DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Postavljeni su:


Lazi ć N e d e 1 j îc o, za podšumara 3 klase 11) grupe v. d. sreskog šum. referenta
kod sreskog načelstva u Maglaju.
Vidaković Spasoje, za podšumara 3 klase 10 grupe kod šum. uprave u


Zavidoviću.


Joviči ć ing. Dorđe , za šum. pristava 8 grupe kod šum. uprave u Valjevu.


L o v r i ć ing. I. a v o s 1 a v, za šum. pristava 8 grupe kod sres, načelstva u


Deluicama.
Lu´kić ing. čedo m ir, za šum. pristava 8 grupe kod šum. odseka Kr. banske
uprave na Cetinju.
Bogdanovi ć ing. Emil, za šum. pristava 8 grupe kod šum. odseka Kr. banske
uprave u Zagrebu.
R i z v a n b e g o v i ć ing. Ć e m a 1, za šum. pristava 8 grupe i šefa šum. uprave
u Stolcu.


Premješteni su:


Stevanović ing. M i I i v o j, šum. inž. pristav 8 grupe od Direkcije šuma
Banjaluka za šefa šum. uprave u Oolubac.
H u š a ing. J a r o s 1 a v, šum. inž. pristav 8 grupe od Direkcije šuma Apatin. za
šefa šum. uprave u Apatin.
I v a n o v i ć R a d o n j a, podšumar 9 grupe od šum. uprave Prijepolje k šumskoj
upravi u Uzice.
Lovri ć ing. L a v o s 1 a v, šum. pristav 8 grupe od sreskog načelstva iz Delnica
za šefa šum. uprave u ružinama.
Ž u 1 j i ć ing. M i i o, šum. pristav 8 grupe i šef. šumske uprave iz Tomislavgrada
k šumskoj upravi u Olovo.
Kouži k Vaclav , potšumar II. kl. 8 grupe od šumske uprave u Srebrenici, za


v. d. šefa šumske uprave u Tomislav-grad.
Umirovljen je:


Kelez ing. Marin, viši šum. savjetnik 4 grupe 2 stcpena kod šum. odsjek´1
kr. banske uprave u Nišu.


OGLASI


Uprava Oazi Husrevbeg Vakufa u Sarajevu.


Broj: 17/1935.


OGLAS.


Kod šumske uprave Oazi Husrevbeg Vakufa u Tedinoiiihanu kod Teslica u srezu
fcslićkoiri vrbaske banovine upražnjeno je mjesto šefa vakufske šumarske uprave, koje
se ima hitno popuniti u smislu odredaba čl. 131, 132 i 133 zakona o šumama.


Reflektauti sa potpunom fakultetskom spremom i praktičnim ispitom za samostalno
upravljanje šumskog gospodarstva neka do 15 (petnaestog) februar a 1935.
predlažu svoje ponude kao i prepiše svojih dokumenata Uprav i Oaz i Husrev beg
Vakufa u Sarajevu. M u d ž e 1 i t i ulica broj 11, gdje se mogu dobiti
i sve pobliže informacije.


Sarajevo, 14 januara 1935.


Uprava Oazi Husrevbeg Vakufa.


72