DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 59     <-- 59 -->        PDF

linsky, Erling Eide, Hohenadl) kao i oni starijih istraživača (Jaccard, Metzger), koji
su dosada ostali gotovo zaboravljeni.


Fizičke osobine drveta (str. 46 do 106). Prikaz je znatno proširen na osnovu
novih naučnih rezultata (Kollmann, Mörath, Trost, Tkačenko, Baumann, Trautwetter,
Graf, Worschitz). Naročito je proširen prikaz uloge vode u njenom odnosu naprama
težini, utezanju, bujanju i njenom značenju za praktične ciljeve.


Poglavlje o nepravilnosti i greškama drveta (si. 107 do 132) naročito je obogaćeno
većim brojem slika. Proširen je prikaz grešaka: guljenje po divljači, crljen-drvo,
smreka-lještarka, gušavost, smreka ukrštenih nabreklina. Izneseno je tvrđenje da postoji
razlika između neprave srži i prozeble srži (Frostkern) bukovine.


II) Obaranje i izrada str. 132 do 212.


Radničko pitanje opširno je razrađeno s obzirom na Zakon o radu od 20. I. 1934
i s obzirom na savrerneno naučno istraživanje rada u šumi (Altmann, Bergknecht,
Graf, Gläser, Hilf, Strehlke, Jugowiz, Stenczel).


Oruđe za siječenje obogaćeno je prikazom kotiranih poprečnih profila i pogleda
sa strane. Piljenje, naročito ono izvršeno mašinama (Kompis, Dolmar, Rinco, Stihl,
Leitz) opširnije je razrađeno nego dosada. Prikaz obarania, uključivši prethodno doznačivanje
i tehniku krčenja, proširen je obzirima o kojima treba voditi računa prilikom
obaranja.


Poglavlje o izrađivanju (fasoniranju) prerađeno je s temelja i konformirano
zvaničnim propisima za državne šume iz godine 1925 i 1931 (»Homa«) i 1927, 1928
(HSA). Oznaka »sortimenat« napuštena je i zamijenjena riječju »sorta«.


U poglavlju II A (str. 212 do 234) razrađena je i ona čest iznošenja koju smo
ini nazvali prva faza. Posve je nova ona čest koja govori o vuči uz pomoć mašina
naročito o tome kako se ona praktikuje u Americi. Donesene su mnoge nove slike o
iznošenju.


Prikazom jedinica prodaje i načina utvrđivanja izrađene količine (str. 235 do
243) ukratko rečeno prikaz primanja zaključuje odjeljak II.
Prikaz iznošenja (str. 243 do 348) obuhvata samo one načine koje smo mi ubrojili
u drugu fazu. Ovaj je odjeljak znatno proširen naročito u onoj česti, koja govori


o upotrebi automobila i traktora pri iznošenju šumskih produkata. Prikazane su prednosti,
zakonski propisi, način gradnje i troškovi. Klizovi, točila, željeznice i žičare su
opširnije razrađeni i predočeni većim brojem slika no dosada. Plavljenje i splavarenje
zadržalo je stari obim tek je grupiranje materije izvršeno metodički bolje. Nov je prikaz
spremanje trupaca pod vodom.
Unovčivanje drveta (str. 348 do 382). Prikaz je proširen naročito u onoj česti,
koja govori o prodaji na panju, o cijeni i taksama, o borbi protiv komplota i o načinu
doznake.


III) Prerađivanje drveta (str. 383 do 410) prošireno je u česti koja govori o pilanama
i o vertikalnim jarmovima kao mašinama. Posve je nov odjeljak o mašinama
za koranje.


Oplemenjivanje drveta (str. 410 do 433) obogaćeno je detaljom, koji se odnosi na
furniranje, bojenje, uvećavanje tvrdoće (lignoston). Iz temelja i veoma detaljno razrađen
je higroskopicitet drveta, savremena tehnika sušenja, šperovanje drveta, zatim
poboljšavanje snage ogrijevanja, smanjivanje upaljivosti (lokron, celon, protektor) kao
i proizvodnja surogata drveta (heraklit, lignolit, karolit, torfotekt, metalno drvo). Najopširnije
je prerađeno poglavlje o povišavanju trajnosti (upirući se u publikacije Mahlke
Troschel-a i Bub-Bodmar-Tilger-a).


Upotreba drveta (str. 433 do 554) razdijeljena je na dvije grupe prema tome da
li se njome ostavlja netaknuta unutrašnja građa ili se ona razara vještačkim načinom.
Danas se sve više priznavaju izvjesne prednosti drveta pred željezom i kamenom
tako te upotrebom drveta u izvjesnim oblastima (za visoke gradnje, za vodovodske


603