DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 40     <-- 40 -->        PDF

.. ............


Ha ...... ... 14 ...... . ........... . ... 8 .......... . ........
........ ........ ...... ........... ........... ........ ...... .. ............
....... ... 10803 .. 22 .... 1933 .... r. ........ .... . ....... ...
... ....... ....... je .. 1935. ... :


.. ........... ....... ........ : .... ...... ........, ..........;


3:i ........ ........... ; ... . ........ , ..........; .. ....... ..........:
1) .... ...... ....... nfca, .......... : 2) .... ........ ........,
..........; 3) .... .... ........., ..... .........; 4) ... .........
........., .........: .. ........ ....... ..........: 1) .... ..... ......,
..........; 2) .... A ...... ........, .......... ; 3) .... .... ..... .........,
......... : 4) .... ........ LUypiifca, .. ....... ............; ..
........ ......... .... ...... . ...... , ..........
KNJIŽEVNOST


PROF. DR. GRAČANIN MIHOVIL: PEDOLOŠKA ISTRAŽIVANJA VRIŠTINA
LIČKOG POLJA. Zagreb 1931. 96 strana oktavnog formata. Izdalo Poljoprivredno
odjeljenje Kr. banske uprave u Zagrebu.


U ovoj ediciji prikazao je autor rezultate svojih pedoloških istraživanja ličkih
vriština. Ta istraživanja preduzeta su u cilju da se upozna fizikalni i kemijski sastav
kao i svojstva ovih vrištinskih tala, kako bi se na osnovu toga utvrdilo, u koliko su
ona sposobna da služe kao hranivi substrat gospodarskim biljkama, odnosno koje
mjere treba preduzeti u cilju njihove gospodarske melioracije.


U prvom redu opisao je autor smještaj ličkih vriština, njihove terenske i geološke
odnošaje, pa klimske i hidrološke prilike. Usput se spominje da su klimske prilike
ličkih vriština vrlo osobite. Prosječna množina godišnjih oborina za Gospić, izračunata
za vremensko razdoblje od 1912—1926. g., iznosi 2.022 mm. Prosječna godišnja toplina,
izračunata za razdoblje od 1917—1926 g., iznosi 8,6° C. Kišni faktor po Langu iznosi


240. Prema tome spada ovaj kraj u izrazito područje perhumidne klime. Da bi što
bolje prikazao dinamske procese u ovim tlima, poslužio se autor mjesečnim kišnim
faktorom. Iz tih se podataka vidi da su u Gospiću 3 mjeseca (decembar, januar i februar)
sa nivalnom, 4 mjeseca (mart i april, oktobar i novembar) sa perhumidnom i
ostalih 5 mjeseci sa humidnom klimom.
Principi i metodika istraživanja provedeni su tako da je na mnogobrojnim
uzorcima tla utvrđen u prvom redu mehanički sastav, obavljene fizikalne analize,
ustanovljen higroskopicitet, te provedene kemijske, kemijsko-fiziološke i mikrobiološke
analize. Na osnovu toga postigli su se interesantni zaključci.


U ediciji su doneseni detaljno rezultati gore pomenutih analiza koji se odnose
na 4 tipična profila. Opisana j´e zatim stratigrafija ostalih profila.


Iz podataka o mehaničkom sastavu i fizikalnim svojstvima tla povlači autor
zaključak da su tla ličkih vriština gledom na mehanički sastav podesna da posluže kao
stanište poljoprivrednu] i šumskih kultura, i ako fizikalna svojstva nisu potpuno povoljna;
propusnost tla za vodu obično je prevelika, a maksimalni fiziološki kapacitet
za vodu prenizak.


Kemijskom analizom utvrđeno je da većina ovili vrištinskih tala nije dovoljno
opskrbljena vapnom, i to zbog toga što ono iz njih biva vrlo Iako isprano. Nađeno je,
pored ostalog, da u tim tlima isto tako imade malo fosfora. Humus je tih tala izrazito
kiselog karaktera. Osim toga sva se ta tla odlikuju kiselom reakcijom.


70