DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 41     <-- 41 -->        PDF

za šumsku kulturu bude doista i pod šumom i to takovom šumom, koja će davati na


rodu najviše koristi.


Treba da sve ovo zemljište bude pokriveno sa visokom šumom četinjača, uglavnom
sa potstojnom sastojinom od listača ili sa niskom šumom listača i četinjača. Kod
postignuća toga treba da idemo za ciljem, da odgojimo što više niskih šuma sastavljenih
u glavnom od listača i to česmine i planike kao vrste, koje sada, a sigurno će tako biti
i u bliskoj budućnosti, daju narodu najviše koristi.


U pozadini većih kupališnih mjesta treba ići za podizanjem takovih šuma, koje
će najbolje poslužiti unapređenju prometa stranaca, a 11a ostalim položajima treba ići
za ciljem podignuća najvrednijih šuma s obzirom na potrebe naroda.


Kad budemo ovo postigli, a postići se može i to jednim smišljenim, dobro organizovanim
i ustrajnim radom, moći ćemo reći da smo izvršili svoju zadaću — da smo
bili tu da koristimo svome narodu — da smo učinili mnogo za narod, ali ipak samo
ono, što nam je bila dužnost i što je narod s punim pravom od nas šumara mogao
tražiti i očekivati.


Ing. Vladislav Beltram (Supetar):


POTREBE ŠUMARSTVA U DALMATINSKOM DIJELU PRIMORSKE BANOVINE4


Živimo u teškim prilikama i vremenima, kada naše šume mnogo stradavaju.
Šumarstvo svake pokrajine pati na svojim specijalnim nedaćama, boje ga pritišću. Uza
sve to ne smijemo ni u najtežim, skoro bezizglednim časovima, koje naše šumarstvo
proživljuje, da klonemo i da prekrstimo ruke. Dužnost nam nalaže, da prikažemo
pravo stanje stvari te da upozorimo i nadležne i javnost, kako i zašto propadaju
šume, koje predočuju ogromno i nenadoknadivo dobro našeg naroda u Primorju.


Primorska se banovina sastoji iz 13 političko-upravnih srezova bivše Dalmacije
te iz 8 srezova bivše Bosne i Hercegovine. Kako su to općenito dva heterogena
područja, tako se i njihovo šumarstvo u mnogočem razlikuje. Dok su bosansko-hcrcegovačke
šume u velikoj većini državno vlasništvo, to u primorskom dijelu nema državnih
šuma, već su one većinom općinske i privatne. Ukupna površina primorskih
šuma iznosi oko 270.000 ha.


Problem šumarstva na primorskom Kršu raščlanjuje se u 2 komponente: 1.
pitanje održanja postojećih autohtonih šuma i njihovo unapređenje i 2. pitanje vještačkog
pošumljenja goleti.


Ističemo, da je zakonom 0 šumama i pravilnicima predviđeno, da se i prvo i
drugo pitanje riješi za kratko vrijeme. Stvarnost međutim najbolje pokazuje, kako
stvari stoje i u koliko se postizavaju postavljeni ciljevi.


Sa ovog stanovišta razmotrićemo pojedino pitanje:


ad 1. Najvažnije je pitanje održanja postojećih šuma i| njihov
o unapređenje : Za održanje šuma postoje propisi o zabrani krčenja i
pustošenja, propisi o zaštitnim šumama, 0 gospodarskim osnovama i programima,
kaznena naređenja i t. d. Odnosni propisi bili bi dostatni za postignuće postavljene
svrhe, ali se oni ne mogu da vrše, ako nema na terenu valjanog i dovoljno
potrebnog kadra šumsko-čuvarskog osoblja.


Kako se šume drže i čuvaju, najbolje dokazuje veliki broj šumskih prekršaja u
ovim oblastima, što ćemo kasnije izložiti. Ti su prekršaji prouzrokovani ne samo potrebom
naroda, nego i potpunom dezorganizacijom šumsko-čuvarske službe. U po


* Referat održan na glavnoj 59 godišnjoj skupštini J. Š. U. 18 septembra 1935,
u Jelsi na otoku Hvaru.
585