DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Ing. MIHAJLU FINKE-u IN MEMORIAM.


Smrt ing. Mihajla Finke-a bolno je odjeknula u svim krugovima, a napose medu
njegovim drugovima, jer je pokojnik bio drug i gospodin u pravom smislu riječi.


Ing. Finke bio je spreman stručnjak i vrstan upravnik. Svaki i najneznatniji
predmet u praksi posrnatrao je sa stručnog stajališta i rješavao ga po principima
šumarske nauke. Vrlo je dobro poznavao sve zakone, propise i uredbe i odlično ih
primjenjivao u praksi. Mnoge teške i na oko zamršne probleme raščlanjivao je spretno
u jasne njihove dijelove i dovodio ih brzo konačnom rješavanju. Poradi toga i sâm
sam često puta kod njega tražio stručne savjete za rješavanje pojedinih predmeta.
Službu je smatrao svetinjom i u toj službi nije poznavao nikoga i nije pravio nikome
nikakovih ustupaka braneći do krajnosti interese službe i službodavca. Kad je počeo
uredovati, ne bi se moglo vjerovati, da je to taj isti čovjek, a kad je svršio uredovanje
i spravio svoju bilježnicu u džep, bio je opet stari Mihajlo Finke. Kod svega
toga bio je uvijek iskren i otvoren. Što je imao za kazati, kazao je uvijek sve i svakome
i kod toga je onda i ostajao i ništa tome nije poslije dodavao niti što mijenjao.
Bio je u službi i u privatnom saobraćaju čovjek od riječi i vanredno točan. Što je
obrekao, to se nije poricalo.


Ne samo da je bio šumar u pravom smislu riječi, nego je bio i čovjek, kojega
su resile mnoge lijepe vrline. Finke je bio čovjek ne samo fizički širokih grudiju, nego
je u tim grudima i stanovao širok duh. Bio je pravi drug i volio je prijatelje i društvo,
u kojemu je popio mnogo čašica i ispušio mnogo »virdinka« i cigara. Mnogo prije njega
je u Kosinju službovao jedan državni šumar, koji je tamo umro i bio pokopan. Kad je
Finke došao za šefa Kr. šum. uprave u Kosinju, on je grob svoga pretšasnika, premda
toga čovjeka nije nikada vidio niti ga poznavao, svake godine o svom trošku uređivao.
Iza više godina sjete se djeca tog pokojnika i dođu u Kosinj, da obadu očev grob.
Nemalo se začudiše, kad vidješe, da je grob lijepo uređen i ograđen. Pitali su, tko je
to napravio, pa kad su doznali, otišli su u šum. upravu, da se zahvale Ing. Finkeu.
Finke je odgovorio, da za to ne treba nikakove hvale i da će on to činiti, dok god bude
u Kosinju, jer da mu je pokojnik bio — drug. Toliko je plemenita bila duša u Mihajla
Finkea. Za svoga života Finke je mnogoga bijednika utješio, mnogu sirotu nahranio,
mnogoga bosa obuo i komadom odijela nadario. Finke se nije ženio i ostao je neženja
do svoje smrti, ali je u svom životu jednu ženu mnogo volio i njezino ime često spominjao,
a ta žena bila je — njegova majka.


Bilo je to poodavna, još prije svjetskoga rata, ne mogu se sjetiti točno dana i
godine, ali je bilo jednog prekrasnog ljetnoga jutra. Ja sam se vozio kolima u zoru
prema Jasenku. Nedaleko od mede kr. šumske uprave ogulinske i jasenačke, a prema
Jasenku uza cestu sa lijeve strane na jednom zaravanku bile su posađene mlade lipe,
kao spomenstabla i ograđene jelovom ogradom. Visok krupan gospodin, u športskom
odijelu, sa puškom preko plećiju sa svojim snažnim rukama držao je tu ogradu i odbijao
guste dimove iz lule, a do njega stajao je lugar. Sve je blistalo u jutarnjem
sjaju i rosi i mirisalo po smoli i Cetini i sunce je svojim prvim svijetlom divno obasjalo
ta dva čovjeka kraj ograde. Kad sam se približio, pogledam bolje — bio je to šef
Kr. šum. uprave jasenačke Mihajlo Finke. Veselo, radosno i drugarski smo se pozdravili
i za novice upitali. Bili smo međaši. On je išao u konsignaciju, a i ja po istom
poslu. Nikada neću zaboraviti toga drugarskog susreta u tom lijepom jutru, koje je
bilo puno ljepote, puno zdravlja i puno naše snage i mladosti.


