DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1935 str. 61     <-- 61 -->        PDF

mičn e vrste . Prve mogu da se održe i na najrazličnijim zemljištima, druge su
često puta ograničene na vrlo male oblasti koje su u ekološkom pogledu homogene.


Nije zaboravljeno ni pitanje o nasljednim svojstvima, o varijetetima
i formama, o provenienciji, o fenotipima i o Qaltonovoj
krivulji, o monotopičnom, politopičnom i pantopičnom
razvijanju vrsta i t. d.


Ovaj dio završava sa razmatranjem f tl o genez e i uopće razvijanja biljnoga
pokrova u Evropi. Pri tome da bi dao sliku o tome razvijanju, u vezi paleontoloških
istraživanja, poziva se pisac na G. de Saporta i citira shemu razvijanja i za
cijelu Evropu. Stare paleogeogene biljne formacije dale su osnovu za nove, neogeogene
formacije od malog broja vrsta, koje su dobro prilagođene novim klimatskim
uslovima. Kao poslednji momenat u evoluciji koja se zasniva, na klimatskim uslovima,
dolaze šum e sastavljene na prostranim površinama od jedne jedine biljne vrste.
Pisac smatra da se i prostrane hrastove sa-stojine u jugoistočnoj´ Evropi javljuju kao
rezultat općih klimatskih uslova.


I danas su Evropske šume podvržene izmjenama, specijalno zbog sječe i požara,
pa je pomlađivanje vezano sa radom čovjeka. Pri tome treba imati pred očima, da
je na sječini sasvim drugi utjecaj klimatskih činilaca nego što je bio tu ranije dok
je postojala šuma.


U treće m i četvrto m dijelu, koje smo nazvali specijalnim dijelovima
dendrologije, nalazimo detaljan prikaz golosjemenjača i kriosjemenjača. Prikazujući
pojedine vrste ima pisac pred očima ranija izlaganja iz prvoga i drugoga dijela. O
svakoj vrsti daje pobliže podatke, specijalno ekološke prirode, što je upravo za
šumsko gospodarstvo od neocjenjive važnosti. Dajući podatke o pojedinim domaćim
ili udomaćenim vrstama, navodi pisac i druge vrste koje su im blizu po raznim,
specijalno morfološkim karakteristikama. Jednako kako je detaljno prikazan P. p e u c e,


o kome je profesor Dimitroff dao poznatu čuvenu monografiju, pa P. leucoderm nis,
Fagus Orientalis, Fraxinus oxyphylla — kao vrste tipične za
bugarska staništa, prikazane su i ostale koje čine bilo glavnu bilo donju ili sporednu
sastojinu, bilo da su indiktatori staništa ili vrste, koje su možda samo od sekundarnog
značenja za šumsko gospodarstvo Bugarske a koje treba poznavati.
Svuda je navedena opširna literatura dajući s jedne strane dokumentaciju o


iznijetim tvrdnjama a s druge strane upućujući na detaljnija razmatranja danoga
pitanja.
Ovo prvoklasno djelo služi na čast stručnoj literaturi Bugarske.


Primjećujemo,, da je pisac ovoga djela poznati botaničar, koji je, pored brojnih
studija, u zajednici sa profesorom N. Stojanovom napisao čuveno djelo Flor a Bu garske
, koje je izdalo Ministarstvo Narodne Privrede godine 1923. u Sofiji.


Prof. Dr. Josip Baien


Kroz planine Bosne i Hercegovine. — Pod gornjim naslovom u redakciji Ing.
Jove Popovića izdala su planinska društva u Sarajevu vodić kroz bosanske i hercegovačke
planine, koje se prostiru istočno od crte Doboj-Jajce-Kiupres-Ljubuški. Na
preko 250 stranica iznijet je opis, prikazana saobraćajna sredstva, prilazne staze, važnije
kote, kao i ina data za četrdesetak planina ili bolje planinskih vrhova. Uz brojne
interesantne fotografije pojedinih mjesta, planinskih skupova i predjela, knjiga je
opremljena s desetak zemljopisnih karata, koje su u svojoj jednostavnosti vrlo pregledne
i omogućuju potrebnu orijentaciju na terenu. Ova knjižica, koja je izašla troškom
kako planinarskih društava u Sarajevu, tako i Ministarstva trgovine i industrije,
Ministarstva za fizičko vaspitanje, te gradskog poglavarstva sarajevskog, uz cijenu
od 120.— dinara kao priručnik za označeno područje vrlo dobro je došla, a svakako


541