DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 30     <-- 30 -->        PDF

SAOPĆENJA


........


............ ......... ......... ......... ........ ... ...... ........
...... y ......... .......... ..... ........ .... . ......., ......... .........
ca .......... ......... .... y ...... . ........ ........ ........ .
.......... ....... 3 . 4 .... 1934 y .......


. 9,30 ...... ... ......... ........ ..... ...... ......... ....... je ............
.... .......;


....... !


Ja eau ca ............ ......... ..... .. ..... ...... na .... ............,
....... .. .... .... .......... ..... y .......... .. ..... .... . ..... ..
... .... ...... .. ..... ..... ..... ......, a ja hy ... y .... ........


.... ..... ........ .. ....... . ..... ........, ... hy .... .......
........ ......... .., .... ... . ... .... ...... y .... ........., ..... ...
..........., .... ... ......... ......., .... ... ... ......... ....... .........
...... . ........ . ........ y ........, nrro je ......, .. .. ...... . ........
.... ca ... ...... ....... ........... .... ..... . ....... ce ..... .........
..... ........ Ha .... je, .. .. he ce ...... ...... .... ......... ca ........
...... . ....... ......... ...... .... ......


..... .. ....... .. ....... ....., .. .. .. ..... ........ .... ......
. .. .... .......... ..., ... ... ....... ........... . ... .......... .. ....
......... ......... .. ....... .... y ...., ... ..... .... .... ......., .. .....
......... .. ...., . ... ......, .. .. ......, .... . .... ......... . .. ce ..
.... ......... ... ......... je ........, .. .... ..... ... ..... .... .......
.. ...... ...., jep ... .... .... ...... .. ...... ........, a .. ...., ........
...., je .. raj ...... .........´ ..........


.... je ....... ...., .. ce ..... ...., ... .. .... .... ........ .... .....,
jep .... y ..... ......... .... je ...... ......., .... ....... ..... ......, na
..... .... .. ..... y .... .......... ........... ... ...., ... ..... .. .......
.... .... . ....7 y ..... ....... .... .... .... ........ y onoj ...., .... ..
ifx ....... ........, .. .... . .. ...... ...... ...........


... ce .... ............, .. ..... .. ....... ... .. .... . ...... y ....,


... . .. ..... ..... .... .... ........ y ....... ......... .. ........


. .... .......... ..... ...., na ne ........ ........ ....... .... .. ...,


... ce ....., ... .... ce .... ...... ..... .... ........ ........ . . .... ....


........... . ......... ......... ...... .....


..... ...... ......... .... ..... ... .............. .... .... .........


......... .. .... .. ...., ... je ..... . ....... ............ . ... je ........


.. ce ...... .... ....... . ........ . ........ ......... ...... ......, jep ..


...... ........... ...... .... ..... .......... .... ....: „...... .... ....


... .. ..... ...., ........., na he .... ...... ......... . ....... ... ... ce


..... .. ........ ......... ....."


......... ..... .......... .. ........ .... . ....... . ...., .. ..


...... .... ......., ... je .. ........ .... . ....... .... ...... ......


..... .... . mio je .... .. ..... .......... ...... .. ..... ........., ......


..... . ....... .. ..... ....... na ......... ...... .....


.. ... ..... ........ ........: ....... ce, ... ............ .... ............,


.. ..... .... ....... .. ........ .... ......, jep .. je ........ y ......., .. ce


60
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 31     <-- 31 -->        PDF

............. ..... ....., ..... ....... .... ..... ...... ......... ..............
........ ....... .. ........ ........ ..... ......... ......... ....
. .. ce ...., .. he .. ... ............ ...... ........ .. ........ ........
........ ......... .. .....


..... ...... ........ ......... ........... ............ . ........ .. ..
.. ............, ......... .............. ......., . ... ...... .........,
.... ............. ...... ...... .......


........ ... .. .. ........... . ... ........ ...... ..... ............ .
»....., .. .. .. »....... ......... . ........ .. .... ....... ....... ......
... .........., ........ . .......


