DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Uplata članova pomagača u mjesecu novembru god. 1934.: Manz Eduard, Teslić
Din 75.— za .. polg. 1933. i god. 1934.; Radić Petar, Sr. Mitrovica Din 25 — za


II. polg. 1934.; Dereta Borislav, Aleksinac Din 100.— za god. 1933. i 1934.; Herjavec
Drago, Sušak Din 100.— za god. 1933. i 1934.; Miletić Šime, Oštrelj Din 50.—
za god. 1932.; Vujić Pavle, Oštrelj Din 50.— za god. 1934.; Podkonjak Milan, Oštrelj
Din 1C0.— za god. 1932. i 1933.; Mihajlović Miođrag, Beograd Din 50.— za god. 1933.;
Kreč Franjo, Zagreb Din 50.— za god. 1933.
IZ UDRUŽENJA STUDENATA ŠUMARSTVA.


Udruženje studenata šumarstva na sveučilištu u Zagrebu priređuje na dne 12.
januara »Šumarsko plesno veče«. Od prihoda će Udruženje izdavati skripta, a eventualno
prirediti naučnu ekskurziju slušača šumarstva. Udruženje moli za pomoć te
svoje priredbe. Prilozi bilo u novcu ili u naravi (divljač, rogovlje itd. za tombolu)
molimo slati na adresu Udruženja, Zagreb, Vukotinovićeva 2. Uprava.


IZ UREDNIŠTVA


*
ISPRAVAK.


U broju 12 Šumarskog Lista od prošle godine strana 600 treba sliku, koja je
označena kao »SI. i.« označiti brojem 2 i obratno tamošnju sliku 2 označiti brojem 1.


PRI PRELAZU U NOVU GODINU


čestita Uredništvo´ svim članovima našega Udruženja kao i saradnicima Šum.
Lista sa željom, da im nova godina bude sretnija i plodnija od minule. Kakvi smo
sami, takav nam je i stručni organ. Kakav je on bio dosada, znamo; da u buduće
bude i bolji, nastojmo!


ISPRAVAK.


U mojoj recenziji knjige prof. Ugrenovića »Tehnika trgovine drvetom« otštampanoj
na stranici 631 do 638 decembarske sveske Š. L. za god. 1934. potkrale su se
kod diktovanja rukopisa nekoje pisarske pogreške, koje su u žurbi da tekst dospije
u štampu, ostale neopažene.


Pošto bi te pogreške mogle da mute smisao, potrebno je da se isprave. Tako:


na strani 632 deveti red odozdo umesto reći »u Sloveniji i...« treba da stoji
»u Slavoniji i...«; na strani 634 šesti red odozdo umesto reci »kod priručnika« treba
da stoji »kao priručnik«; na strani 635 devet: red odozgo umesto reci »rezonas« treba
da stoji »rezonanc«; na str. 635 red 18 i 24 odozgo umesto reci »od tesanog« treba
da stoji »otesanog«; na str. 637 šesnaesti red odozgo reč »uskih« treba da sasvim
izostane; na str. 637 četrnaesti red odozdo umesto reci »uvrštavanje« treba da stoji
»ucrtavanje«.


Osim tih krupnijih ima još i sitnijih pogrešaka u pogledu narečja (članak je pisan
ekavštinom) i u pogledu interpunkcije, što će čitaoci i sami uočiti. Ing. Jovo Metlaš.


26