DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 11     <-- 11 -->        PDF

U rezbarstvu i finom slikarstvu drvo ima veliku primenu. Zahvaljujući
svojim prirodnim osobinama daje se ono lako glačati, crtati, rezati,
doterati u fine slikarske forme, kako su radili genijalni, talentni rezbari
iz doba Preporodaja.


Dalje drvene kocke služe i danas za kaldrmisanje ulica velikih
varoši.
Mostovi i brodovi sve do XIX veka prvenstveno su bili građeni od
drveta, ma da se sada osnove brodova prave od čelika i gvozda.
Prvi aeroplani bili su sagrađeni od drveta, pa i danas se vrlo često
pojedini delovi grade od njega.
Za osnovne i glavne delove svih muzičkih predmeta upotrebljava
se rezonans-drvo.
Počev od XIX veka drvo je postalo sirovina za proizvodnju hartije,
upotreba koje raste sa razvićem kulture i porastom pismenosti.


Do sada drveni pragovi jesu osnova svih železnica sveta.


Čitav niz proizvoda, smola, kolofonijum, terpentin i t. d., koje dobijamo
od hemijske prerade drveta, pored toga što imaju veliko industrijsko
i tehničko značenje, igraju i veliku ulogu u svetskoj trgovini.


Iz drveta se izrađuju delovi automobila, tramvaja i vagona i t. d.


Na kraju iz drveta se izrađuju mrtvački sanduci, u kojim se ljudi
spuštaju u zemlju, posle prodenog životnog puta.


Zato nije čudo, što čovečanstvo ima naročit interes, osobito sada,
da sačuva izvore ovog univerzalnog materijala, da sazna svoj šumski
kapital i njegov prinos u procentima, da bi moglo trošiti samo kamate,
ne dirajući i ne trošeći osnovni kapital, što u osnovi traži i racionalno
gazdovanje sa šumama, pa i briga za buduća pokoljenja.


II. Svetski obrt drveta
Prema statističkim podacima Sparhawk´a svetska proizvodnja drveta
za jednu godinu iznosi približno 1 „660,000.000 kubnih metara. Od
ove količine Evropi pripada oko 482,000.000 kubnih metara, t. j . 30,2%
svetske produkcije.


Prosečno količina produkcije na jednog stanovnika u Evropi iznosi
oko 1,55 kubnih metara, što je za jednu trećinu više, no prosecna potrošnja,
koja je približno jednaka jednom kubnom metru. Nu prosecna
potrošnja na jednog stanovnika pojedinih Evropskih država varira prema
prosečnoj količini potrošnje ćele Evrope. Kod severnih država ona je
relativno visoka, a kod centralnih i južnih relativno mala, što prikazuje


sledeći pregled:
Države Kol čine % građevnog i
S. S. S. P. (bez
Einska
Švedska
Norveška
Nemačka
Francuska
Engleska
Holandija
Belgija
Kavkaza)
,
1,98 kub.
8,97 „
3,87
3,54
0,87
0,86
0,47
0,58
0,75
y
?
y
i
y
y
y
m.
» i
..
yy
..
iy
yy
..
»y
rezanog drveta
54,5
60,6
51,1
52,0
66,0
96,0
39,0
84,0
68,0


555