....... .. .. ...... ... .......... . ........... . ....... ...........


.. ........ ...... ......, .. ...... ...... ..... ...... ........., . ........
.. ...... ... ...... .......... ......... .......... ce ...... .........,
.. ....... ...... ......... ........ .......... ......... .. ....... ........,
..... ce .... .... ca ........... ..... .......


.. ........ ......., .. .... je ..... ..... .. ..... . .-....... .... ..........
.. .. ..... ..... je y ...., .. ...... .......... ........ ........ .......,
... je ......... ....... ......... ... ....., a ....... .. ...... ......... .....
ce ......... ..... je y ......... ca ............. ......., .... .. .......... ..
... ........, ca .... ....... ..... ....>.... . ....... ra. 0 ..... je ........
...... ......, .... je ........ ........ . ....... ......... ..... ...... .........
. ..... y ........... ...... je ....... . no ..........,


.. ... je ........ ...... ..... ........... .... ..........


.. ........ ........, .. je y ........ ....... ..... .. ce y* ..... ..... ....


.. 500 ......:. ......, .. je .. .... y ..... ..... .......´ 7 ....... ..........


.. ........... ......, .. je .. ........ ..... ca ......... .... .........


. .... ... je y ....... ..... ..... ............. .. .... ... ....... .........


..........., .. y ........ ..... ..... .. ........ .......... . ...., .... je .....


...... ........ .. ... .........


.. ........ ........, .. je y ............. ........... ....... .... .......


. ..... ....: ......! y ........... ......... ...... ..... 1000 .., a ... ..... ....


..... ... ......, .. .. .... ........´ .. ce ....... ... ....., .... ....´ ......


....... ......... .. ....... ....., . ...., .. .. .. ce ...... ... ...........


... .. ...... ...... ... he ce ...... ca ..... ........ ......... ......?


.. ........ ........, .. je ... ...... ..... ..... y ......... ca .......;


.. je ..... ... ....... ..... ....., .. ce ........ ...... .... ..... ......


.. ........ ......, .. je ...... .... ... ...........), .... he ....... ....


........ ............. ....... . ....... .. ........ . ..... ........


.. ......... ...... y ..... ...... . ...... ....... .. ..... ....... i;ao


...... ..... ... ............


.. .. ........ ......, .. je y ..... ..... ....... ca ......... ........


......... ... 1925 ......, ... .. .... .... ....... ...... ..... ...........


....... y ......., .... je ... ........... .... ........ .... .. . . .....


.. ... ......., .. he ......... .. ce ...... ......... .. ......; .. he ..


...... ........ ........ .... .... ......... y ......... ........


.. ...... ........., .. je . y ....... ..... ..... ....... ca .........


.... ........., ... ... .......


.. ........... ...., .. je ..........., .... ........ .........., ..... ..


....... .... . ....... .. ..... . .. je y .... .... .......


.. ........ ......... ....... ........ ....... ......... ... . .......1..


. ..., .. .. ....... .... .... ........ ...... .... ............


.. ..... ...... ......... ............ ...... ....... ..........:


61
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 32     <-- 32 -->        PDF

„..... ce .. ....... .. je .... ......... . ........ .. ......... ....
..... .. ........ ....... ........ y ....... ..... ......., .... .. .......
....... ........ .......... . ........ ........., a .......... . .........,
.. ......... ...........


..... y ... ...... .. ...... ...... ......... .. ce y .......-......... .......,
a y ............ y ......´, y ...... .... ...... .........."
.......... .... ..... .. ... ......, a ..... ce ....... .. 2 ..... .......
.... ............: „......... ....... ...... . ...... ........"


.. ........ ...... . ....... ....... ...... ... ......... ..... . .. ......


.......... .. ....... ........... .. .. ce ....., ...... je ...... ........ ..


...... ... ...... ....., ...... .. je ........ .. ......... .. 1. ......... y


......1 ............ .... . ...... ...... .... ... .... ........ .. ..... .........


