DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1935 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Bićanić Nikola, knjigovođa 8 grupe lač. Direkcije šuma iz Skoplja k Direkciji
šuma u Sarajevo;


P e t r o v i ć Petar , pom. knjigovođe 9 grupe Direkcije šuma iz Apatina k Direkciji
šuma u Skoplje;


Unapređeni su:


Finke inž. Mihajlo, za višeg savjetnika Direkcije šuma 4 grupe 1 stepena
kod Direkcije šuma na Sušaku;
Vid mar inž. Vi lim, za višeg savjetnika 4 grupe 1 stepena kod Direkcije šuma
gradiške imovne općine u Novoj Gradiški;
´I" u r k a 1 j inž. Zla tko, za direktora šuma 4 grupe 1 stepena kod Direkcije šuma
ogulinske imovne općine u Ogulinu;
Raši ć Voji.n, za višeg rač. inspektora 5 grupe kod odelenja za računovodstvo
Ministarstva šuma i rudnika;
Milevi ć Žarko , za rač. inspektora 6 grupe kod odelenja za računovodstvo


Direkcije šuma u Skoplju;
Krstić inž. L j u b i š a, za šum. višeg pristava 7 grupe i šefa šum. uprave u Gacku;
Levičnik inž. Josip, za višeg savjetnika 4 grupe 1 stepena kod Direkcije


šuma u Ljubljani;
Nikoli ć inž. Borislav , za savjetnika Ministarstva 4 grupe 2 stepena kod
odelenja za šumarstvo Min. šuma i rudnika;
Šnajde r inž . Luka , za višeg savjetnika Direkcije šuma 4 grupe 1 stepena kod
Direkcije šuma petrovaradinske imovne opštine u Srem. Mitrovici;
Na j hold inž. Božidar, za višeg savjetnika 4 grupe 2 stepena kod Dir. šuma
petrovaradinske imovne općine u Sremskoj Mitirovici.
Postavljeni su:
Ostoji ć inž. Dušan , za višeg savjetnika Dir. šuma 4 položajne grupe 2 stepena
kod Direkcije šuma petrovaradinske imovne općine.


KNJIŽEVNOST


OSKAR AGIĆ—DRAGO TEPEŠ: »60 GODINA BRODSKE IMOVNE OPĆINE.«


Od osnutka Brodske Imovne Općine navršilo se punih 60 godina. Ovaj je jubilej
zabilježen u čitavoj dnevnoj štampi, a tom prilikom je troškpm Brodske Imovne
Općine izdana i knjižica Oskara Agića, šum. r.adsavjetnika u penziji: 60 godina Brodske
Imovne Općine, njen postanak i rad. God. 1874—1934.


G. Oskar Agić je dugogodišnji činovnik Brodske Imovne općine i bivši direktor
lugarske škole u Vinkovcima, te mu je čitav historijat Brodske Imovne Općine u
tančine poznat.
Tekst ove knjižice diktirao je g. Agić novinaru Dragi Tepešu, jer sam ne vidi
pisati. Tako je knjižica izašla kao zajednički rad šumara Agića i novinara Tepeša.
Sa osobitim poznavanjem sviju prilika i čitavog rada Brodske Imovne Općine, pisac
u svojoj knjižici ukratko spominje histjorijat postanka Imovnih Općina, tamo od godine


281