DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 44     <-- 44 -->        PDF

VII. Nadzorni odbor.
§ 17.
Nadzorni odbor sastoji se od tri člana i dva zamjenika, koje na tri godine bira
Vijeće.


Nadzorni odbor dužan je svake godine bar jedanput pregledati blagajničke knjige
i račune i pregledati stanje blagajne. 0 rezultatu pregleda nadzorni odbor obavještava
upravni odbor, a o pregledu krajem godine za cijelu poslovnu godinu podnosi izvještaj
Vijeću.


VIII. Promjena pravila.
§ 18.


Promjenu pravila zaključuje Vijeće većinom od dvije trećine glasova prisutnih
članova osnivača i redovnih prinosnika. Predloži za promjenu pravila, koje stavljaju
osnivači ili prinosnici, moraju biti odboru predani bar 14 dana prije sjednice Vijeća.


IX. Prestanak.
§ 19.


Ako bi zaključkom Vijeća ili odlukom upravnih vlasti djelovanje društva prestalo,
čitava imovina predaje se u upravu Rektoratu univerziteta u Zagrebu, koji će
prihodima društvene .imovine raspolagati prema svrsi društva tako dugo dok se ne
osnuje društvo sa istim ciljem.


KNJIŽEVNOST


HORVAT STJEPAN: GEODETSKI INSTRUMENTI I MAŠINE ZA RAČUNANJE.
Izdanje Geodetske izložbe, Zagreb 1935.


Prikazane i opisane su u slici i riječi brojne konstrukcije geodetskih instrumenata.
Razloženo je i kako se instrumenti rektificiraju, kako se s njima radi i t. d.
Iznosimo pregled sadržaja te vrijedne publikacije.


Prvi je dio posvećen instrumentima za mjerenje na terenu. Poglavlja
toga dijela jesu: 1) O ispitivanju i rektifikaeiji instrumenata, 2) ispitivanje i rektifikacija
teodolita, 3) operacione greške kod mjerenja kuteva, 4) rektifikacija univerzalnog
instrumenta, 5) rektifikacija nivelacionog instrumenta, 6) rektifikacija tahimetra,
7) sprave za očitavanje i njihovo justirau.ie, 8) optičko mjerenje dužina, 9) optički
mikrometar sa planparalelnom staklenom pločom, .) instrumenti firme Carl Zeiss, Jena;
Rost Rudolf i August, Wien; Starke & Kammere, Wien; Neuhöfer & Sohn. Wien;
Wild Heinrich, Heerbrugg; Kern & Cie., Arau; Askania-Werke, Bcrlin-Friedenau;
Fromme Adolf, Wien, Eric Josef & Jan, Praha i t. d.


Drugi dio knjige obuhvaća maši n e z a r a č u n a n j e (Brunswiga, Egli, Remington,
Dalton, Mercedes, Zella-Mehlis, Odhner, Thaies i t. d.). Treći dio je posvećen
spravama za izradu planova i računanje površi n a (proizvodi
Coradi, Fromme, Frič, Neuhöfer, Rost i t. d..).


Knjiga je izdana povodom geodetske izložbe u Zagrebu. Prikazuje u glavnom
sve brojne instrumente, koji su bili na izložbi izloženi. Ali autor već u uvodu naglašava
nastojanje, da knjiga ine bude samo prigodna publikacija, već trajni priručnik stručnjacima.
Knjiga obuhvata 160 stranica sa 106 slika. Preporučamo svakom šumaru, da
si ju nabavi. U njoj će naći i konstrukcije, o kojima nije mogao da sluša za vrijeme
svog školovanja, jer su novijeg datuma. Takova napose interesantna konstrukcija za


166