DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Mužinić inž. Mirko, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave iz Klenka za šefa
šum. uprave brodske imovne općine u Vinkovcima;
Vuksanović inž. David, šum. pristav 8 položajne grupe petrovaradinske
imovne općine iz Sremske Mitrovice k šum. upravi u Klenak;


Resanovi ć Adam , pom. tehnič. manipulant 9 grupe od Direkcije šuma križevaćke
imovne općine iz Bjelovara k Direkciji šuma Petrovaradinske imovne općine u
Sremsku Mitrovicu;


F i t z e inž. Karlo, šum. pristav 8 grupe i šei šum. uprave iz Bclog-Polja
k šum. upravi u Prijepolje;
Ivanović Milivoje, pom. tehnič. manipulant 9 grupe od šum. uprave Belo-
Polje k šum. upravi u Plevlje;
Baranac inž. Slobodan, šum. savetnik 5 grupe od Odelenja za šumarstvo
Ministarstva šuma i rudnika iz Beograda za šefa šum. uprave-u Kraljevo;
Braljina c inž. Mihajlo, viši sekretar Ministarstva šuma 5 grupe od šum.
uprave iz Kraljeva, Odelenju za šumarstvo Min. šuma i rudnika u Beograd;
Dereta inž. Mihajlo, direktor šuma 4 grupe l stcpena od Direkcije šuma
petrovaradinske imovne općine iz Srem. Mitrovice k Direkciji šuma u Vinkovce.


Umirovljen je:


K e r e š k e n j i inž. V e 1 i m i r, viši šum. savjetnik 4 grupe 1 stepena kod šum.
odseka Kr. banske uprave u Zagrebu.


Odlikovan je:


Zaloka r Srećko , viši tehnički manipulant Direkcije šuma u Ljubljani, u. p.
ordenom Sv. Save V. reda.


OGLASI


Šumska industrija


Filipa Deutscha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47
Parna pilama u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dlraenzjia.


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


Uprava gospodarstva I šumarstva :KRNĐIJA NAŠICE, SLWONÎIA,
gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
U Zagreb u gospodarske i šumske proizvode


32