DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Ing. Ivan Schierer, bivši vis» šum. savjetnik kod Direkcije šuma u Sarajevu,
umro je 3. novembra o. g. u Sarajevu.
Pokoj prahu njihovom!


........ . .......
.......... ..:


........ . .... ....., .. ..... .......... 4 ..... 1 ....... ... .........
...... Kf>. ...... ...... y ........


.......... ..:


... . ..... , .. ........., ......... . ..... ... ....... ............. .
......... .... .... . ....... y .........
.......! ! JI . . a ., .. .... ......... 9 rpyjre ... ............. .........
..... y .......
..... . .... . --sa .... ......... 9 ..... ... ............. .........
..... y ...........
. a . . h 3 . . . . a, .. no.M. ......... 9 ..... ... .... .... .... y ........


........... ..:


......... ..... ....., .... ....... . .... .... ...... .. .......
. uivM. ...... y ..... ........
...... . .... . . a ., .... ......... ......... .... .. ...... y .....<5
. ......... .....
A . . a, . . . . ti .... , .... .... ......... .. ......... .... .. .......
. Kp. ....... ...... .... ...... y .......
..... . .... .... , .... ......... .. ......... .... .. ...>..... ..
..... . ......... .....
.. . .... ....ep , .... ......... ...... ... onh. .. ..-.... <>. ......
...... i; ......... .... .... ... .......
..... .... ......, .... ...... .. .... .... ...... . .... ...... y
..........
....... . .... M . . ., .... ....... .. .. ..... ......... .. ....... . ...GROM
......... y .........
..... .... ........., .... ....... .. Kp. ...... ...... .. ......
. ......... .... y .......
........ ........, .. .. .... .... ...... .. ´......... . .... ......
y .......
....... . OTO K a ., ........ .. .... ...... .....—........ i; ....
...... y .........
D u d u k . v i ć i n ž. Milan, savjetnik dir. šuma 4 grupe 2 stepena od sres. načelstva
iz Delnica k Direkciji šuma u Vinkovce;
Šulgaj i n ž. Franc, šum. viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od sreskog načelstva
iz Novog-Mesta Kr. banskoj upravi šumarski odsek u Ljubljanu;
Cerjakinž , Do ni i n i k, šum. savjetnik 6 grupe od sreskog načelstva iz Krškog
za sreskog šum. referenta kod sreskog načelstva u Novo-Mesto;
R u ž i č i ć i n i. Antun , šum. savjetnik 5 grupe od sreskog načelstva iz Gračaca
2a sres. šum. referenta kod sreskog načelstva u Delnice;


T r u m ić i n ž. Da . i I o, šum. savjetnik 6 grupe od šum. uprave brodske im. općine
iz Vinkovaca k Direkciji šuma petrovaradinske im. općine u Sremsku Mitrovicu ;
Prpi ć i n ž. Petar , direktor šuma 3 grupe 2 stepena od Direkcije šuma iz


čačka k Direkciji šuma na Sušak;


81
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Mužinić inž. Mirko, šum. pristav 8 grupe od šum. uprave iz Klenka za šefa
šum. uprave brodske imovne općine u Vinkovcima;
Vuksanović inž. David, šum. pristav 8 položajne grupe petrovaradinske
imovne općine iz Sremske Mitrovice k šum. upravi u Klenak;


Resanovi ć Adam , pom. tehnič. manipulant 9 grupe od Direkcije šuma križevaćke
imovne općine iz Bjelovara k Direkciji šuma Petrovaradinske imovne općine u
Sremsku Mitrovicu;


F i t z e inž. Karlo, šum. pristav 8 grupe i šei šum. uprave iz Bclog-Polja
k šum. upravi u Prijepolje;
Ivanović Milivoje, pom. tehnič. manipulant 9 grupe od šum. uprave Belo-
Polje k šum. upravi u Plevlje;
Baranac inž. Slobodan, šum. savetnik 5 grupe od Odelenja za šumarstvo
Ministarstva šuma i rudnika iz Beograda za šefa šum. uprave-u Kraljevo;
Braljina c inž. Mihajlo, viši sekretar Ministarstva šuma 5 grupe od šum.
uprave iz Kraljeva, Odelenju za šumarstvo Min. šuma i rudnika u Beograd;
Dereta inž. Mihajlo, direktor šuma 4 grupe l stcpena od Direkcije šuma
petrovaradinske imovne općine iz Srem. Mitrovice k Direkciji šuma u Vinkovce.


Umirovljen je:


K e r e š k e n j i inž. V e 1 i m i r, viši šum. savjetnik 4 grupe 1 stepena kod šum.
odseka Kr. banske uprave u Zagrebu.


Odlikovan je:


Zaloka r Srećko , viši tehnički manipulant Direkcije šuma u Ljubljani, u. p.
ordenom Sv. Save V. reda.


OGLASI


Šumska industrija


Filipa Deutscha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47
Parna pilama u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. Na skladištu ima velike količine potpuno suve hrastove gradje svih dlraenzjia.


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


Uprava gospodarstva I šumarstva :KRNĐIJA NAŠICE, SLWONÎIA,
gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
U Zagreb u gospodarske i šumske proizvode


32