DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1935 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Marčića, a pretstavka koja će se uputiti g. Ministru šuma i rudnika sa rezolucijom,


da se
još nadopuni i sugestijama, koje su dali ostali govornici. Skupština to prima.
Govori g. ing. Stefanovi ć o odnosu mladih prema starijima.
Pretsjednik Dr. Josi p Bale n zatim završava zborovanje. Zahvaljuje još
jednom g. Jurj u Dubokoviću , općini Jelsa, Jadranskoj straži te svim prisutnim
članovima. Zahvaljuje priređivačima i predavačima. »Dao Bog da se do godine opet svi
u Zagrebu sastanemo.«


Prof. Dr. Petrači ć zahvaljuje pretsjedniku Dr. Balen u na dobrom i požrtvovnom
vođenju kongresa.


Time je zasjedanje skupštine završeno 18 IX u 12 sati.


Isti dan poslije podne zaputili su se skupštinari u okolicu Jelse (do Vrbovskog)
i razgledali kulture i način gospodarenja u seljačkim šumicama. Na dne 19 IX krenula
je jedna ekskurzija na Vidovu Goru na otoku Brču pod vodstvom g. ing. B e 11 r a m a.
Na dne 20 IX krenula je oveća ekskurzija u Hvar pod vodstvom g. ing. Z a 1 u š k o g.
Osim toga su članovi pravili ekskurzije u razne predjele Dalmacije, neki čak do Kotora,
Budve, pa i Skadarskog jezera.


Zaključeno i potpisano.
Tajnik: Predsjednik:
Nikola N c i d h a r d t, v. r. Dr. Josip B a 1 c n, v. r.


Ovjerovljuju:
Ing. J o v o M e 11 a š, v. r. i ing. Josip F e y, v. r.


Prilikom skupštine održali su prisutni članovi — lovci — konferenciju i donijeli
slijedeći zaključak, koji da se uputi Ministarstvu šuma i ruda:


»Zbog konačne redakcije Pravilnika o upravi i gospodarenju sa
lovištima državnim i lovištima imovnih općina — bilo bi korisno, da
se projekat toga Pravilnika uputi na mišljenje direkcijama šuma i onim banskim upravama,
koje su za imovne općine nadležne. Da bi interesi lovne privrede u pojedinim
krajevima došli u tome Pravilniku do saglasnosti sa intencijama vrhovne šumarske
administracije, bilo bi korisno, da izaslank Ministarstva prisustvuje konferencijama i
eventualnim terenskim uviđajima, koji će vjerojatno biti potrebni zbog redakcije
Pravilnika.«


Odgovori na brzojave odaslane sa Glavne skupštine.


Gospodin pretsjednik Jugoslovenskog šumarskog udruženja Dr. Josip Balen primio
je od Maršalata Dvora i od g. Ministra šuma slijedeća pisma:


»Gospodine,


Po Najvišem nalogu Kancelariji Nj. V. Kralja čast je izjaviti zahvalnost na izra


zima podaničke vernosti i odanosti, podnesenim Njegovom Veličanstvu Kralju i Kra


ljevskom Domu s godišnje skupštine jugoslovenskih šumara u Splitu.


Po ovlašćenju Ministra Dvora: P. Krstić.«


»Gospodine pretsedniče,
Gospodin Ministar šuma i rudnika D. Janković, naredio mi je da Vam u njegovo
ime najlepše zahvalim na pozdravnom telegramu, koji ste mu uputili sa glavne skupštine
Jugoslovenskog šumarskog udruženja.
Izvolite primiti, Gospodine Pretsedniče, i ovom prilikom uverenje o mom odličnom
štovanju — šef kabineta: Mihajlo Janjić.«