DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 32     <-- 32 -->        PDF

lift 11 — Dr. M a y e r - W e g el in: Steigerung der Holzqualität und Erweiterung
der Holzverwendung. (0 povećavanju kvalitete drva i proširenju upotrebe drva.
U članku su navedeni noviji pogledi o uzgajanju što vrednijih sastojim i o raznim mogućnostima
upotrebe drva. Povećana upotreba drva predviđa se u kućanstvu, zatim
za željezničke pragove, rudničko drvo i, naročito, za kemijsku preradbu. Uz članak
je navedena novija literatura, koja se bavi tim problemima). — Koehler : Fehler an
Furniereichen. (Griješke hrastovog drva obzirom na upotrebu za furnire).


Hft 12 — Dr. Hilf: Der Nationalsozialismus und die deutsche Forstwirtschaft.
(Nacionalni socijalizam i njemačko šumarstvo).


Hft 13 — Dr. Kiiper : Ermittlung der kritischen Puppenzahl auf rechnerischem
Wege. (Određivanje kritičnog broja kukuljica borove sovice računskim putem). —
Dr. Hering : Zum Haushalt der Preussischen Staatsforstverwaltung für das Rechnungsjahr
1933. (O gospodarenju pruske drž. šumske uprave u rač. godini 1933).


Hft 14 — Dr. Busngert: Grundsätzliches zur Frage des Forstdüngungsversuches.
(0 pokusima sa umjetnim đubrenjem u šumarstvu. Napisano u vezi sa radnjom
Prof. Dr. Wiedeman n a: »Sadanje stanje umjetnog đubrenja u šumarstvu«, štampanom
u »Arbeiten der deutschen Landwirtschaftsgesellsch., Hft 385, str. 84, Berlin
1932. U toj radnji sadržan je izvještaj o pokusima sa umjetnim đubrenjem zasnovanim
po Schwappachu i njegovim saradnicima 1902—1912). — Dr. Barth : Leistungsfähigkeit
und Leistungmöglichkeit. (O sposobnosti i mogućnosti učinka. Prilog metodici određivanja
vremena kod izvađanja šumskih radova).


Hft 15 — Dr. Wit t i eh : Stand und Aussichten einer Mikrobiologie des Waldbodeus.
(Sadanje stanje i izgledi mikrobiologije šumskog tla).


Hft 16 — Dr. Strehlke : Berufsauslese und Eignungsprüfung. (Izbor zvanja i
ispitivanje sposobnosti). — Zab i er : Doppelte und einfache Kluppung von Fichtenstammholz
unter 20 cm Durchmesser. (Unakrsno i jednostruko klupovanje smrekovih
debalaca ispod 20 cm promjera).


LIČNE VIJESTI


t ELZE AR MLINARIĆ.


Dne 21. oktobra o. g. umro je u Zagrebu šum. savjetnik Elzear Mlinarić. Rođen
je u Zagrebu 1858. od imućnih građanskih roditelja. Svršio je u Zagrebu 6 razreda
realke. Godine 1877. došao je u Križevce, gdje je svršio gospodarsku i šumarsku struku.


Služio je kod c. i kr. namjesništva u Zadru i u dalm. provinciji. Osobito se je
istaknuo sa šum. kulturama na Kršu. God. 1882. prešao je u službu Gjurgjevačke trnov,
općine i bio je šef šum. uprave u Bjelovaru. Tu je mnogo radio na kulturama, od
kojih vidimo danas već lijepe sastojine. Male enklave iskitio je crnogoricom, što se
još danas sviđa prolaznicima šumom.


Bio je vrlo kolegijalan i društven.
Umirovljen je na vlastitu molbu. Penziju je uživao preko 25 godina u Zagrebu.
Svoje stare dane posvetio je karitativnoj djelatnosti i Domu milosrđa.
Na njegovom pogrebu vadili smo, koliko je bio ljubljen i poštovan od zagrebačkog
građanstva.
Pokoj njegovoj plemenitoj duši! Drnić.


Althaler Franjo, kr. šum. nadsavjetnik u p., umro je 23. augusta o. g. u 74. godini
u Zagrebu.


30