DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1935 str. 56     <-- 56 -->        PDF

XV. Predsjednik Dr. Josi p Baie n izvještava o tome, kako se je zauzimao,
da se ispravi nepravda, koju je počinila Olavna kontrola u stvari nepriznavanja
vježbeničkih godina za penziju, pa ie Državni Savjet donio riješenje da se vježbeničke
godine moraju priznati.
XVI. Tajnik izvještava o upitu Srpskog Poljoprivrednog društva, koje smatra
da bi trebalo dozvoliti slobodno tamanjenje zečeva.
Udruženje se je po predmetu obratilo na Savez lovačkih društava, koji se je
ljubazno -odazvao i dostavio opsežan referat.
Zaključuje se u smislu toga referata odgovoriti Srpskom poljoprivrednom
društvu.


XVII. Tajnik predlaže dvije daljnje skice za izradu pohvalnica.
Odbor ne prihvaća ni te projekte.
Stavlja se u dužnost tajniku da do iduće sjednice nade po vlastitom nahođenju
crtača i dade izraditi diplome, koje će se podijeliti društvu Marijan i Mosor na skupštini
u Splitu.
U tu svrhu stavlja se na raspolaganje svota od 1300 Dinara.


XVIII. Predlog ing. Mazanka glede osnivanja »Društva prijatelja drveća« odgađa
se do naredne sjednice.
XIX.
Raspravlja se o amandmanima zakona o budžetskim dvanaestinama ođ
29.
VII. o. g.
Zaključuje se, da se po predmetu na glavnoj skupštini održi poseban referat.
IZVJEŠTAJ


nadzornog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja za Glavnu skupštinu
za god. 1935.


Potpisani članovi nadzornog odbora pregledali su danas dne 13. augusta 1935.
god. cjelokupno blagajničko poslovanje Udruženja počam od posljednje škontracije
dne 27. maja 1935. god. do danas i to sve račune, knjige, vrijednosne papire i knjige
fondova, škontrirali blagajnu i pronašli sve u potpunom redu.


U budžetu za god. 1934. predviđeni su:


Primic i sa Din 425.500.— i i z d a c i sa Din 425.500.—. Zaista primljeno je
Din 393.613.48; izdano je Din 399.062.60; izdano više Din 5.449.12.
Primici su podbacili.
Najamninu za Šumarski Dom za god. 1934. snizilo je Ministarstvo finansija sa


Din 250.000.— na Din 212.500.—.


Izdaci su veći radi nekih nepredvidljivih troškova, za doček francuskih šumara
Din 1.173.—, troškovi za sudjelovanje na pogrebu blagopočivnušeg viteškog Kralja
Aleksandra I Ujedinitelja Din 1.770.—. Prilog za podizanje Spomenika Kralju Aleksandru
u Zagrebu Din 1.000.—. Nabavka Kraljeve slike, hitni popravci na Šumarskom
Domu i neki drugi sitni izdaci Din 1.506.12.


Na sjednici Upravnog odbora u Beogradu dne 8. XII. 1934. a na predlog blagajnika
reduciran je budžet za god. 1935. da bi se uravnotežio. Redukcija je objavljena
u Šumarskom Listu broj 1 od 1935. god. str. 22 i u predlogu budžeta za god. 1936. u
Šumarskom Listu broj 8.


Primici i izdaci u godini 1935. kreću se u glavnom u okviru reduciranog budžeta.


Na stavci 27 budžeta za god. 1935. »Nepredvidljivi izdaci« izdano je:


za posjetu Upravnog odbora J. Š. U. grobu blagopočinuvšeg Viteškog Kralja
Aleksandra I. Ujedinitelja na Oplencu Din 1.758.—; za ekskurziju bugarskih šumara
Din 7.997.50.


Pošto su svi ovi izdaci u svakom pogledu bili neodloživi i opravdani predlažemo
i molimo Glavnu skupštinu da ih izvoli naknadno odobriti.


472