DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1935 str. 38     <-- 38 -->        PDF

NASTAVA I ISPITI


GEODETSKA IZLOŽBA


Na dne 3 do 10 marta održaće se u Zagrebu, u zgradi Tehničkog fakulteti,
geodetska izložba. Biće izloženi radovi i instrumenti Vojnogeografskog instituta, Odelenja
katastra Ministarstva financija, radovi privatnih geodeta, radovi oko agrarnih
operacija, zatim primjena geodezije u raznim strukama (pa i šumarstvu) i t. d. Osim
toga moderni geodetski instrumenti raznih firmi, računski strojevi, logaritmari, tehnički
papir i t. d. Izložba će imati i poseban odio posvećen historiji geodetskih snimanja
(stari planovi i instrumenti) naših krajeva.


Kako je geodezija i u šumarstvu od velike važnosti, pozivaju se šumarski stručnjaci,
da ju u što većem broju posjete. Osim toga se mole, da na adresu izložbenog
odbora Zagreb, Tehnički fakultet, pošalju eventualne predmete, koje žele izlagati.
Izlaganje kao i posjet izložbe su besplatni.


Jugoslovensko šumarsko udruženje zamolilo je od Ministarstva šuma osustvo od
3 dana za šumarske činovnike, koji žele izložbu da posjete.


REZULTAT DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ŠUMARSKIH PRIPRAVNIKA
SA FAKULTETSKOM SPREMOM


Od 5 do 15 novembra 1934 god. održan je kod Odelenja za Šumarstvo Ministarstva
šuma i rudnika državni stručni ispit šumarskih pripravnika sa fakultetskom spremom.
Za ovaj ispit prijavilo se bilo 35 kanddata, kojima je izdata dozvola za polaganje.
Ispitu se podvrglo 34 kandidata, od kojih je jedan prekinuo polaganje, te je tako komisija
ispitala 33 kandidata.


Ispit su položila sa vrlo dobrim uspehom dva kandidata i to: gg. Matić Vasilije
i Navratil Ivo; sa dobrim uspehom dvanaest kandidata i to: gg. Šafar Josip, Veličković
Dimitrije, Lovrić Lavoslav, Lukić Čedomir, Matijašić Vladimir, Bogdanović Emil, Vuković
Borivoje, Hasandedić Šemsudin, Strinski Milan, Radošević Josip, Bosiljević
Vladimir i Kopčić Ibrahim; sa dovoljnim uspehom sedam kandidata i to: gg. Butković
Matej, Janković Budimir, Rizvanbegović ćemal, Vasiljević Đuro, Kudinov Vasilije,
Ostojić Košta i Opačić Vojislav. Sedam kandidata imaju polagati dopunski ispit, a
četiri kandidata moraju ponoviti ispit. — Srednja je ocena 2´3.


Pismeni zadatci bili su:


I. grupa
»Izvršite sve predradnje, pošumite 50 ha krša oko Mostara do 800 m nadmorske
visine. Opišite sve radove sa ovim pošumljavanjem u vezi od početka do konca izvedenih
radova kao i dalju negu ovih kultura za dvadeset godina.«


II. grupa
»Bukova šuma površine 1.100 ha. Bila je do sada izvan redovnoga gazdovanja.
Vršene su samo izvesne male, slučajne seče. Šuma je nenegovana, istoga tipa (prašumskog)
celim svojim prostranstvom. Sada je ovuda, kraj same šume prošla železnička
pruga, usled toga može se unovčiti na licu mesta sva drvna masa koja se poseče.
Zbog toga sopstvenik hoće da uvede redovno gazdovanje, da podigne strugaru, da
iskorišćava pored toga drvo za ogrev, a od tanjih drva da proizvede drveni ugalj.
Radi uređenja trajnog gazdovanja pristupilo se izradi privrednog plana. Taksacionim
radovima ustanovilo se: 1.) da je prosečni bonitet šume III; 2.) da je prosečna starost
120 god.; 3.) da 1 hek. ima prosečno 500 m3 drva, računajući sa panjem i granjem


112