DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1935 str. 58     <-- 58 -->        PDF

ZAKLADE


MIROVINSKA ČINOVNIČKA ZAKLADA KRAJIŠKIH IMOVNIH OPĆINA.


Broj 14419/VII. 1935. g.


Računski pregled o aktivnim i pasivnim zaostatcima, primitcima i izdacima u
gotovom i efektima za godu 1934.


Primici u gotovom:


I. Izvjesni:
Aktivni kamati Din. 19.410.80
II. Vjeresijskc operacije . . . . . . . . . . . . » —
III. Prelazni » —
Izdaci u gotovom:
Svota sviju primitaka Din. 19.4..80
I. Izvjesni:
Mirovine Din. 16.729.25
Razni izdaci » 1.544.40
II. Vjeresijske operacije » —
III. Prelazni » —
Komisionalna plaćanja » 14.817.19
Svota sviju izdataka Din. 33.090.84
Strani vrijednosni papiri:
Zajednička ´papirnata renta t/s i 1/s
Zajednička papirnata renta 1js i 1 /n . . . . . . . . .
Din.
»
2.675.—
64.525.—
Zajednička srebrena renta ´/ii´| iZajednička srebrena renta lU i Vio
»
»
5.075.—
2.225.—
Ugarska krunska renta . . . . . . . . . . . . . » 130.075.—
Ugarske zemljorasteretnice » 27.150.—
Obveznice IV. ug. ratnog zajma » 15.000.—
Blag. priznanica na VII. ug. rat. zajam » 37.500.—
Vrijednosni papiri bivše Kralj. Hrvatske i Slavonije:
Hrv. Slav. regalno odštetne obveznice . . . . . . . . » 20.775.—


Hrv. Slav. zemljorasteretniceVrijednosni papiri Kraljevine Jugoslavije:
Obveznice invest. zajma


Ini javni vrijednosni papiri:
Založnice jugoslav. uzadružne bankeKomunalne zadužnice Hrvatske Hipotekarne bankeKomunalne zadužnice Hrvatske Hipotekarne banke


Štedni ulošci:


Uložnica fil. državne hipotekarne banke br. 2132


» jugoslavenske uzadružene banke br. 7484I. hrvatske štedionice br. 11.173. banske štedionice br. 1679
» banske štedionice br. 1962 . . . . .


» 27.900.—
» 10.500.—
.... .
»
»
»
4O.50O.—
250.—
15.000.—
....
. . .
.
.
»
»
»
»
»
477.173.—
243.326.38
189.886.70
21.445.87
17.449.12


Ukupno Din. 1,350.431.07
{U godini 1934. izdano Din. 19.734.90 P.)
U Zagrebu, 20. marta 1935. godine.


Računovodstvo Kr. banske uprave Savske banovine odielak za zaklade.


410