DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 60     <-- 60 -->        PDF

cijevi, za gradnju mostova, za gradnju mašina, letala, brodova) počinje drvo ponovo da1


igra važnu ulogu. Nizom primjena i slika autor je objasnio ove prednosti. Savremena


upotreba drveta u stolarstvu, kolarstvu, bačvarstvu, tokarstvu, košaraštvu i poljopri


vredi potpuno je obuhvaćena. I o upotrebi otpadaka i živih stabala vodeno je računa.


Na kraju ovoga odjeljka donesen je alfabetski popis domaćih i stranih vrsti drveta sa


naznakom njihove upotrebe.


Razaranje drveta prikazano je prema uzročnicima, toplinom, mehaničkim sna


gama, kemijskim agensima i živim bićima.


Proširena je ona čest koja govori o pougljavanju u retortama i prenosnim pe


ćima, naprotiv skraćen je prikaz procenata iskoriščavanja. Posvema je nov i temeljit


prikaz upotrebe plinova dobijenih iz drveta za gonjenje vozila i za loženje.


Iz temelja je nov prikaz proizvodnje utrljanice i masonita.


Rezultatima savremenoga znanja obogaćeno je poglavlje o dobijanju celštofa,


papira, vještačke svile, šećera, alkohola i oksalne kiseline.


Od organizama koji razaraju drvo vodeno je računa o jestivoj gljivi Agaricus


ostreatus (Falck, Busse).


Druga čest knjige (str. 555 do 722), koja govori o sporednim produktima, pre


trpila je znatno manje izmjene nego prva, koja govori o drvetu kao glavnome produktu.


Prikaz kore obogaćen je prikazom činilaca o kojima zavisi sadržaj tanina (str.


562), novim propisima o sortiranju (Homa) i onima o procentu iskoriščavanja (str. 580).


Smolarenje prošireno je detaljem njemačke metode (Chorin) i američke (Gilmer)


kao i prikazom tehnike smolarenja smrekovine i jelovine.


Iskorišćavanje plodova i sjemena, popunjeno je podacima o činiocima uroda


sjemena (Emilius, Ernst, Busse, Lochow, Schmidt). Posve je nov prikaz o ekonomskoj


osnovici dobijanja sjemena, o tehnici trušenja i spremanja.


Upotreba drveta za prehranu proširena je rezultatima dosegnutim za vrijeme


rata (Schwalbe).


Šumarskom značenju paše posvećena je veća pažnja no dosada i donesene su


nove slike.


Iskorišćavanje stelje prošireno je.


Proširena su poglavlja o postanju i podjeli čretova i tresetišta (str. 681 do 683):
i o upotrebi treseta u građevinarstvu.


Novi su odnosno prerađeni su dijelovi o šumskoj vuni, koniferinu, vanilinu i šećeru.


Qayer - Fabriciusov Forstbenutzung u svome trinaestome izdanju ne samo da je
zadržao svoju dosadanju naučnu visinu već ju je i podigao donoseći rezultate najnovijih
naučnih istraživanja, i njihovu praktičnu primjenu iz oblasti iskoriščavanja šuma.
Knjiga, štampana na finom papiru i tvrdo povezana, izašla je u nakladi Paul´
Parey-a, Berlin. Cijena joj je za inostranstvo RM 25.50. Ugrenović.


INQ. T. DIMITROV, LESOOHRANA (Zaštita šuma), Univerzitetska biblioteka,
No. 153., str. 562. Pridvorna pečatnica, Sofija 1934. (Bugarski).


Zaštit a šum a izlaže raznovrsne mjere koje služe da se sačuva šuma kao
glavni objekat šumskoga gospodarstva. Pri tome imamo pred očima s jedne strane
sastojinu u najširem smislu riječi, dakle i zemljište i biljnu zajednicu koja na njemu
dolazi, a s druge — raznovrsne štetne utjecaje, bilo da oni dolaze iz neorganske bilo
iz organske prirode. Pridržavajući se nauke profesora Morozova polazimo sa gledišta,
da je šuma biocenoza , u kojoj treba održavati ravnotežu, jer u momentu
kad se ravnoteža poremeti, nestaje liarmonije i dolazi do raznovrsnih smetnji koje
su na putu pravilnom odvijanju šumskoga gospodarstva. U šumi kao u naročitoj biocenozi
nalazimo i nadzemne organizme i organizme u zemljištu. — Na zemljištu
dolazi prije svega biljna zajednica u kojoj razabiremo nisku i visoku floru odnosno
gornju i donju sastojinu. Treba imati pred očima, da u toj biocenozi postoji i ? i


604