Došao je svjetski rat. Ing. Finke kao rezervni oficir bio je mobilizovan. Kad je
odlazio, privremeno je predao upravu jasenačku šefu šum. uprave ogulinske Ing.
Gösswein-u, jednako mom drugu i prijatelju. Gösswein i ja bili smo kao »pučkoustaški
obveznici« oprošteni na neizvjesno vrijeme od vojne dužnosti i ostali smo na


41é
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 63     <-- 63 -->        PDF

svojim službenim mjestima. Finke je predao Qössweinu ne samo šum. upravu, nego
mu je predao i ključeve od svoga stana, ostavio mu je sve što je bilo i kako je bilo
unutra, pokućtvo, posuđe, puške, pse, podrum i kuharicu i na odlasku nam rekao:
»Pazite mi na stvari, što je za potrošiti potrošite, eto mene za 2—3 mjeseca natrag!«
Ali se prevario u računu, jer je ostao kroz četiri godine rata do zadnjega dana pod
oružjem. Qösswein i ja odlazili smo često u Jasenak u lov i nekako do poslije Nove
godine 1915. popili smo Finke-u sve vino i onda smo mu na frontu javili, da smo mu
podrum ispraznili.


Teče život i prolaze godine ili kako to lijepo reče Ivan Gundulić:


»Ah´ ni´e život ljudski drugo,
Neg´ smućeno jedno more,
Neg´ plav jedna, ku udugo
Biju vali, kako gore;
I sred ovieh netom tmina
Coek se rodi, mrijet počima.«


Bilo je u oktobru godine 1932. Mihajlo Finke kao viši šum. savjetnik i zamjenik
direktora Direkcije šuma boravio je u Ogulinu. Kad je dovršio svoj službeni posao,
reče mi: »Imaš li kakova posla na Mošunjama, pa da priredimo jedan lov!« Kažem
mu, da imam. Javimo to odmah šefu uprave u Jasenak g. Ing. Manojloviću. Pozovemo
industrijalca i lovca g. V., da se lovu pridruži. On dođe sa svojim autom, a drugoga
ćemo dobiti u Jasenku. Spremismo uprtnjače pa ranom zorom krenusmo u Jasenak,
a odatle sa društvom prema Maloj Javornici i tamo u onim lijepim kosama napravismo
dva tri pogona poslavši nekoliko lugara, da prođu kroz drage i pritiskuju srne
na lovce, kako se divljač ne bi odviše uznemirivala. Branko je lov odlično vodio i svi
smo željeli, da g. natsavjetnik Finke ubije srnjaka, ali se puška sa njegove dočke
nikako nije čula. Poslije nam je Finke kazivao, kako je došlo više ženskih komada na
njega, ali srnjaka nije vidio. Posjedasmo u automobile, pođosmo 5—6 km naprijed,
napravismo pogon pa opet dalje, tako oko 2 sata po podne stigosmo na Stalak jednako
bez rezultata. Ondje ćemo napraviti zadnji pogon. Na prvoj dočci u strani imao sam
ostati ja, pod Planom Finke, industrijalac V. na vrhu, Branko s druge strane kose, da
tamo zatvori prelaz, a lugari će potjerati prema nama. Kad smo došli na prvu dočku,
Finke kaže: ja ću ovdje ostati Izgledalo mi je, da mu je toga dana bilo dosta hodanja.
Onda produži i reče nadlugaru T.: postavite g. direktora pod Planu, on je naš gost i
treba da bude na najboljem mjestu! Tako je i provedeno. Nije potrajalo dugo vremena,
srnjak je doskakao k meni i ja sam ga srušio iz Schoenauerice. Kad je prvi lugar došao
k meni, rekoh mu, neka nosi srnjaka g. natsavjetniku. Kad sam poslije svršena pogona
došao k Finke-u, on ustade sa panja, pruži mi jelovu grančicu i čestita mi. Ponudim
mu đivljačinu. Ne htjede primiti. Ponudim mu rogove. Nije ni to htio. Kad smo se pred
veče vraćali sa Mošunja prema Jasenku, gdje nas je Branko obilno pogostio, lijepo
jesensko veče padalo je na one tihe i mirne planine. Sunce zalazilo i zadnjim sjajem
prošaralo prelijepe žute i crvenkaste boje na sastojini. Široki crveni listovi trunili se
sa visokih javora i padali prema zemlji sve sjetnije i neveselije, kako se sunce iza
vrhova više gubilo. Finke je kraj mene sjedio i bez riječi promatrao obrise kosâ, čije
je gospodarstvo dugo godina kao šef uprave vodio. Izgledao mi je nekako umoransjetan, kao da je u svojoj duši predosjećao, da mu je to posljednji lov u Kapeli


Dragi Miško! Mnogo smo šuma prohodili i mnogo pjesama vodili. Čas je došao,
da se dijelimo pod ovijem suncem. Mnogo sam Te puta u društvu pozdravio, a sad Ti
šaljem posljednji pozdrav sa svijetlih kapelskih visova, gdje si svoj vijek kao šumar
i kao muž proveo, i polažem mirisnu jelovu grančicu na Tvoj svježi grob u ravnoj
Vojvodini Ing. Z. Turkali.


415
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 64     <-- 64 -->        PDF

PROMJENE U SLUŽBI.


