DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 60     <-- 60 -->        PDF

No 9. — E. Müller : Der Schweizerische Bund für Naturschutz im Jahre 1933.
(Švajc. savez za čuvanje prirodnih spomenika u 1933 god.) — Grossman : Ein Dokument
über die Holzversorgung der Stadt Zürich zu Anfang des 19. Jahrhunderts.
(Dokument o opskrbljivanju drvom grada Züricha početkom 19 stoljeća.) — E. Krebs r
Die geschichtliche Entwicklung der Transportverhältnisse im Sihlwald. (Svršetak.)


No 10/11. — Rü egger: Die Wärme in der schweizerischen Wirtschaft. (Toplina
u švajc. gospodarstvu. Drvo; električna toplina; plin; ugljen i koks; pogonsko
ulje.) — O. Cappuccini : Korrektionsarbeiten in Einzugsgebiet des Rio Pontaiba
in carnia. (Regulatorni radovi u području R. P.) — Seger : Praktische Versuche mit
Feuerschutzmitteln.) (Praktični pokusi o upotrebi raznih sredstava u svrhu zaštite od
požara.)


No 12. — Brodbeck: Waldwege. (O gradnji šumskih puteva.) — H. Burger
: Unwetterschäden in Wald und Freiland in der Zentralschweiz, 9 Septembar 1934.
(Štete u šumama i izvan njih u Centralnoj Švajcarskoj nastale uslijed nevremena


9. X. 1934.) — Jahresversammlung des Schweizrer. Forstvereins in Lausanne, vorn
9—12 September 1934. (Godišnja skupština Švajc. šumarskog udruženja održana 9—12.
X. 1934. u Lausanni.)
Centralblatt für das gesamte Forstwesen, 1933 — Hft 11. — Dr. W. S e d 1 a czek
: Über Tannenkrankheiten und Tannensterben im nördlichen Wienerwald und
anderen Gebieten Österreichs. (O bolesti jele i njenom propadanju u Wienerwaldu i
drugim krajevima Austrije. U Wienerwaldu opaža se propadanje jele još od 1910. pa
ovamo. Gledom na zdravost jelovih starijih stabala razlikuje autor 3 tipa: 1) Tip
smrekovog habitusa, kod koga su vršni izbojci kudikako duži od prostranih.
Stabla imadu pravilan čunjast oblik i posve su zdrava; 2) Tip limbino g habi tusa
, kod koga su vršni izbojci podjednako dugački kao prostrani. Stabla imadu više
manje zaobljenu krošnju i nisu posvema zdrava; 3) Tip stabala s »rodinim gnijezdom
« . Krošnje ovog tipa su valjkastog izgleda. Vršni izbojci zaostaju znatno u
prirastu spram postranih. Ta su stabla bolesna i suše se. Sušenje jelovih stabala počinje
u gornjim dijelovima krošnje. Po autoru uzrok je ovome sušenju Dreyfusi a
Nüslin i koja živi na kori grana i izbojaka, odakle siše sokove. Ona dava izgled
plavkastobijele prevlake na kori. Nađena je u velikoj mjeri svuda gdje je bilo stabala
trećeg, gore pomenutog tipa, odnosno gdje su se sušile jele. Među preventivnim uzgojnim
mjerama ističe autor u prvom redu stalno podržavanje jele u potpunom sklopu.
Gledom na miješanje vrsta najbolje je da se odabiru uvijek četinjače: smreka, bor i
ariš. Listače nisu u1 ove svrhe podesne, jer su kroz veliki dio godine bez lišća.)


Hft 12. — Dr. F. Hudeczek : Latente Umtriebzeit, mittlere Umtriebszeit und
deren graphische Ermittlung. (Latentna ophodnja, srednja ophodnja i njihovo grafičko
određivanje.) — Dr. W. Sedlaczek : Über Tannenkrankheiten und Tannensterben...
(Svršetak.)


1934, Hft 1. — Dr. H. Vogel : Die Wahrheit über den Personalstand der Hochschule
für Bodenkultur. (Stvarno stanje personalnih prilika Vis. škole za kulturu tla u
Beču.) — Dr. Berger : Bodenuntersuchungen in der Flyschzone des östlichen Wienerwaldes
mit besonderer Berücksichtigung forstlicher Standortspflanzen. (Pedološka
istraživanja zone fliša u ist. W. s osobitim obzirom na nisku šumsku floru. Područje
istraživanja; određivanje aciditeta obzirom na nsku floru i šumsko drveće, te temeljno
kamenje i ekspoziciju terena; fizikalna istraživanja tla.)


Hft 2. — Dr. Ing. Duhm : Österreichische Holzskelettbauweise. (Austrijski način
gradnje kuća pomoću drvenih okosnica.) — Dr. Herzner : Futtermittel aus Holz.
(Proizvodnja hraniva iz drva. U članku je opisan Bergiuso v način pretvorbe drva
u šećer i Schollero v način pretvaranja celuloze i sličnih tvari u šećer.) — Dr. E.
Schimitschek : Pyrethrum in der Schädlingsbekämpfung. (Pyrethrum u vezi sa


412