DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1935 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Redovitih članova sa područja Podružnice Ljubljana: Dolenc Franc, Škofja Loka
Din 200— za god. 1933. i 1934; Glaučnik Pavel, Pragersko Diu 2O0.— za god. 1932. i
1933; Havliček Josip, Krvavapeć Din 50.— za II. polg. 1933; Tavčar Karl, Ljubljana
Din 100´.— za god. 1934.


Redovitih članova sa područja Podružnice Beograd: Dr. Baien Josip, Zemun
Din 100.— za god. 1935; Hofman Josip, Feograd Din 100.— za god. 1933. i Din 501.—
za I. polg. 1934; Gjorić Mihajlo, Beograd Din 1O0.— za god. 1933.


Redovitih članova sa područja Podružnice Sarajevo: Antohin Pavle, Srem. Mitrovica
Din 50.— za I. polg. 1935; Čaić Rudolf, Gacko Din 100.— za god. 1933; Ervaćanin
Miloš, Sr. Mitrovica Din 200.— za god. 1933. i 1934; Hartman Robert, Vozuća
Din 100.— za god. 1933; Klimeš Josip, Sjetlina Din 100.— za god. 1935; Ružićka Kamilo,
Sarajevo Din 200.— za god. 1933. i 1934; Tvrtković Stjepan, Travnik Din 50.—
za II. polg. 1935. i Din 50.— za I. polg. 1936; Trifunović Drago, Morović Din 100.—
za god. 1935; Vučković Blažimir, Bajina Bašta Din 100.— za god. 1935; Vuković Veliko,
Sarajevo Din 100.— za god. 1935; Zjuziu Vladislav, Sarajevo Din 200.— za god.
1934. i 1935.


Redovitih članova sa područja Podružnice Banjaluka: Božić Sergije, Banjaluka
Din 50.— za II. polg. 1934. i Din 50.— za I. polg. 1935; Bogdanović Emil, Bos. Petrovac
Din 200.— za god. 1933. i 1934; Ćop Vjekoslav, Livno Din 200.— za god. 1934. i
1935; Krajišnik Mustafa, Glamoč Din 100.— za god. 1935; Mundorfer Lujo, Drvar
Din 100.— za god. 1935; Reiner Franjo, Banjaluka Din 100.— za god. 1934; Savin
Jovan, Banjaluka Din 100.— za god. 1933; Savinov Aleksij, Kočane Din 320.— od god.
1933. do 1935. i upis; Šepa Bogdan, Banjaluka Din 100.— za god. 1935.


Uplata članarine članova pomagača: Badovinec Zvonko, Zagreb Din ,250.— od
god. 1932. do 1935; Belašković Drago, Zagreb Din 50.— za god. 1934; Bertić Stjepan,
Soljani Din 150.— od god. 1933. do 1935; Hang Ladislav, Zagreb Din 25.— za II. polg.
1934; Herjavec Dragutin, Zagreb Din 50.— za god. 1935; Jakić Vclimir, Zagreb Din
25.— za I. polg. 1935; Korumović Nikola, Zemun Din 50.— za god. 1935; Oklobdžija
Čedomil, Sarajevo Din 100.— za god. 1931. i 1932; Radalj Marko, Oštrelj Din 50,—
za god. 1935.


Uplata na pretplati za Šumarski List u mjesecu aprilu god. 1935: Trgovinska
industrijska komora Sarajevo, Din 100.— za god. 1935; Sresko načelstvo Gospić, Din
1O0.— za god. 1935; Kranjska industrijska družba Jesenice Fužine, Din 100.— za god.
1935; Križniška gozdna uprava Velika Nedjelja, Din 100.— za god. 1935; Virbo eksploatacija
drva Virovitica, Din 100.— za god. 1935; Drach industrija drva Caprag, Din
100.— za god. 1935; Šumska uprava vlastelinstva Valpovo, Din 200,— za god. 1934.
i 1935; Direkcija šuma Banjaluka, Din 2001.— za god. 1931. i 1932; Direkcija šuma
otočke imovne općine Otočac, Din 75.— za god. 1935.