.. ..... ce .... .. ...... ......... ... ....... ..... ... .... .......,
na .... .. ce ..... .. ....... ...... ....... .. (i% ..... .. ............


.. ......... ........ .. je .. ... ....... ...... .......... y ............
75% ....... .. ....., a 25% .. ........... . ........ ......, ... .... .......
..........


.. ... ........ ...., y .... je ....... ... ....... ...... .. ....... no ...........
......?


.. ........ ........, .. je ... y ...., ... .... ....... ...... ...... .. ....
.......... .. ......... ....... ... . y ...., ... .. .. ... ....... .... .......
....... ...... ........... ... .......... ....., a ... ... ... .. ...... ......
y ......... . ....... ........ y ..... ......


.. ... ........ ...., .... ..... .. ....... ...... . ...... . ....... ..
......... .. ....... ......?


.. ........ ........, .. ce je ........ . ..., ... ... .......


.. ... ........ ...... .. ..... ....... .. ............, .. ce ....... .....
.... .......
.. .. ....... ....., .. ce ..... .. ....... ....... ....... .. ...... . .....
...... ...... . .. ....... . .. .......
.. ........ ......... .. he y ...... ........... .... ....... ...... na
..... . .. .. ...... ........ y ...... ......... ...... .... ......... . y .......


.. ......... ..... .... .... .. .......... .......


.. ...>...... ....... ..... ......... ...... ....... .... ce .. ....
...... y ......, ........ na ..... . ...., a ..... ..... ....... ..... .. ...
.... y ...... .. ...... ....., .......... .. ...... .. ......, a .. ... .... ...
ne ...... .......... ..... ......... .... ...... ..... 20—25 ...... no ....


.. .. ........ ........, .. ce .... ..... no .... ...... .. ce ...... ........,
... je .... ..... ..... ..........


.. ....... ....., .. je ... .... ......... ...... ........ .... ..........


.. ....... ...... . ...... .......... .. ..... „...." . ...., .. ...
..... ... .... ....... ... .......


.. ........ ...... . ....... ......... ...... y ......, .. .......... ........
. . ........... ..... .......... ...... ... ....... .......... .. .........
..... ... .. ...... ......... ...... .. y ...... je .... ........ ........
na .......... ........, ..... .. ........ .. ........ ........ ... .. ............,
a ... .. ......... ..... .. ...... ...... ........ . ........... ....... ......
...... ...... .......... ..... .. ........ ... ........ . ............ ....... ..
.......... .... .. ...... .... ........ ......... ........; .. je no 1 .... ....
.... .... ......, .... ........ . ...... . .... ......... . ... je .... .....,
..... ce .... ............ ...... ....... ......... .......... . .........,
:i.a ... ....... ...... .. ...... ..... ....... ......... ......; .... .. je ... ....


62
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 33     <-- 33 -->        PDF

..... ,.. ce ... ...... .. ....., .... .. .. ........ ..... ............ .......,
... .... je ........ .... ........... ..... ... ......... ....... y ..........
...... .. ...... ...... ...... ... . ......; ......... ...... y .... ...... ..
...... .......... .......... ..... .......... ................ ......
..-........ ............ ...... y 3,30 ...... ....... ........... ......
......, ........ . ........ ............


.. ........ ...... .... . ........ ...........; .... .. ce .. ... ......
... ...... y .... ................, y ....... ....... ....., ...... ..... ......
. ....... .. .... .. ........ ...... ...... y ...., y ........., a y ........ .....
............ ......... Ca ....... y ......... ........ ...... ce 1932 ......
... ... ´..... ......., ...... . ...... .. ........ .... ... ......, .... .. ....
sa ....... ...>. . ....... .. .... .... ..... .......... .... .. je no ...........
.. „....(.;.. ...." ........... ......... ........ y ...., .... .. ... ......... y
....... ......; ..... je ....., .. ce .... ........ ...... .... ..... .. je .......
........ ........, ... ..... ...... .. ....... .... .. .............. ....., .. ..


ce ..... .... ..... ....... ...... .... ......, .., y ...... .. ..... ......., ....
no ..... ..... ........
.. ..... ......, .. je . .. .. ......... ........ ..... ... ... .....
. ...... ..........
.. ........ ...., .. je ...... ...... ..... ...... .... .. ......... ........
. ..... .. .... .............. .......... .. .... je ........ .... .... . .......
....., na . .. .... .... ..... ........., ... .. ....... 40—50%. ..... ......
...... .. je .......


