DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Ing. Ivan Schierer, bivši vis» šum. savjetnik kod Direkcije šuma u Sarajevu,
umro je 3. novembra o. g. u Sarajevu.
Pokoj prahu njihovom!


........ . .......
.......... ..:


........ . .... ....., .. ..... .......... 4 ..... 1 ....... ... .........
...... Kf>. ...... ...... y ........


.......... ..:


... . ..... , .. ........., ......... . ..... ... ....... ............. .
......... .... .... . ....... y .........
.......! ! JI . . a ., .. .... ......... 9 rpyjre ... ............. .........
..... y .......
..... . .... . --sa .... ......... 9 ..... ... ............. .........
..... y ...........
. a . . h 3 . . . . a, .. no.M. ......... 9 ..... ... .... .... .... y ........


........... ..:


......... ..... ....., .... ....... . .... .... ...... .. .......
. uivM. ...... y ..... ........
...... . .... . . a ., .... ......... ......... .... .. ...... y .....<5
. ......... .....
A . . a, . . . . ti .... , .... .... ......... .. ......... .... .. .......
. Kp. ....... ...... .... ...... y .......
..... . .... .... , .... ......... .. ......... .... .. ...>..... ..
..... . ......... .....
.. . .... ....ep , .... ......... ...... ... onh. .. ..-.... <>. ......
...... i; ......... .... .... ... .......
..... .... ......, .... ...... .. .... .... ...... . .... ...... y
..........
....... . .... M . . ., .... ....... .. .. ..... ......... .. ....... . ...GROM
......... y .........
..... .... ........., .... ....... .. Kp. ...... ...... .. ......
. ......... .... y .......
........ ........, .. .. .... .... ...... .. ´......... . .... ......
y .......
....... . OTO K a ., ........ .. .... ...... .....—........ i; ....
...... y .........
D u d u k . v i ć i n ž. Milan, savjetnik dir. šuma 4 grupe 2 stepena od sres. načelstva
iz Delnica k Direkciji šuma u Vinkovce;
Šulgaj i n ž. Franc, šum. viši savjetnik 4 grupe 2 stepena od sreskog načelstva
iz Novog-Mesta Kr. banskoj upravi šumarski odsek u Ljubljanu;
Cerjakinž , Do ni i n i k, šum. savjetnik 6 grupe od sreskog načelstva iz Krškog
za sreskog šum. referenta kod sreskog načelstva u Novo-Mesto;
R u ž i č i ć i n i. Antun , šum. savjetnik 5 grupe od sreskog načelstva iz Gračaca
2a sres. šum. referenta kod sreskog načelstva u Delnice;


T r u m ić i n ž. Da . i I o, šum. savjetnik 6 grupe od šum. uprave brodske im. općine
iz Vinkovaca k Direkciji šuma petrovaradinske im. općine u Sremsku Mitrovicu ;
Prpi ć i n ž. Petar , direktor šuma 3 grupe 2 stepena od Direkcije šuma iz


čačka k Direkciji šuma na Sušak;


81