Premješteni su:


Bekti ć Mustafa , pom. tehnič. manipulant 9 grupe od šum. uprave iz Banjaluke
k šumskoj upravi u Tuzlu;
K o p r i ć inž. Andrija, viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od kr. banske uprave šum.
odsjeka iz Banjaluke k kr. banskoj upravi šum. odsjeku u Zagreb;
Za s ta vniko v ić inž. Slavko, viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od Direkcije
šuma iz Čačka kr. banskoj upravi u Novi Sad;
Petrović inž. Petar, šum. savjetnik od šum. odsjeka kr. banske uprave iz Zagreba
k Direkciji šuma u Zagreb;
P š o r n inž . Josip , viši šum. pristav 7 grupe od sreskog naoelstva iz Djakova
k šum. odsjeku kr. banske uprave u Banjaluku;
Bok o S. Marko , viši šum. povjerenik . grupe od šum. uprave iz Gornjeg Milanovca
za sreskog šum. referenta kod sres. načelstva u Skoplju;
Hajliček inž. Hubert, viši savjetnik Dir. šuma 4 grupe 2 stepena od kr. banske
uprave iz Sarajeva k Direkciji šuma u Sarajevo;
Na j hol d B o zidar , viši savjetnik Dir. šuma 4 grupe 2 stepena od Direkcije šuma
petrovaradinske imov. općine iz Srem. Mitrovice k Direkciji šuma Križevačke
imov. općine u Bjelovar;
Mihaliček inž. Nikola, viši šum. pristav 7 grupe od Direkcije šuma iz Sarajeva
k kr. banskoj upravi u Sarajevo;
MiloševićA n to, tehnič. inspektor 5 grupe od šum. uprave iz Teslica za šefa šum.
uprave u Moroviću, direkcije šuma Vinkovci;
Z a r i ć inž. P e t r o n i j e, šum. savjetnik 6 grupe i šef šum. uprave iz Šipova, k šum.
upravi u Teslić;
Jovanovi ć inž. Ti h om i r, šum. viši pristav 7 grupe od šum. uprave iz Kosov.
Mitrovice k Direkciji šuma u Čačak;
Milosevi c An to, tehnič. inspektor 5 grupe i šef šum. uprave iz Morovića Dir.
šuma Vinkovci k šum. upravi u Šipovo.


OGLASI


Traži se za veći šumski posjed u Slavoniji jedan u svakom pogledu pouzdan,
marljiv i energičan


ŠUMARSKI PRISTAV


sa fakultetskom stručnom spremom i event. praksom, lovac.
Nastup službe 1. septembra 1935.
Opširne ponude sa priloženim curriculum vitae i prepisima svjedodžbi slati na


Publicitas d. d., Zagreb, Ilica 9 pod šifrom »Silva 1935".


416
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 65     <-- 65 -->        PDF

INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVNIK I VRBANIĆ


ZAGREB« Jurisiceva 9 kod Glavne pošte
Telefon 59-99


Preporuča svoj cij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sav lovački pribor.


PREUZIMAMO sve u puškarski zanat zasijecajuće popravke oružja te izvršujemo
ste najsavjesnije. — Izradjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama. —
Prodajemo najsolidniju lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u
pogledu lovačkog oružja.


Preuzimamo prepariranje raznih životinja


Šumska industrija


Filipa Deutscha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dlmenzjia,


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


Uprava gospodarstva 1 šumarstva :


KRNDIJA NAŠICE, SLAVONIJA«


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


41?
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 66     <-- 66 -->        PDF

M—————


18411 Športsko odijelo:
sako i pump hlače engleskog
kroja. Ovo odijelo,
osobito praktično za
šetnju, utakmice, šport i
turistiku, izrađeno je od
vunaste tkanine, grube
niti, te se preporuča za
štrapac. Imade ga u raznim
športskim dezenima.
Jeftinoću naših odijela
zahvaljujemo napretku
domaće industrije,
koju u prvom redu zaposlujemo.
Naročito pogodovna
cijena


Din 390.—


18410 — Dvoredno


18412 Jednoredno sako


odijelo veoma pri


odijelo u večernjem kro


stala izgleda. Izra


đeno od finije vuju,
to jest odijelo za


naste tkanine, u štrapac; tamniji dezeni
fazoni krojeno uz


su birani za večer, za


tijelo. Naročito po


kina, kazališta, posjete,


desna ie ova fazona
za vitke osobe, male zabave itd. Dvije


jer im daje punokvalitete
od vunaste tka


ću. Odijelo rađe


nine ili od poluvunenog


no je sa vrlo do


brim priborom, a kamgarna, u raznim
imade ga u raznim svjetlim ili tamnijim bobojama.
U kratko: jama. Pazite na elegantni


veoma lijepo odi


kroj kaputa. Kompletno


jelo jeftine vrste


Din 390.— odijelo stoji Din 450.—


Velegradska odijela
od velegradske kuće


Kästner i Ohler


Zagreb


odio muške mode II. kat. Bezobvezno razgledavanje
novih modela za jesen. Sve udobnosti.
Mušterije izvan Zagreba neka naruče
odijela po svojim ličnim mjerama. Odijela
razašiljemo uz garanciju. Ako ne odgovaraju,
vraćamo novac.


IIWIM »e—