DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1935 str. 36     <-- 36 -->        PDF

A. Levaković, dr. S. Poštić, Ing. S. Flögl, univ. docent dr. N. Neidhardt, tajnik J. Š. U.,
univ. asistenti: Ing. M. Anić, ing. M. Plavšić. Nadalje dekan veterinarskog fakulteta
g. dr. L. Bosnie, pa od1 šumarske administracije gg.: Ing. J. Qrfunwald, ing. Majnarić,
ing; Drašković, ing. Lovrić, ing. Milas, ing. Navrati!. Qosp. nadsavjetnik ing. Ilić iz
Novoselec-Križa došao je specijalno na priredbu svojih mladih kolega, što je svakako
vrijedno istaći. Zabavi je također prisustvovao i sin začasnog predsjednika .1. Š. U.
g. barun Zdenko Turković, ipa direktor Brestovca g. Tomašić i mnogi drugi.
Moralni i materijalni uspjeh priredbe je, za današnje -prilike, velik, te na ovome
fmjestu izričemo svima darovateljiima našu veliku zahvalnost. Zao nam je što i
ostala gg. profesori, a i gg. šumari, nisu svojim prisustvom uveličali i pomogli ovu
jedinu šumarsku priredbu, namijenjenu plemenitim svrhama.


R. Antoliak
stud. šum.


ISKAZ PRILOGA.


Udruženje studenata šumarstva u Zagrebu primilo je za svoju priredbu
»Šumarsko plesno veče« slijedeće priloge:
Din 640.—. Dir. šuma brodske im. općine, gg. čin. dir. šuma brodske im. općine (sa


kupio stud. šum. M. Juzbašić);
Din 500.—. Našička d. d.
Din 325.—. Dir. šuma Sarajevo (sakupio stud. šum. S. Knežević);
Din 300.—. Čin. dir. šuma Apatin (sakupio g. Ing. Simić); gradonačelnik g. Erber;


rektor g. Ing. Stipetić;
Din 260.—. prilozi šum. osoblja u Karlobagu i privatnika u Brušanima (sakupio stud.


šum. Tonković) ;
Din 250.—. Filipa Deutscha sinovi; gg. čin. dir. šuma Skoplje (sakupio g. ing. Šepa);
Din 235.—. gg. čin. dir. šuma Banja Luka (sakupio g. ing. Srdić);
Din 230.—. gg. čin. novogradiške im. općine (sakupio g. Ing. Knez);
Din 225.—. gg. čin. dir. šuma Cačak (sakupio g. ing. Šarić); g. barun Milan Turković;
Din 010.—. gg. čin. dir. šuma Sušak (sakupio stud. šum. Dorčić);
Din 200.—. gg.: prof. dr. Levaković; dekan polj.-šum. fak. dr. Tavčar; Uprava pogona


Našičke d. d. Novoselec-Križ; Ured kneza Odeschalchi, Ilok;
Pin 150.—. gg.: univ. docent dr. Neidhardt;
Din 105.—. gg. čin. šumske uprave u Foči;
Din .).—. gg.: dekan veter. fak. dr. Bosnie; nadšumar Brosig; Ing. Čmelik, načel.


min. u m.; Ing. Čeović, šum. savj.; Drach ind. drva, Caprag; prof. ing.
Fantoni; Dr. Slavko Flögl; prof. ing. Flögl; prof. dr. Gračanin; š. savj.
u m. Hanika; Heinrich, gen. dir. Trawersa d. d.; sekretar univerziteta
Hršak; Hrv. ind. papira di d.; Ing. Ilić, š. savj.; Ing. Jagrović, š. savj.;
Jug. destilacija drva d. d., Teslić; prof. ing. Jušić, ban. insp.; Karafunkel,
gen. dir. Jadr. osig. društva; prof. ing. Kauders; ing. Kosović, pom. min.
u m.; ing. Kundrat, v. š. savj.; Ing. Mikša, š. savj.; Lovačko društvo,
Zagreb; prof. dr. Petračić; Dr. S. Popović, ministar šuma i r.; Ing. Prpić,
dir. šuma; prof. dr. Rastovčan; Rosenberg, gen. dir. Internationale d. d.;
prof. ing. Setinski; transp. d. d. Schencker; Slaveks d. d.; prof. dr. Škorić;
Šutej, dir. pilane; vlastelinstvo grofa Eltza, Vukovar; Savezno lov. društvo,
Sarajevo;


