DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1935 str. 45     <-- 45 -->        PDF

....... ........ ....... ............ . ...... ....... . .. je ......... ........,
.. .. ....... ........ ........ . ...... ce .. ..... .... .......
... .. .. ......! .... .. ......


t ING. VID KALČIĆ


Dne 13. V. o. g. umro je u Jastrebarskom nei dočekavši još namještenje u
struci, koju je toliko volio, ing. Vid Kalčić. Teška gripa i upala pluća dokončaše mladi
život, koji je obećavao mnogo.


Rođen 1911. god. u Dugoj Resi kraj Karlovca pohodio je pokojnik osnovnu
školu u rodnom mjestu. Gimnaziju je svršio redovno i s odličnim uspjehom u Karlovcu
i tada se upisao u poljopr.-šumar. fakultet u Zagrebu. Radnjom »cirkulacija dušika
u tlu« polučio ie kao student šumarstva svetosavski! nagradu Nj. Vel. Kralja, a i


diplomske ispite položio je s odličnim uspjehom, zadnji 22. X. 1934. To je tim značajnije,
što je pokojnik kao sin siromašnih roditelja bio prisiljen! da sam zarađuje
(instrukcijama), kako bi mogao da pohodi srednju školu i univerzitet. Uza sve to
smogao je vremena još i za rad na polju narodne prosvjete, a i za druge radove više
manje javnog karaktera. Držao je upr. piedavanja u Narodnoj čitaonici u Jastrebarskom,
kamo mu je otac još za vrijeme njegova školovanja bio premješten, načinio
je za Jastrebarsko nacrt parka i groblja, a bio je ,i dopisnik Jutarnjeg Lista.


Među školskim drugovima, i starijim il mlađim, bio je vrlo obljubljen, a od
profesora mnogo cijenjen. Pokopan je uz brojno učešće zagrebačkog poljopr.-šumar.
fakulteta. Pokoj mu vječni! Z. Bunevčević, stud. šumarstva.


PROMJENE U SLUŽBI.


Premješteni su:


Mihi ć inž. Josip , šum. pristav 8 grupe i sres. šum. referent od sreskog načelstva
Ludbreg k sreskom načelstvu u Donju Stubicu;


Ma h o v 1 i ć inž. Josip , šum. pristav 8 grupe i šef šum. uprave iz Starih Mikanovaca
k šum. upravi u Pleternicu;


279
ŠUMARSKI LIST 6/1935 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Bali ć in ž. M e h m e d, šum. savjetnik 5 grupe od šum. uprave iz Prijedora k
Direkciji šuma u Banjaluku;


Nedeljković inž. Petar, viši šum. pristav 7 grupe i šef šum. uprave iz Paračina
k šum. upravi u Kraljevo;


Konja r i . ž. Stanisjav, viši šum. pristav 7 grupe i šef šum. uprave iz Sanskog-
Mosta k šumskoj upravi u Trebinje;


Marković inž. Radovan, šum. savjetnik 6 grupe i šef šum. uprave iz Zenice
k šum. upravi Vareš;
Tomac inž. Marijan, šum. viši pristav 7 grupe od Direkcije šuma iz Čačka
za šefa k šum. upravi Jamina u Morović;
Dju´lepa inž. Mustafa, viši šum. pristav 7 grupe i šef šum. uprave iz Vareša
k šum. upravi u Vozuću;
Hartman inž. Josip, viši šum. pristav 7 grupe i šef šum. uprave k šum. upravi
u Zenicu;
G o j k o v i ć inž. 2 i v o j i n, viši šum. pristav 7 grupe i šef šum. uprave iz Zagubice
k šum. upravi U Bajinu Baštu;
Novak V sin ko, podšumar 1 klase 7 grupe od sreskog načelstva sa Krka
k sreskomu načelstvu u Preko;
Koroše c inž. M i j o, savjetnik 5 grupe od Direkcije šuma brodske im. općine
iz Vankovaca za šefa šum. uprave u Stare Mikanovce;
Berleković inž. Stjepan, viši šum. pristav 7 grupe od šum. uprave brodske
im. opć. Pletornica k Direkciji šuma iste 1. 0. u Vinkovce;
Koro š´e c inž. M i i o, šum. savjetnik 5 grupe i šef šum. uprave St. Mikanovci
k Direkciji šuma brod. im. općine u Vinkovce;
Babić inž. Z a h a r i j e, šum. savjetnik 6 grupe i šef šum. uprave Vrgnimost
k šum. upravi II banske imovne opštine u Petrinju;
S mol i an o vi ć inž. Bogdan, šum. viši pristav 7 grupe i šef šum. uprave II.
banske im. opć. Petrinja k šum. upravi I. ban. imovne općine u Vrginmost;
Lozjanin inž. Milo rad, šum. savjetnik 6 grupe od šum. uprave iz Sv. Roka
k sreskom načelstvu u Ilok;
Fischerinž . Maks , savjetnik 5 grupe od Direkcije šuma đurđevačke imovne
općine Bjelovar k sreskom načelstvu u Karlovac;
D e n i š 1 i ć inž. Mustafa, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave iz Foče k Direkciji
šuma u Sarajevo;
Erce g Lazar , potšumar 8 grupe od šum. uprave Ključ k šum. upravi u Bos.
Petrovac;
Polleirov inž. Vas il i i, šum. pristav 8 grupe šef šum. uprave iz Trebinja
k šum. upravi u Prijedoru;
S tepa nov inž. Sergije, šum. pristav 8 grupe i šef šum. uprave iz Bos. Dubice
k šum. upravi u Sanskv Most;
Stjepanović inž. Ljubo mir, šum. pristav 8 grupe i šef šum. uprave Ključ
k šum. upravi u Bos. Dubicu;
Lukiči ć Zlatko , knjigovođa; 8 grupe kod računov. Direkcije šuma iz Skoplja
k Direkciji šuma u Apatin;


280