DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1935 str. 37     <-- 37 -->        PDF

SAOPĆENJA


ANALIZA TROŠKOVA ZA RADOVE U ŠUMAMA.


U širokoj šumarskoj praksi nailazimo na vrlo raznovrsne radove, kojima smo
prinuđeni da damo izvesnu veću ili manju računsku interpretaciju. Potreba ove računske
interpretacije najbolje je izražena u građevinskoj tehnici, gdje je izvršena detaljna procena
svih pa i onih najsitnijih radova, što ulaze u okvir građevinarstva. Važnost ove
analitičke procene radova i troškova za njih je nesumnjiva i ona ostaje najpouzdanijom
bazom pri ocenjivanju cene i rentabilnosti kod izgradnje nekoga objekta.


Izgrada jedne ovakve analize pretpostavlja studiranje velikog broja praktičnih
primera i izvlačenje jedne najpribližnije tačnosti, koja će se moći u naročito određenim
okolnostima uvek upotrebiti kao merodavno i jedino kompetentno merilo za ocenjivanje
rada i njegove novčane vrednosti. Na taj način danas nam stoji na raspolaganje računska
interpretacija za vrednost mnogih, pa i onih najsitnijih radova, koji se u praktičnom
životu javljaju.


U našoj šumarskoj praksi osećamo vrlo veliku prazninu u ovome pravcu. Pa
ipak, dugogodišnja je praksa dala izvesne norme u pogledu analiziranja izvesnih šumarskih
radova s obzirom na njihovu novčanu vrednost. Tako na primer imamo izvesne
rezultate, postignute u glavnom našom i inostranom praksom na pošumljavanju. Danas
imamo vrlo pouzdane podatke o troškovima za sađenje, sejanje, čišćenje kultura i si.
koji se vrlo rado u praksi upotrebljuju, naime kod izrade predračuna (preliminara) za
kulturne radove, ali imamo još velikih praznina u širokoj šumarskoj praksi, gde uopšte
nemamo nikakvih pouzdanijih podataka, nego procenjujemo ili od oka ili koristeći se
raznim pričanjima pojedinaca, koja su ponekad više nego problematična.


Ako kao primer iz građevinarstva uzmemo računsku interpretaciju troškova za


jedan sasvim beznačajan rad, na primer pranje poda, onda ćemo videti, da taj tako prost
i jednostavan rad zavisi od mnogih faktora, koji osetno uplivišu na cenu posla. Tu je
analizirana vrednost jednostrukog pranja običnog brodarskog poda kod novogradnje,
po kvadratnom metru. Tu je precizno izneto, da je za jednostruko pranje (vodom)
jedno-g kvadratnog metra brodarskog poda u novogradnji potrebno na pr. 0.02 radničkih
nadnica, plus neki procenat za donošenje vode, plus na pr. 10% na trošenje i kvarenje
alata (četaka i sudova za vodu). Ako sada posmatramo jedan takav rad u većem
obimu, moraćemo priznati neospornu važnost jedne ovakve analize cena, jer ona nam
pruža najmoćniju garanciju za racionalnost i rentabilitet jednoga takvog posla.


Ako pak sada uporedimo naše specifično šumarske radove, primetićemo da smo u
pogledu ovakvog analiziranja vrlo mnogo u zaostatku. Mnogo krupniji, važniji i češći
poslovi, koji u šumarstvu dolaze u praksi, nemaju još svoje računske interpretacije. Tako
mi nemamo pouzdanih podataka za vrednost i cenu klupiranja stabala u sastojini, nemamo
padataka cene obaranja stabala, guljenja, kresanja itd. itd. Ako bi se htelo
da se ovi podatci urede stručno i precizno, da bi mogli biti u praksi primenjeni sa izvesntm
zadovoljavajućim uspehom, onda bi bilo neophodno potrebno uzeti u obzir sva
dosadašnja iskustva iz prakse i eventualno već postojeće norme. Ako bi se napr. uzela
analiza cene za klupiranje sastojine po hektaru, morao bi ući u obzir i jedan izvestan
broj faktora, koji bi uticali na tačnost i pouzdanost ovakve analize. U ovom slučaju
bili bi merodavni sledeći faktori:


1. Gustina šume (obrast). Potpuno je razumljivo da će jedan hektar šume biti
brže isklupiran, ako je obrast manji i obratno.
2. Starost (prosečna) sastojine, t. j . stanje debljinskih razreda. Jasno je naime,
da je manje vremena potrebno da radnik očita prečnicu na jednom stablu od 80 cm.
prsnog promera, nego na dva stabla od 40 cm.
271