LIČNE VIJESTI


t ILIJA VLAHOVIĆ, NADŠUMARNIK BRODSKE IMOVNE OPĆINE.


Nemila smrt pokosila je 8. aprila o. g. opet jednog zaslužnog veterana šumarske
struke, Iliju Vlahovića, nadšumarnika brodske imovne općine.


Pokojnik se rodio kao potomak krajiške zadruge 9. marta 1863. u Soljanima,
kotar Županja, gdje mu je otac tada službovao u svojstvu kr. nadlugara. Njegova
porodica potječe iz Komletinaca, kotar Vinkovci, gdje još i danas postoji njezina
zadružna kuća i posjed.


275
ŠUMARSKI LIST 6/1935 str. 42     <-- 42 -->        PDF

>


Osnovnu školu polazio je pokojnik isprva u svojem rodnom mjestu, a kasnije
u Komletincima, kamo je njegov otac po potrebi službe bio premješten. Gimnaziju
je polazio u Vinkovcima, a šumarske nauke svršio je na domaćem našem šumarskom
učilištu u Križevcima godine 1884.


Nakon svršenih stručnih nauka namješten je bio kod Brodske imovne općine
kao šumarski vježbenik sa godišnjom plaćom od 360 forinti. Službeno vrijeme svoga
vježbanja proveo je najprije kod kotarske šumarije u Trnjanima, a zatim kod kotarske
šumarije u Cerni.


Godine 1888. imenovan je šumarskim pristavom (XI. čin. r.) sa godišnjom
plaćom od 500 forinti i putnim paušalom od godišnjih 240 forinti.


Godine 1891. promaknut je na čin. kot. šumara (X. čin. r.) sa godišnjom plaćom
od 600 forinti, sa stanom i podvozom u naravi i premješten za upravitelja kot. šumarije
u Pleternici. Godine 1894. premješten je u istom svojstvu na kot. šumariju u Trnjanima.
Ovdje je proveo kao upravitelj šumarije 10 godina, nakon čega je premješten
na kot. šumariju u Vinkovcima. Na toj je šumariji u svojstvu upravitelja službovao


sve do godine 1922, te je tokom ovog službovanja promaknut godine 1908. na, čin


nadšumara (IX. čin. raz.) sa godišnjom plaćom od 2.000 Kr., godine 1916 na čin
šumarnika (VIII. čin. r.) sa godišnjom plaćom od 3.600 Kr. i napokon godine 1921
imenovan je nadšumarnikom (VII. čin. raz.) sa godišnjom plaćom od 4.800 kruna.
Godine 1922. premješten je od vinkovačke šumarije šumsko-gospodarstvenorn
uredu u Vinkovcima i postavljen za blagajnika. U mjesecu decembru 1924. godine,
nakon što je namirio 40 godina mukotrpne službe, stavljen je u trajno stanje mira.


Ilija Vlahović kao odvjetak zelene struke žarko je ljubio šumu, a kao pravo
kupila, patriarhalne spainske načine šumske uprave sveo u sređenije okvire javnog
gazdovanja, a na trnjanskoj je šumariji od davnine uvriježene poroke zatiranja šume
po okolnom narodu oslabio odnosno spriječio.


Na šumariji u Pleternici pokojnik je, nakon što je imovna općina ovaj spailuk
kupila, patriarhalne spainske načine šumske uprave sveo u sređenije okvire javnog gazdovanja,
a na trnjanskoj je šumariji od davnine uvriježene poroke zatiranja šume po
okolnom narodu oslabio odnosno spriječio.


Još spominjem, da je na šumariji u Pleternici saradivao kod sastavka gospodarstvene
osnove za ondješnje šume.
U vršenju službenih dužnosti bio je Vlahović strog i pravedan, naročito je bio
najstroži spram samoga sebe. Svojem dodijelljenom stručnom (mlađem) osoblju bio


276