.. ...... ....., .. .. ....... ....... ....... y ........ ...... . .. ce
. ....... .. or.(V .. .... ..... ......... .........., .. ce .... .. ...... .......
...... ... ..... . ........ ....... ...... .... . ........ ....... ...... ..
.... ..... ....., ... ... ....... ........... ..... ....., . ..... .. je ....
..... .... . .. ....... ..... . ........... ........... .......... .........,
.. je ...... ... . ..... ........., ... ....... ...... ....... .......,... ............
...... .. je ....... ...... ...., .... .. ..... ...... ...... ........


.. ..... ....... .. ........ ...... .... .... ......., ... y ....... .......,
... ce .... . ......... ....... . ......, .. ce ...... ...... .... .... ..........
-.... .. .... ....


.. ........ ......... ....... ....... ....., ... .... ..... ........ ......


.. ......... ...... . ........ .....; io ........ ........ . ...... y .... .....,


... ce ona noniyiio .. ......... ........ . .. ...... . ....... ......... ...


...... ....>. ..... .... ........ .. ...... ..... .. ...... ........ ......... ..


......,.....L ..........., .. ..... y ......... ........ .... ..... ..........


.... ..... ........, .. ....... .... .. .......... ............ .... ........, ..


.. ce ..... ........... ..., .. ...... .... . ....... ..... . .... .´ .......


.........., ... ... .. .... ......., a .......... he ce ....... .. ..... .....


...., .... ... .. ....... ............


...... . ....... .......>..... .... . ....... ....., IBTO je .. ........


..... ..... . ...., .. .. ce . .. .... .......


....... .. ...... ...... .......... . ....... ......, .... je ........ ..


...... ........ .... . ....... . ........ ... ......... ........ y .... ..


..... ........... . ......, .. .. .... ....... ........ ...... ..........


.. ... ........ ....., .. .... .... ..... ...... ...... ............, ...


......... . ........ ........... ...., .. .. ....... ........ .. ...........; ..


.. ce ........... .......... ... ........ ......... ......... .. ......


...... . ........ . .. .. .. ...... ...... ........ ........


63
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 34     <-- 34 -->        PDF

.. ........ ........, .. ....... ....... ....... . .. ce ..... .... ......
no ... ......... . ... ........ ......... ..........


.. ... ........ ....... .. je ........ .......... ..... .......... .... na
............ . ...... ........ . ...., .. ..... ce ...... ...... ... ...... y
...........


.. ........ ...., .. je ...... ... .. .... ....... ......... .. 900 .. .........
...... . .. .. .. . .... ...... ...... ....., ..... .... ........... ......
.. ....... ....., .. ... .... ......... ....... ..... 800 .. .......&.


...... ........ .. .....


.. .......... ....., .. . ...... ..... .... ....... .. ........ .. ce ......
....... ...... .. ........... . .. ... ..........., ........ .. ....... ........,
. ...... ........ ......... ...... .. ........ .. ........


.. ...... ...... .. ..... ...... .. ............. ......, ........ ... ......
........, .. .. ce .... y ... .... ..... ........ y ...... ...... .. ............
...... ...... ... ce .... ...... ..... ......, ...... .. .... .... ........
.... .......... .. ..... ..... .. ...... .... .... .........., . ....... .. w, ..
je .... ...... ..... ...... ...... ... ...... . .... ...... .. ..... ........ ..
....... ... . .. ........


.. .......... ...., .. .... ....... ....... .. ....... ..........., ... je
......., ... ..... .. ...... .. .... .... ...... ...... ...... .. je ..... ...,.,
... .. ....... .........


