DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Štetan utjecaj atmosferskih činilaca zavisi od intenziteta s kojim se javljaju te
od momenta kad zahvataju u sastojinu. Od velikog je utjecaja i stanište te uopće prilike
u kojima se razvija sastojina: struktura sastojine, starost, sklop, vrsta drveća,
poredaj klasa starosti i tome si.


U vezi toga pisac u ovom poglavlju uzima u razmatranje i daje zaštitne mjere
protiv oštećivanja kojima je uzrokom žeg a imajući pri tom pred očima vrste drveća,
dobu sastojine, sklop, stanišne prilike i zemljišni pokrov a zatim način kako je sastojina
podignuta te doba godine, kad je sastojinu zahvatila suša. S obzirom na oštećivanja
te vrste koja se očituju u najvećoj mjeri na mladim nezaštićenim klicama, a specijalno
na smrči, bukvi i jeli, iznosi pisac mjere koje se primjenjuju kao preventivne.
Tu je prije svega prirodno podmladivanje, a ako se već primjenjuje sječa na
golo, ona treba da se provede na uskim prugama, sa sjeveroistoka odnosno sjevera
ukoliko nema s te strane opasnosti od vjetra. Ako se primjenjuje podmladivanje
ručnim putem, daće bolje rezultate u borbi protiv suše sadnj a biljki . U mladim
sastojinama treba iskoristiti primješane vrste koje brzo rastu, da pruže zaštitu onima
koje će činiti glavnu sastojinu i koje trebaju zaštite. Daje i zasebne uslove za odgoj
sadnica u rasadniku, koje će, presađene na teren, biti po mogućnosti što otpornije
od suše.


I podignutoj sastojini treba također dati zaštite protiv suše: podesan sklop, promišljeno
proređivanje, stvaranje i održavanje zaštitnog pojasa, provođenje sječa na
specijalan način (Wagner).


Zasebnu pažnju obraća pisac upal i kor e zbog utjecaja žege. Navjdi vrste
koje najviše stradavaju: bukva, smrča, molika; manje strada grab, jasen, javor a najmanje
kesten i jela. Podvrgava analizi oštećivanja ove vrste imajući pred očima starost
sastojina, stanište pa pojedine dijelove na strukovima, preporučajući i preventivne
zaštitne mjere.


Raspravljajući pitanje šteta koje dolaze zbog utjecaja niskih temperatura
, posmatra ih pisac od česti kao štete na mladim biljkama ili nježnim organima
odnosno njihovim dijelovima, od česti kao mrazopucine, a onda i kao štete na
zemljištu od golomrazice ili sriši. U svakom slučaju navodi uslove pod kojima se javljaju
oštećivanja te vrsti i način kako reagiraju pojedine vrste drveća na utjecaj niskih
temperatura, navodeći preventivne mjere za zaštitu.


Naročito detaljno tretira pisac štet e od vjetrov a dajući između ostaloga
i režim zračnih strujanja u svojoj zemlji i skrećući na to potrebnu pažnju za šumsko
gospodarstvo. Imajući pred očima fiziološki i mehanički utjecaj vjetra
nabraja pisac preventivne mjere za zaštitu koje su u najvećem dijelu šumsk e uz gojn
e prirode . Štete od vihora — ciklona — posmatra detaljno imajući pred
očima prije svega stanišne odnose a onda godišnje doba u kome se cikloni javljaju.
Medu preventivnim mjerama naročito ističe uzgajanje mješovitih sastojina a onda provođenje
prebornog gospodarenja. Ne nranju pažnju obraća podizanju i održavanju
vjetrobranog pojasa na rubu sastojine imajući pred očima njegove zadatke, vrste drveća
koje su za nj najpodesnije te način kako bi taj pojas po svojoj strukturi najbolje
odgovarao svojoj svrsi. Osim pomenutih mjera ističe još i one koje treba imati pred
očima pri uređenju šumskoga gospodarstva i koje treba striktno provoditi u cilju
obrane sastojine od vjetra: obrt treba prilagoditi potrebama — da ne bude previsok
jer mladi strukovi redovito stradavaju manje; u sastojini treba provesti mrežu prosjeka
s obzirom na opasni vjetar; sječe treba voditi imajući u vidu utjecaj vjetra.


Štete zbog mehaničkog djelovanja vjetrova — vjetroizvale i
vjetrolomi — znadu biti vrlo velike. Sastojine koje radi toga dolaze do iskorišćavanja
treba s pažnjom posmatrati, da se oštećeni materijal preradi i izveze na vrijeme i da se
nova sastojina podigne.


607