DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1935 str. 34     <-- 34 -->        PDF

da nađe odmora i užitka. Neka se po njoj vrati život u ovaj mrtvi krš. Svako neka
se uvijek spomene, da je ovo djelo poteklo iz ljubavi za narod, a u spominjanju
nesrećne braće, koja u svom divnom živom zavičaju izdišu i umiru u ropstvu pod
tuđinom. Bog čuo i vidio i udijelio svoj blagoslov.«


Ni novac ni sila, uloženi u pošumljavanje, ne mogu da vrate život golome kršu
već bezgraničan idealizam i prosveta naroda, koji će ga potaknuti da se sam aktivno
dade na rešavanje ovog problema. H. P. D. »Mosor« pokazalo je ispravan put.


Ing. VI. Beltram.


K ZAPISNIKU KONFERENCIJE U SKOPLJU.


U »Šumarskom listu« za februar o. g. na strani 62 (»Saopćenja«) odštampano
je, da sam rekao, da »s e m e nabavljeno od firme »Šuma« ove godine
n i j e klija 1 o«.


Pošto sam u ovom slučaju imao u vidu isključivo seme gledičije, a :ie uopšte
sve seme primljeno od društva »Šuma«, to mi je čast zamoliti Uredništvo, da se ova
moja ispravka odštampa u narednom broju »Šumarskog lista«, jer me za to moli
društvo »Šuma«, koje smatra, da gornja neispravljena rečenica škodi ugledu društva.


Nikola Šalajev.


šumarski referent


KONKURS ZA IZRADU PRIVREDNOG PROGRAMA ZA VRBAKE GRADSKE OPĆINE
U NOVOM SADU.


Ovi vrbaci leže na desnoj obali Dunava, imadu površinu oko 1.000 katastralnih
jutara. Licitacija za izradu privrednog plana održavaće se dne 20. aprila 1935 god.
u 9 sati prije podne u kancelariji ekonomskog odelenja Gradskog poglavarstva u
Novom Sadu putem pismenih ponuda. Tko se za ove radove interesira neka se obrati
na spomenuto Gradsko poglavarstvo radi dostave dražbenih uslova.


LJUBLJANSKI VELESAJAM.


Povlasticu od 50% normalne vozne cene odobrilo je ministarstvo saobraćaja
svima posetiocima proletnjeg velesajma u Ljubljani, što će biti od 1. do 11. juna.


Povlastica važi za odlazak od 27. maja do U. juna zaključno, a za povratak
od 1. do 16. juna ove godine zaključno.


Izložbeni predmeti prevoziće se u pola cene u smislu odredaba Tarife za prevoz
robe, sveska 1—A—IX.


»Aeroput«, društvo za vazdušni saobraćaj u Beogradu, odobrilo je posetiocima
ovogodišnjih Ljubljanskih velesajmova od 1. do 11. juna te od 5. do 16. septembra
popust od 50% od cene pune tarife na svojim avijonima.


156