DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Na isti način imaju se podijeliti prostrane golijeti, da se u individualnom vlasništvu
privedu šumskoj kulturi.


III. Vještačko pošumljavanje.
U najnovije vrijeme u zemljama oko Sredozemnog mora pridaje se pošumljavanj.
u golijeti velika važnost, koja je potakla sve interesirajte države, da osnuju
međunarodnu ustanovu »Silva Mediterranea« sa sjedištem u Rimu, da zajedničkim
znanstvenim radom doprinese praktičnom riješenju toga krepnog problema.


I ako pošumljavanje naših obala vuče svoje porijeklo još iz francuskog vremena
(Dandolo), te ima 125 godišnju tradiciju, ukazala se potreba, da se pošumljavanje
krša postavi na zakonsku osnovu u našem Zakonu o šumama od 29. XU. 1929.,
u V. njegovom dijelu, koji je posvećen unapređenju šumarstva i kulture tla na kršu
i golijeti. Zakon predviđa i naređuje, da se sva zemljišta (golijeti), čije pošumlienje
traži opći javni interes (klimatski obziri, zaštita od vjetrova, bujica, turizam i t. d.),
u vremenu od 1930. do 1940. godine izdvoje i popisu, a u roku od najviše 50 godina
(do 1980 g.) pošume. Komisiju za izdvajanje zemljišta za pošumljavanje imenuje
ban, a sastoji se iz šumarskog referenta, agronoma, sreskog načelnika i općinskog
pretsjednika. Komisija odlučuje, šta ima da se pošumi, vodeći računa o potrebama
stočarstva, te da li se ima pošumljenje izvršiti na trošak države ili banovine i u
koliko ima u tome da učestvuje vlasnik zemljišta. Vlasnik zemlje ima protiv odluke
komisije pravo žalbe, a konačnu odluku donosi ban. Izvadanje poslova na pošumljavanju
spada u nadležnost sreskih šumarskih referenata. Posve je prirodno, da će
vlasnici zemljišta svakako nastojati da zbace sa sebe dužnosti učestvovanja kod
pošumljavanja, te će takove odluke ili teretiti državu (banovinu) ili će pak ostati neprovedene,
premda imaju zakonsku osnovu.


U izvršenju i unapređivanju radova oko pošumljavanja krševa, golijeti i živog
pljeska učestvuje država: 1) cjelokupnim pošumljavanjem izvjesnih površina; 2) davanjem
sadnica i sjemena besplatno; 3) davanjem upustava i nadzorom nad radovima
putem svojih stručnih organa; 4) oslobađanjem posjednika zemljišta izdvojenog
za pošumljavanje od plaćanja prinosa za upravu po državnim šumarskim organima,
dok od podignute šume ne bude počeo crpsti koristi; 5) davanjem novčane pomoći
i nagrada za uspješno pošumljavanje; 6) oslobađanjem od plaćanja poreza za pošumljeno
zemljište za 40 godina; 7) davanjem beskamatnih pozajmica u tu svrhu; 8)
t´.redenje pašnjaka, koji su u vezi sa pošumljenim površinama kao i sa površinama
odleđenim za pošumljavanje i davanje pomoći u tu svrhu (§ 101 Zakona o šumama).


Sredstva za izvođenje spomenutih radova davaju: redoviti državni i banovinski
budžet te fond za pošumljivanje, u koji ulaze svakovrsni prihodi sa strane države i
privatnika prema postojećem pravilniku.


Postoji neki predlog za pošumljivanje svih krševa i golijeti u našoj državi,
kojih se površina cijeni na 2,300.000 ha, sa troškom od samih 10O0 Din po ha, sa
ukupnim troškom od 2.3 milijarde Dim, koji bi se rad izvršio u 20 godina, sa godišnjim
izdatkom od 115 milijona Dinara, svotom, koja iznosi triputa toliko, koliko


cjelokupni budžet Primorske banovine. Predviđa se zarada narodu, otkup koza i davanje
ovaca, gradnja puteva, cisterna i t. d. (Madarević: »Naše šume«). Bez obzira
na to, što ovaj amerikanski projekt traži i amerikanskih sretstava, kojih mi nemamo,
zahvalni bi narod sigurno slabo ocijenio podarene mu šume, pa bi nastojao da ih
uništi, da opet dođe do zarade kod ponovnog pošumljavanja. Uz to vidimo, kako se
finansijska sredstva za pošumljavanje krša iz godine u godinu stežu, te stupamo -pred
zamršen ogroman problem finansijske, ekonomske i socijalne prirode.
Prije nego dademo prikaz riješemja ovog problema, predočićemo dva klasična
primjera, koji imaju s našim dosta sličnosti.


593