Din 90.—. gg. čin. ban. uprave Cetinje (sakupio g. Ing. Lukić);
Din 60.— gg. čin. ban. uprave Banja Luka (sakupio g. ing. Obradović); Ing. Šustić,


v. š. savj.;
Din 52.—. gg. čin. ban. uprave Niš (sakupio g. ing. Radonić);
110
ŠUMARSKI LIST 3/1935 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Din 50.—. gg.: Ing. Anić; M. Bauer, gen. tajnik sav. tad.; ing. Brnjas, v. š. savj.;
Ing. Cestar; Ing. Čižek, š. savj.; g. Drnić, v. š. savj.; Ing. Dubravčić, š.
savj.; Ing. Dulepa; Endrenjy, gen. dir.; Ing. Ficko, nadšumar; Dr. Frölich,
jgen. dir. Croatiae; prof. dr. Hergula; Ing. Ivšić, š. savj.; Ing. Jerbić, š.
savj.; Ing. Jovanovac, insp.; Ing. Fišer, š. savj.; Franek, nadšum.; Hofer,
cinkograf; Qdica Jozić; Klumper, upravitelj šumarije; Ing. Kodžić; prof.
dr. Koudelka; Kovač, dir. Našičke d. d.; Ing. Kovačević R., š. savj.;
prof. dr. Lanović, dekan prav. fak.; Lov. društvo »Šljuka« Karlovac; Lov.
udruženje, Županja; Ljubičić, dir. Šipada; Meseldžić, dir. šum. radova,
Oštrelj; Ing. Metlaš, dir. šuma u m.; Dr. Mlademović, fin. insp.; prof. dr.
Ogrizek; Oroz, nadšumar; Ing. Plesa, š. savj.; Pleško, v. š .savj.; Ramušćak,
veleposjednik; Romić, rav. učitelj u m.; Ing. Sarnavka, insp.;
Savez ind. i trg. šum. proizvoda; Dr. Szanto, odvjetnik; Šimić, ... šuma;
Ing. Škrljac, v. š. savj.; Štemberger, fin. insp.; Zdenko barun Turković;
Vojvoda, nadšumar; gđa ing. Verlić; Dr. Zahradka; Bilinski, š. savj.;


Din 40.—. gg.: prof. Božičević; Ing. Jošovec, v. š. savj.; Ing. Leustek, grad. nadzor.;
Ing. Majnarić, v. š. savj.; Ing. Vlatković, insp.; Balling, veleposjednik.


Din 30.—. gg.: Ing. Begić, š. savj.; Ing. Drašković; gđica Franićević; Ing. Kajfež,
š. savj.; Kosanović, šumar; Ing. Lovrić; Ing. Majer D.; Malčić, upr. vlast.;
Ing. Milas; Milosevic, tehn. insp.; Ing. Muftić; Ing. S. Nikolić; Ing. Navratu
; Parec, vlasnik pilane; Ing. Pavlić; Ing. Pere; Ing. Rebrov; prof.
Ritig; Ing. Seljak; Ing. Šafar; Šaler, upr. š. uprave; univ. asist. Ing. Štetić;
Ing. Vučković; prof. Ing. Ziernfeld.


Din 25.—. gg.: Ing. Belanović, v. š. savj.; Bikić, potšumar; Bosnie, gen. dir.; Ing.
Helebrant; Ing. .Juvan; Ing. Kohut; univ. docent dr. Kvakan; Ing. Levičnik,
v. š. savj.; prof. dr. Vouk.


Din 20.—. gg.: Ing. Antohin; gđica Čeović; Ing. Jagić; Ing. Mott; Ing. B. Nikolić;
Res^Koritić, v- š. nadzor.; Ing. Šnajder, v. š. savj.; Ing. Vasić, š. savj.


Din 15.—. g. Ing. Batić, š. savj.


Din 10.—. gg.: Ing. Dimitrijević; Ing. Džopić; Mr. Horjak; Kružljak, sitničar; Ing.
Lapaine; Ing. M. Lončar, š. savj.


Din 5.— g. Ing. Forkapić, š. savj.


Za tombolu darovaše divljač gg.: Braun, veleposjednik, Gjurgjevac; Knežević
Milan, tehn. insp. Sarajevo; Matolnik, v. š. savj. Zagreb; Ing. Metz, š. savj. Bugojno;
Ing. Šerbetić, š. savj. Busovača; Dr. Radičević, kanonik Zagreb; gg. čin. brod. imovne
općine Vinkovci; zatim stud. šumarstva: Celovac, Fidler, Juzbašić, S. Knežević, Turković,
te g. Kralj Zagreb.


Oda insp. Ružica darovala je tortu, a g. prof. dr. Ugrenović poklonio je tri svoje
knjige, zatim gvožđara Sollar i oružarna Borovnik i Vrbanić, pokloniše lovačke potrepštine
za tombolu.


Svima darovateljima, te gg. šum. inženjerima: Antohinu, Juvanu, Čoklu, Knezu,
Lukiću, Obradoviću, Radoniću, Srdiću, Šimiću i g. Šepi, udruženje studenata šumarstva
odaje svoju duboku zahvalnost i preporuča se i nadalje.


111