DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1935 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Zapisnik


VI sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja, koja je održana u
Splitu u Gradskoj vijećnici dne 14 septembra 1935.


Prisutni: Pretsjednik Dr. Josi p B a 1 e n, potpredsjednici: Ing. M. L e n a r č i´ć
i Dr. Petrović; tajnik N. Neidhardt; blagajnik Milan Drnić; i dbornici:
Pahernik, Prpić, Mihaliček, Premužić, Jasić, Dr. Petračić, Begić,
Stjepanović, Baranac, Beltram, Miklau.


I. Ovjerovljuje se zapisnik prošle odborske sjednice, koja je održana u Zagrebu
dne 10 i U augusta 1935.
II. Blagajnik čita blagajnički izvještaj.
Zaključuje se zamoliti g. Ministra šuma i rudnika za novčanu potporu u predmetu
bugarske
ekskurzije.
Blagajnički se izvještaj prima u cijelosti.


III. Tajnik podnosi kratak izvještaj o ekskurziji Udruženja kroz Bugarsku. Veća
studija o tome biće iz pera g. pretsjednika oštampana u Šumarskom Listu.
IV. Tajnik čita razne predloge i pretstavke, koji su stigli za glavnu skupštinu.
Odbor raspravlja po svim tim predmetima, stvara zaključke i stilizuje rezolucije,
koje su drugog dana podnesene plenumu glavne skupštine na riješavanje (vidi zapisnik
Glavne skupštine).


V. Primaju se novi članovi. Redovni: Šafar Josip, šum. inžinjer, Delnice;
Ing. M u ž i n i ć Mirko, šef šum. uprave, Mikanovci ; Ing. Srdić Aleksandar,
šum. pristav, Dir. šuma Vinkovci; Ing. Vladimi r Kosanović , čin. pripravnik,
Modruš; Ing. Oglobli n Juraj , Zdravinje, Moravska banovina.
Umro: Filipović Jovan, Skoplje.
Zamjena za Šumarski List odobrava se Biblioteci akademije nauka u Kijevu.


VI. Tajnik čita poziv Križevačkog gospodarskog učilišta na proslavu 75-eodišniice.
Zaključuje se votirati za proslavu iz sredstava Jugoslov. šumarskog udruženja
500 Dinara.
Na proslavi će Udruženje zastupati g. prof. Dr. Petračić , ili u slučaju njegove
spriječenosti g. nadsavjetnik Mila n Drnić .


VII. Uzima se na znanje izvještaj Banjalučke podružnice o njenoj glavnoj skupštini,
održanoj 11. VIII. 1935. godine.
Zapisnik


I.
sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja, koja je održana u
Jelsi na otoku Hvaru 18 septembra 1935 godine.
Prisutni: pretsjednik Dr. Josip Bal en; potpredsjednik Ing. Lenarčić;
tajnik Neidhardt; odbornici: ing. Premužić, Dr. Petračić, ing. Mihaliček,
ing. Jasić, ing. Beltram i ing. Baranac.


I. Zaključuje se uputiti pretstavku g. Ministru šuma, da se što prije donese
Zakon o organizaciji šumarske struke i Zakon o režijskom poslovanju. Kod izrade tih
zakona Udruženje spremno stavlja svoje snage na raspolaganje.
II. Zaključuje se, da se uznastoji održati još koja ekskurzija u inozemstvo, eventualno
u Švicarsku, i da se Ministarstvo u tu svrhu zamoli za pomoć.
III. Zaključuje se uputiti g. Ministru šuma pretstavku po pitanju zamjene studenata
šumarstva na ferijalnu praksu. Da se naime već unaprijed svake godine sve potrebno
organizuje, kako bi se zamjena sa inostranstvom mogla da vrši bez smetnje.
IV. Zaključuje se uputiti pismo pretsjedniku Slavenske šumarske zajednice s pitanjem
glede organizacije Slavenske šumarske zajednice.
530