.. ........ ........, .. ce ........ ............ .. ...... .... ..........,
.. ce ...... .. .... ......... ..... ....... ..... ......, ... .. .. .... ......
.. ...... .. .... . ........ y .... ........... . ......... .. .... ......
...... ..... ... .. .... ..... ......... ... .. ....... ....... . .........,
.......... ....... ...... ....., ......, ... ............


.. .. ....., .. .. ... .......... ...... ..... ....... ....... y .....
.....-.......... .............. ......... ..... . ......... ......., .. .. je y
... ....... ..... .............


.. ......... ...... ....... y ...... ....... . ....... .. ....... .......
. ..... .......


.. ... ........ ....>..... .. ...... .....>. ........., .. he ...... . ....
...... ....... ...... ... ..........., . ... .. je ........, .. ce ... .... .....
.. ........... . .............. .. ...... ..... ......, .... he .......... ....
........ . ........ . ........ ....... .............


.. ........ ........., .. .. ...... ...... .. .......... ............ ..........
....... .... .. ......... .. ... ........ ......... ........ ...........
. ....... ... ....... ............, .... he ce ...... ......... ...... no .........
..... . .......... .........


....... .. .. ...... .......... .......


.. ........ ...... ......., .. ..... ... ...... .... ..... .... ...&.. y
1930. ......, ..... ....... ........ .. ...... ............ .... . ........
..... .. ......... ...... ...... .... .......... .. ......... ......., ... . ........,
na je ... ..... ......... ...... .... .......... .... he ce .. ... .....
......... ...... ......... ........., .. .... .. .... pehn .. .. ........ ...


40.000 ...... . ........ .. .. ........ ....... ... ......... ........ ce y ....
...... y ... ........
.. ..... ...... ...... ce ....... ..........:
.. ce ... upe ........ .......... ...... . ....... .. ..... . ...... .


....... ......; .. je .. .. ........ ...... . io .......... ....... ......... ..........
y ....... ..... ... .. ... ..... no ....., ... . .. ce ...... .......
........, .... ...... .... ....


64
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 35     <-- 35 -->        PDF

..... .... y ......... ......... .......... ......... ...... ...... ......
......... . ......... ......... ........ .........


....... ce .. ...... ........... ......... .........


.. ........ ...., .. ....... .. ........... ......... ........ .... y iio......
..... ...... ......, na ......, .. je .. ... ........ ......, .... 320.000
......, ... je ............ ..... . ....... .. ... ...... .... ..... 12.000 ......,
..... ...... ......... ... .. ........... . ........., .. he ce .. .... ........
...... .. ........... ........ ........ . ........... ......... .... .. ....
y ....... .... ........... ...... ........ ........., ... je ...... ....... ....
..........


.. ... ........ ...... ..... ........ y ....... ........... . ......, .. je
..-...... ... .. ........ ....... . ........ ........, a .. ... .......


.. .... ...... ...... je ....... ..........:


. ........... ..... ........ ..... . ............. . ....... .... ...
...... .. .......... ... ........ . ....... .. ce ....... ...... ...........
...... ....... .. ..........., ... he ....... ....... .... .. ........, ... ...
je ..... . y ............


. .... ...... ..... ....... ........., .. ce ...... ..... ... ........
...., . .. ...... .... ........... .......- ...........


.. ..... ....... ce .. ......... .......... ..... ..... ... .. ........
a ...., .. je .. ....... .......... .... ......... ........ ...... .... ....
... ......, a ....... .. ... .. y ............ ......... ...... ... . ............
.......... ..... .. ce y ...... ....... ..., .... .. ... ....... . ...........
......, ua .... .. ce y ..... ...... ........ y ........ ..... y ......
......... . ......, ... .. .......... ..... ..........


.. ...... ce ..... .. .............. u ...... ....... y ........... .....,
... ....... ..... .... .. ....... ...., . ... ..... ......, . ...... .. ..... ..
.. ...., .... .. ......... ..... ...... ........... .. ......... .......


