DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Uplata članarine članova pomagača: Belašković Dragutin, Zagreb Din 50.— za
god. 1935; Brkljačić Nikola, Zagreb Din 30.— za II. polugod. 1933; Dorčić Dragomir,
Zagreb Din 50.— za god. 1935; Durman Sava, Zagreb Din 50.— za god. 1935; Dereta
Bogdan, Zagreb Din 20.— upisninu; Drndelić Milan, Dobrljin. Din 50.— za II. polugod.
1934. i I. polugod. 1935; Fabijan Ferdinand, Zagreb Din 50.— za god. 1936; Košćak
Franjo, Raška Din 100.— za god. 1935. i 1936; Oreščanin Dušan, Zagreb Din 100.—
za god. 1934. i 1935; Presećki Franjo, Zagreb Din 50.— za god. 1934; Strasser Rudolf,
Zagreb Din 50.— za god. 1935; Sgerm Franjo, Pohorje Din 50.— za god. 1935; Šandrovčan
Mijo, Din 50.— za god. 1936; Vujičić Lazar, Apatin Din 25.— za II. polugo


dište 1935.
Uplata na pretplati za Šumarski list: Sresko načelstvo Gospić, Din 100.— za
god. 1936; Inspektorat za pošumljavanje, Senj Din 100.— za god. 1935


OBA VIJEST!


Potpore iz Kereškenjijeve zaklade razdijeliti će se na sjednici slijedećoj Upravnog
odbora. Pravo na potpore imaju tidove umrlih članova ove zaklade, koje su u
siromašnom stanju. Molbe treba pismeno poslati najkasnije do 15. decembra na adresu
Jugoslovenskog šumarskog udruženja, Zagreb, Vukotinovićeva 2.


Uprava J. Š. U.


Tokom zadnja dva mjeseca odaslala je Uprava JŠU opetovano opomene svim


članovima, koji duguju članarinu.


Molimo gg. članove Jugoslovenskog šumarskog udruženja, da uplate dužnu


članarinu kako za zaostale godine (star; dug) tako i za godinu 1935., kako ovo Udru


ženje ne bi moralo taj dug potraživati putem svoga pravnog zastupnika. U potonjem


slučaju morati će se opet svi zaostali dugovi predati pravnom zastupniku.


Prema Pravilima JŠU. dužan je svaki član da namiri članarinu najkasnije do
prve četvrti svake godine. Ima nažalost članova, koji su dužni članarinu od više prijašnjih
godina, što je na uštrb Društvu. Udruženje ima također svojih obaveza, koje
mora redovno podmirivati.


Molimo gg. članove, da nam jave redovno svoju promjenu adrese, kako


bi im se Šumarski List uredno slao.


Uprava J. Š. U.


Molimo gg. članove da nam jave adresu slijedećih članova, jer se List i drugi


dopisi vraćaju sa naznačenih adresa u upravu.


Ing. Ošmanjski Sergije, šum. inžinjer Beograd, Štipska ul 3; Ing. Gjorić Mihajlo,
šum. inžinjer, Beograd, Šumatovačka ul. 42; Drtik Ivan, šum. činovnik, Petrovce z.


p. Vukovar; Gjorić Dušan, trgovac drvetom, Beograd, Cuburska ul. 2; Ing. Kudinov
Vasilije, šum. upravitelj, Cetinje, kr. banska uprava; Ing. Lozjanin Milorad, šef šum.
uprave, Morović, Srijem; Ing. Psom Josip, šum. inžinjer, Delnice.
Uprava J. Š. U.


590