DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1935 str. 42     <-- 42 -->        PDF

>


Osnovnu školu polazio je pokojnik isprva u svojem rodnom mjestu, a kasnije
u Komletincima, kamo je njegov otac po potrebi službe bio premješten. Gimnaziju
je polazio u Vinkovcima, a šumarske nauke svršio je na domaćem našem šumarskom
učilištu u Križevcima godine 1884.


Nakon svršenih stručnih nauka namješten je bio kod Brodske imovne općine
kao šumarski vježbenik sa godišnjom plaćom od 360 forinti. Službeno vrijeme svoga
vježbanja proveo je najprije kod kotarske šumarije u Trnjanima, a zatim kod kotarske
šumarije u Cerni.


Godine 1888. imenovan je šumarskim pristavom (XI. čin. r.) sa godišnjom
plaćom od 500 forinti i putnim paušalom od godišnjih 240 forinti.


Godine 1891. promaknut je na čin. kot. šumara (X. čin. r.) sa godišnjom plaćom
od 600 forinti, sa stanom i podvozom u naravi i premješten za upravitelja kot. šumarije
u Pleternici. Godine 1894. premješten je u istom svojstvu na kot. šumariju u Trnjanima.
Ovdje je proveo kao upravitelj šumarije 10 godina, nakon čega je premješten
na kot. šumariju u Vinkovcima. Na toj je šumariji u svojstvu upravitelja službovao


sve do godine 1922, te je tokom ovog službovanja promaknut godine 1908. na, čin


nadšumara (IX. čin. raz.) sa godišnjom plaćom od 2.000 Kr., godine 1916 na čin
šumarnika (VIII. čin. r.) sa godišnjom plaćom od 3.600 Kr. i napokon godine 1921
imenovan je nadšumarnikom (VII. čin. raz.) sa godišnjom plaćom od 4.800 kruna.
Godine 1922. premješten je od vinkovačke šumarije šumsko-gospodarstvenorn
uredu u Vinkovcima i postavljen za blagajnika. U mjesecu decembru 1924. godine,
nakon što je namirio 40 godina mukotrpne službe, stavljen je u trajno stanje mira.


Ilija Vlahović kao odvjetak zelene struke žarko je ljubio šumu, a kao pravo
kupila, patriarhalne spainske načine šumske uprave sveo u sređenije okvire javnog
gazdovanja, a na trnjanskoj je šumariji od davnine uvriježene poroke zatiranja šume
po okolnom narodu oslabio odnosno spriječio.


Na šumariji u Pleternici pokojnik je, nakon što je imovna općina ovaj spailuk
kupila, patriarhalne spainske načine šumske uprave sveo u sređenije okvire javnog gazdovanja,
a na trnjanskoj je šumariji od davnine uvriježene poroke zatiranja šume po
okolnom narodu oslabio odnosno spriječio.


Još spominjem, da je na šumariji u Pleternici saradivao kod sastavka gospodarstvene
osnove za ondješnje šume.
U vršenju službenih dužnosti bio je Vlahović strog i pravedan, naročito je bio
najstroži spram samoga sebe. Svojem dodijelljenom stručnom (mlađem) osoblju bio


276