje pisac borbi protiv štetnih insekata prašenjem otrovnih
spojeva iz aeroplana. U tu svrhu se upotrebljavaju i čiste arsenove soli i njihova
smjesa — (94% arseničko-kiselog vapna u smjesi sa 6% nikotinskog sulfata). Kako
arsenovi spojevi pripadaju stomačnim otrovima, upotrebljava se taj otrov u borbi samo
s onim insektima, koji grizu i koji se hrane listom odnosno četinama.


Rad je s aeroplanom skup — za to se primjenjuje tamo, gdje su u pitanju štete
na prostranim površinama. Borba sa prašenjem otrovnih spojeva iz aeroplana može
se primijeniti naročito protiv vrsta Lymantria monacha, Tortrix viridana, Fidonia piniaria,
Lophvrus pini.


Govori o potrebnim osobinama materijala, koji služi za trovanje, o tehnici rada,


o metodama da se ustanovi rezultat rada i t. d.
Zaseban je način borbe — biološk a borb a — sa štetnim insektima kojoj
pisac obraća pažnju i s obzirom na historijske podatke kako se je razvijala i s obzirom
na primjenu metoda, koje su upravo u našim vremenima u izgrađivanju.


Prelazeći na raznovrsne insekte štetočinje — pisac razmatra prije svega štetočinje
na lišćarima a onda one na četinarima, imajući pred očima prilike u svojoj
otadžbini.


Štetočine na lišćarima dijeli u štetočinje na hrastu, na bukvi, na jasenu,
brijestu, topoli i vrbi — a onda navodi štetočinje koji napadaju gotovo sve vrste Hšćara.
Među štetočinjama, koje dolaze na četinarima — pisac razrađuje tri
skupine — štetočinje na boru, štetočinje na smrči i štetočinje na jeli.
Insekti štetočinje su tretirani s obzirom na mjesta oštećivanja — pa su zasebno
insekti, koji čine štetu na sjemenu odnosno na šišaricama, zasebno štetočinje na mla


610