DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1935 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Priložene slike 1 i 2 prikazuju jakost obrštenja, slika 3 situaciju
samoga mjesta, dok slika 4 daje grafički prikaz dotične navale gubarove.
Krivulja predočuje dnevnu temperaturu, mjerenu u 7 h ujutro. Vertikale
ria krivulji označuju količinu kiše u mm kroz 24 sata. Podatke mi je
ustupio sa svoje meteorološke stanice učitelj g. M. Koljatić u Praznicama.
Vidi se, kako kiše u pravilu utječu na sniženje temperature. Kiše u maju
1933 bile su po gubara pogibeljne, jer je i temperatura osjetljivo pala.


G. 1932, kraj mnogo hrane, kalosome nestaje prije nego gubara, g. 1933,
kraj pomanjkanja hrane, kolosoma oteže sa odlaskom u podzemlje.
Résumé. L´ auteur décrit — comme un cas tres exceptionnel — . apparition, en
masse, de la Lymantria dispar sur le maquis de . île de Brae (Dalmatie) dans les années de
1932, 1933, 1931 et son extermination d´ une part par les pluies printanieres et d´ autre
par Callosoma syccophanta.


Inž. I. D. ISAJEV (SKOPLJE):


EKSPORT RUSKOG DRVETA I NJEGOV
UTICAJ NA EVROPSKO TRŽIŠTE 1920-1930


(EXPORTATION DU BOIS RUSSE ET SON INFLUENCE SUR
LE MARCHÉ EUROPÉEN EN 1920—1930)


I. Uloga drveta u narodnoj privredi
Drvo je glavni proizvod šuma. Ono je od vajkada služilo i danas
služi za podmirenje ljudskih potreba, i kao sirovina za izradu raznovrsnih
izrađevina iz drveta i kao materijal za gorivo. I ako je sa razvi


ćem kulture, napretkom tehnike, hernije i drugih nauka čovečanstvo
dobilo čitav niz građevnog materijala (armirani beton, gvožde, čelik) i
surogate za gorivo (kameni ugalj, petroleum), značaj se drveta ni malo
nije smanjio, već raste iz godine u godinu.


Drvo je kao građevni materijal toliko dobrog kvaliteta, da ne može
biti istisnuto iz građevinstva, ali i zamena njegova drugim materijalom
jedva je praktički moguća, jer drvo, pored lakoće obrađivanja imadobru čvrstoću, dobru trajnost, koju možemo još povećati raznim mehaničkim
i hemijskim metodama.


Drvo kao materijal za pakovanje do sada nije zamenljivo, mada
je u pojedinim slučajevima debela daska bila nezgodna, ali sad je na
njeno mesto došla šperplatna.


Drvo kao sirovina dominira nad svima drugim vrstama sirovina u
stolarskom poslu i nema ni jedne kuće, gde se ne može naći više ili
manje predmeta izrađenih od drveta.


554