.. ..... je ......, .. ce ............ ...... .. ...... ...... .......... ..
........ .. ....... .......... ...., .... .. ..... ........ ..... .. ... ........,
.... . ......... ...... ....... ........


..... ce ....... na ...... ...... .......... ......


.. ........ ........., .. .. ...... .......... .... .. .... ..... ..........
.... ........ ........ ....., . ... .......... (...... .... . .....,
....... ... ......... ......., ... ce ..-.. . ...... ...... . ......... ..... .....
je ........ ....... .... ..... .......... .. .......... ...... . ...... ....
.... ........ .. ........... ....... .... .. je .. ..... ........ ....., ........
........ .... . ....... . ......... .... ......... ........ . .......
......., Kojit .. ce ........ y ........: ...... ......... ......... ........ ..
...... ...... ....... .. .«... .. ...... ........... ... ......., .......... .......
....... ...... .... ........... .. ce .. .......... ....... ... ....
........ .. ........ one ...., .... ce .... ..... .. ...... .... . ..... ........
.... ..... .. ce ........ ..........., .... .. ... ....... ...... . ......
.. .... ..... ... .......... ........ . .......... .... ...... ..... ..... ....
......... .. ........... .... ... ........, .. .... .. ...... ........ .......
.. ........ ...... .... .1....


.. ........ ........ .. .. .......... . ....... .. ........ ......... ....
. .......... .......... ....>.... . ...... .. ... .......
.. ....... ...... . ...... .......... ........ . . ......... ....., ....
..... .. .... .......... .. ........ ......
............ ........ y ....... ....... ........... ....... . ....... y .......,
.. ce .... ........


65
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 36     <-- 36 -->        PDF

.... je ............ ......... y 19,30 ...... . ..., .. ce ....... ........
.... y 8 .......


4. .... 1934. .. ............ ...... ... y 8,30 .......
.. ........ ...... .. ...... ... ...... ....... .......... .... .....
............ ........ . .......... ....... ........ .. ..............
......... ...... .. ......... . ........, .. je ....... ....... . ....... .......
.... .. .......... .... ...., a .. .... .......... .. ....... ........
...... ....., .. he ..... .. .... ... ....... .... .......... .... ............
. ...... y ....... ..........., .. je ........... . ....... y .....


.. ... ........ ........... ...... ........ ...... . ....... .. ..... ..........
.....
.. ..... ....., .. ce ...... ......, .... ....... ....... .... ... ..........
.. ....... . .... . ...´ je ........ .......:


.. ............ .... . ....... ........... ... ............ ......... ..
........ ............ ......... .... ...... . .... .... ......... ..... sa ...
....... ....... y ...... ...... .. .......... ......... .... .. .......


.. ........ ..... ........ ...... ........ ........... ....... y ..........
......... ......... ..... ........ . ...... y .... .. ......... ...... .
........ . .... ........ .. .........), .... .. ....... ...........


.. ...... ce ..... .. .......... ...... . .... ....... . ........, .. .....
..... ...... .... ..........., a .. .......... ...... ........ .......... .....
.. ... ........, ........ y ..... ......, ....... .. ..... .... .. .......
„.......... ........". ..... ..... ...... ..... .. ....... ...... ......


.. ..... ce ...... ....... ..........:


...... ce y ....... .............., .. ...... ....... ........... .......
. ......... ......... y ...... ...... — ........ ............ — . y .... ......
..... ........
.. ....... ...... . .......... ......... . ...... .......... ....... ........
y .... .. ..............


.. ........ .. ..... .. ´.......... . ...... ......... ..........


