DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 59     <-- 59 -->        PDF

ZAKLADA ZA UZGOJ DJECE ŠUMARSKIH ČINOVNIKA.


Broj 2096/VH. god. 1935.


Zaključni račun o principima i izdacima u gotovim i efektima, za godinu 1934.
Efekti: — Vrijednosni papiri Kraljevine Jugoslavije:
Obveznice državnog investicionog zajma 7% Din. 44.400.—
Obveznice ratne štete » 32.0OO.—
Vrijednosni papiri stranih država:
Ugarska krunska renta » 9.175.—
Obveznice VI. ugarskog ratnog zajma » 0.500.—
Vrijednosni papiri javnog značaja:
Založnice bivše hrv. slav. hipotckarne banke » 11.000.—
Štedovni ulošci i čekovi:
Ulošci Jugoslovenske udružene banke br. 7486 ..... . » 147.076.28
Ulošci državne hipotekarne banke br. 1274 » 433,084.63
Ulošci banske štedionice br. 1680 . i» 11.294.86
Obveznice privtnih dužnika, zadužnice zajma grada Zagreba . . » 9.025.—


Ukupno Din. 699.555.77
(U god. 1934. izdano Din. 9.351.90 ~P.)
U Zagrebu, dne 1. aprila 1935. god.


Računovodstvo Kr. banske uprave Savske banovine, odjelak za zaklade.


NASTAVA I ISPITI


STRUČNI ISPITI ŠUMARSKIH ČINOVNIČKIH PRIPRAVNIKA SA NEPOTPUNOM
SREDNJOŠKOLSKOM SPREMOM KOD KR. BANSKE UPRAVE U ZAGREBU.


Kod odseka za šumarstvo kr. banske uprave u Zagrebu za godinu 1935. obrazovana
je komiisija za održavanje državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika sa
nepotpunom srednjoškolskom spremom za admiinistrativno-kancelarijsku službu kako
slijedi:


Ing. Josip Šustić, viši šum. savjetnik, predsjednik; dng. Mirko Medaković, viši
šum. savjetnik-zamjenik predsjednika; ing. Ante Abramović, viši šum. savjetnik i ing.
Petar Šfcrljac, viši šum. savjetnik — članovi ispitivači; ing. Krešimir Katić, viši šum.
savjetnik i ing. Adolf Jošovec, viši šum. savjetnik — zamjenici članova ispitivača.


KNJIŽEVNOST


PREGLED ČASOPISA.


Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 1934. — No 7/8. — Henggeler:
Kritische Betrachtungen zum Waldwegbau. (Kritička razmatranja o gradnji šum. puteva.)
— E. Krebs : Die geschichtliche Entwicklung der Transportverhältnisse im
Sihlwald. (Povjesni razvitak transportnih odnosa u S.) — A. Custer : Über den
Frostkern der Karpathenbuche. (O nepravilnoj srži karpatske bukve nastaloj uslijed
studeni.)


411