DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1935 str. 33     <-- 33 -->        PDF

^osnivati odredbe pri stvaranju i izgradnji šumske politike i šumarske službe. Sistem,
koji se svaki čas mijenja, vodi demoralizaciji i raspikućtvu, a to nije put k progresu.
Daljnji jedan razlog tomu što parlamenti pojedinih država tako mirne duše
kljaštre i podsijecaju kredite šumarstva, jest razmjerno malen broj takovih članova
parlamenta, koji bi u šumarskim pitanjima mogli uvjerljivo da govore, pa tako dolazimo
do zakona sa dalekosežnim izmjenama i sudbonosnim kraticama, sve na brzu
ruku, jer nema uspješnih i stručnih opozicionih govornika. Ja bih želio u svakom zakonodavnom
tijelu britanske Imperije vidjeti nekoliko zastupnika, koji su si postavili
doživotnim zadatkom razumijevanje šumarskh načela i lokalnih šumarskih pitanja. Oni
bi bili u stanju da zemaljskim poglavicama u nuždi budu osloncem i mogli bi pripomoći
tome, da se poduzmu korisne mjere na dobrobit ove velike grane narodne ekonomije.


Gdjetko bi mogao pomisliti, da pitanju kadera šumarskih činovnika i stalnosti
njihova namještenja dajem previše važnosti.


Ukupna šumska površina britanskog carstva iznosi okruglo 600 milijuna hektara,
pa na toj površini sigurno leže ogromne vrijednosti. Tim šumama upravlja okruglo
1500 šumarskih činovnika, tako da na okruglo 400.000 ha dolazi po jedan šumarski
činovnik. Vi ćete se sa mnom složiti, kad rečem, da redukciju tako malobrojnog statusa
treba osuditi«. Svetozar Šolc.


AKCIJA ZA UPOTREBU DOMAĆEG DRVETA.


Šira sjednica stručnjaka za šume i drvo, te industrijalaca drva i obrtnika bila
je 7. oktobra u Ljubljani. Na sjednici bilo je suglasno ustanovljeno, da se u našoj državi
ne vodi dovoljna propaganda za veću domaću uporabu našega drva, koje je odvisno
od domaćega konzuma. Imamo tisuće predmeta izrađenih iz drva, a koje svaki
dan upotrebljavamo, čudnovato je čuti, da se veći dio drvenih proizvoda uvaža iz
inozemstva baš u času, kad ne znamo, kamo ćemo sa našim drvom. Ako bacimo pogled
na druge države, opaziti ćemo kako ustrajno propagiraju za domaću uporabu. Darače
takove države, koje su na drvu inače veoma siromašne, kako je to Engleska
i Grčka. Žurno je potrebita propaganda, da se za domaću uporabu upotrebljava
čim više domaćeg drva. Zato je sjednica zaključila, da se dojduće jeseni priredi na Ljubljanskom
velesajmu velika svedržavna izložba pod devizom »Upotrebljavajte naše
drvo«. Pretpriprave za tu izložbu su već počele. Izgleda, da će ta izložba biti velika i
reprezentativna. O daljnjem toku organizacije izložbe javiti ćemo na vrijeme.


IZ UDRUŽENJA


PRVI ŠUMAR — MINISTAR ŠUMA I RUDNIKA.


Ministar pri Pretsjedništvu Vlade gospodin G jur a Jankovi ć imenovan je


25. augusta o. g. Ministrom šuma i rudnika. U to vrijeme se glavna uprava Jugoslovenskog
šumarskog udruženja nalazila na ekskurziji u Bugarskoj. Vijest je zadesila
predsjedništvo Udruženja u historijskom Trnovu. Gospodin pretsjednik Dr Josi p
Bale n odaslao je odmah novome g. Ministru u ime Jugoslovenskog šumarskog
udruženja pozdravni brzojav, u kome je izrazio radost, da je šumar i član Jugoslovenskog
šumarskog udruženja postao Ministrom šuma i rudnika. Ujedno je zaželio
. gosp. Ministru uspješan rad na dobro struke.


513