.. .. ......... . ........ ........... .............. ...... ........ .
..... .. ........ ........ ........ ........ ........ y .... .. ........
.. ........ ........., .. je y ... ...... ... ........ ..... ....... . .......
.. .......... ............ .............
.. ..... ...... ...... ce ....... ..........:
.. ............ .... . ....... ......... ... ........... ............,
.. ce ...... ...... y ........ ........ ...... ........ . .. ....... ... .
....... ........ .......... ... .... .. ce ..... ........., .... .... ..........
........., .... ....... .... . ........ ..... ...........
.. ........ ........ ...... ...... . .... .. ......... ........ . ....
.... ....... .......... y ....... ....... . .... ......... .....
.. ..... .... .. ........ cncieu y ....... ........ .....
.. ...... ..; ...... y .... ...... ........ . .. ....... ...... ..... .......
....... .......


.. .... ...... . ......... ........ ....... . ........ ....... . . .......
.. ........ ..... ...... ....... . ...... ....... .. ....... ......, .. .....
......... .... .. 30 .......


.. ........ je .. ....... ...... ÜOJH IIO ...... ......... ......... ....
.... .....
.. ...... je ...... .. ....... ......, .. ......... ..... .. 20 .......


66
ŠUMARSKI LIST 2/1935 str. 37     <-- 37 -->        PDF

.. .... ...... ......... ....... ........ ....... y .... .. ........ .........
...... ...... . ......... .........., .... ...... ...... ......., .......
.. .... y ......... .. .... ........


.. ... ........ ....... .. ....... ......, .. ... ..... ......... ......
.. ...... ......... .... ....... . ......... .... .. 20 .......
.. .... ....., .. je .... ... ......... . .. .. ..... ......., .... .. ......


.......


.. ........ ...., .. je ........ ....... ........ ....... .. .... ........,
... .. .. ........ ............. ...... . ......, ... ..... ... .... ... .. ......
........


....... ....... ........ ce ........ .... .. ..... .. ....... 15 .......
....... ce .. ......... ....... ....... . ........ .. ...... ...... .......
.. ........ ...... ....... ....... . ........ y ....... ...... ......... .


........ ........ .... ................ .., ....... . ...... y .... .. ..............
......... .....
....... . ........... .. .... ........ ... ........ .... .. .... ..
..........
...... .......... ......-........ .........., .. . .... ..... .......... .........
..........
.. .... ....... .[)... ........ ....., .... he .......... ...... . .......
......... ........ . ....... ......... .........
Ta ....... .... .... ....., .. ......... ........... .. ................
..... .........., y ...... ..... .........
..... ...... ..... ....... .. ...... . ....... ........ .... ce ..... ...


........ .... . .... ....... .... .. ce ..........
...... ..... .. ....... ...... ......... .. ...... y .......... .......
.. ......... ce ..... .. .. ...........


.. ....... ......, .. .... .. ...... ....... .. ....... ......... . .......
....... .... .. ......
.. .. ....... ......., ... ce ....... .. .... ...... .... ... y ........ ....,
.. .... .. ..... .......
.. .. ....., .. ce ..... ........ .... . .... ....... ..... .... .......


.......
.. ....... ...... . ........... ....... . ....... ...... . .......
.. ........ ....., .. je ...... ........ . ....... ...... ... .........


....... ........... ...... .... . ........ ........ ........ . ......... .......
.. ... ........ ...... ...... .. ... .. .. ...... ....... . ...... ...., a
..... . ...... je .........
.. ..... ........, .. ce .... ........ ........ . .... ......... ,
.. ...... ...... . ....... ...... ...... . ...... ....... . .
.. ........ ........ .. ....... ....... .. ........ y .... ......, ... .. ..
..... . ...... ......... ......... ........... .
.. ...... ......, .. ..... ........... .... . y ...., ... .... ... ....
........... . ..... .. .. ... ....... ... ....... ....... ..... ........ .. ......
......... . -.
.. ........ ............ .. ....... ...., .. .... ....... ........ ............
......., ... je ... ......... ....... ........ .. .......... .. ...... ........,
.. ce ..... . ........ .... ....... .,´. .....
..... ............ ...... ....... ..........:
............ ......, .. ce ....... . ........ . ......., . ..........., .
........... . ......... ... ........ .... ..;.... ..... . ......... , .... be


67