DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Do tog praktičnim prilikama odgovarajućeg rezultata dolazi pisac na taj način, da po


miloj volji adira, multiplicira i dividirai neke podatke, a na kraju ih još začini sa nešto


malo diskontacije.


Pisac je i opet »mimoišao« ono glavno pitanje, koje nam se nameće, kad čitamo
njegove članke, naime pitanje, koji su to kriteriji, na temelju kojih možemo prosuditi,
da li neki rezultat odgovara praktičnim prilikama ili ne?


Držim da smijem umjesto pisca odgovoriti na ovo pitanje, jer postoji samo
jedan logičan odgovor: Samo na temelju prometne vrijednosti nekog zemljišta možemo
prosuditi, da li neki računski rezultati odgovaraju »praktičkim prilikama«. Prema
tome prometna vrijednost ili »prodajna cijena«, kako se izražava pisac, nije od tako
malene važnosti, kako to pisac ranije tvrdi, već je najvažniji kriterij čitavog postupka.


Nakon svega toga moramo se pitati, čemu ima da služi čitava parada brojaka
i računskih operacija, kada ti računi sami za sebe ne mogu dati nikakovog odgovora
ra pitanje o vrijednosti nekretnina? To su računi, kojima je rezultat već unaprijed
određen, pa stoga nisu potrebni, a nemaju ni svrhe. Ing. Rud. Pipan, Bjelovar.


IZ UDRUŽENJA


UPOZORENJE.


Ovom broju Šumarskog Lista priložena je »Uplatnica« poštanske štedionice u
Zagrebu. Prema čl. 10. Pravila Jugoslovenskog šumarskog udruženja dužni su članovi
uplatiti članarinu (100´ dinara) u prvoj četvrti svake godine.


Molimo cijenjenu gg. članove, da se izvole poslužiti priloženom Uplatnicom.
Kako smo javili u 11 broju našeg lista, obustavili smo otpremu »Šumarskog
Lista« svim članovima, koji još nisu uplatili članarinu za godinu 1933.


UPRAVA.


VRAĆENI ŠUMARSKI LISTOVI.


Pošta nam je vratila listove otpremljene na slijedeće adrese. Označila je: »retur,
otputovao itd.«. Ing. Brizgalin Gjorgje, Beograd, Min. š. i r. retur; Buzuk Nikola, podšumar,
Oračanica, otputovao; Cajkanović Žarko, šum. savjetnik, Beograd min. š. i r.
retur u penziji; Hofman Josip, šef šum. uprave, Podgorica, retur; Janković Djuro,
insp. Min. šuma, Beograd, Min. šuma retur u penziji; Dr. Lohwasser Alfred, viši š.
savjetnik, Sarajevo, retur; Ing. Knežević Milutin, š. ing., Karlovac, otputovao; Simonović
Jovan, viši š. insp. Beograd, Min. šuma, retur u penziji; Ing. Nedimović Svetozar,
š. savjetnik, Banjaluka, retur; Vešović Milan, činovnik, Priština, retur; Ing. Zukina
Ivan, šum. pripravnik, Sarajevo, retur; Ing. Zegarac Pavle, sres. š. refer. Zagreb,
otselio; Vokić Milan, teh. insp., Oračanica, otputovao.


Molimo gg. članove, da nam izvole javiti svaku promjenu svoje adrese, jer
uprava sama ne mijenja - adrese bez traženja. UPRAVA.


........
III ........ ........ ...... .............. ......... ........, .... je .......
y ........ .. ... 8. ........ 1934. .......


........: ...........: ... .... . ..... ; ...............: .... .... .
........ u ... ........ 11 . . . . u . .; ..........: M . . a u .....;
.........: . a . . h, . a . . h, M . x a . . . e ., . . . . y . . h, Il . u . h, M . . . a y,
.> . . . . . h, M a . .. . . h, . . . . h, . . . . . a . . . . h, . . . . a ..


22
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 25     <-- 25 -->        PDF

......... .. ce: .... ........, .... ....... . ...... ...
H a . . a . ..


I. ........... ce ........ ........ ....... ... 9. IX. 1934.
II. ........ ce ....... ......... ..... .. Acta Botanica- ......... ce ........
.......... ......... y ....... ..... ........ ......... ....., .... .............
.......» ........ ... .. ..........
III. .......... ce .......... ........ ......... .......... .. .......
...... 1934/35 ... ......., .. .. ..... ...... ........ .......
IV. ........... ......... ..... ce .. ......
Ha ....... .. .......... a . ....... ....... ......... . ........... ...........
....... ......... je ..´... ....... .. .... 1935 .... .......:
...... : .......... .. 411.000 ...... ....... ce: ...... 1. „..... .........
....." .. 10.000 ...; ...... 5. „..... ........ ....... . .........." ..


1.000. ...; ...... 7. „......... . ......" .. 2.000 ...; ...... 8. „....... .....
...." .. ..... ...; ...... 9. ,.:...... ..........." .. 1.000 ...; ...... 10. „........
.. ........ ...." .. 4.000 ...; ...... 14. „....... ......... ...." sa
1.000 ....; ...... 15. „........ . .......... .......... ........" .. 500 ...; ......
24. „..... ........ ........." .. 4.000 ...; ...... 25. „......, ....... . ....."
;:. 15.500 ... ...... 26. „....... . ......... ....... .. 3.000 ...; ...... 31.
......... .. ........ .... ...." .. 4.500 ...; ...... 32. ........... ..........
(.. ........" (.. .....) .. 500 ...; ...... 33. „........ .............. ......."
.. 10.000 ...; ...... 34. „........ ........... ......." .. 5.000 .... — ......
.. 65.000 .......
V. ........ ......... ce ..... .. ......
...... ce .......... . .............. .......... .......... .. .. .. ........
..... ......... ............ ......... ........ ..... .......... I
............


VI ...... ........ ..... ....... ...... ce .. ....... ......... ...... ce
. ....... ......., .. .. .. ........ ...... ........... .... .......... ..........
. ........ . .. ce .......... ........, .... join .... ......... ..... ..........


VII. ......... ce . ........ ............ .. ...... . .... ........ .... 1.
........ ..... ce ... ........ .... 2. ce .......... ...., .. .... ...... .... ..]´
... ....;.... ........ .... .... ....... . ............ .... 3. ce ......... ..........
y ......, .. .. .... ...... .......... no ... ......... ...... ....
........., 4 ............ .............. ......... ........, ........... .......
......,, ......... ......... 2 ............ ......... ....... ......., 1 ...........
......... ......, ....!».... ........ ......, 1 ........... ............,
2 ............ ...... .......... (...... . ....), no ..... ........... ............
......, ............ .........., ............ ........., .. ....... .........
....... ...... ....... ........ ....... ce .. .... ........ ......... ce .......
............. .......... no ........ . ......... ....... ........ ....... ....
0. ......-., . ......... ...........
VIII. ...... iiipn.je .... ... .... .... .... ........ ...... .......... ce, ..
.......... .......... ..... ......... ......... .. ........... ....... ........
.......: ... ........ . ...... ... ....... .. .......... .. ... ..... . ... ........
.. .......... ......... ........... ... ..... ......., .... .. ....... y ......
.............. ....... .......... ..... .. ..........., .. ......... .... .......
.... . ...... ............ ......... ce, .. .. ... ...... ...... no .........
......, a .. ......... ...... .. ce ....... ........ .. ..... ........
.........
IX. ........., .... ....... ..... .... ....... .. .......... no ........
(´.............. ....... . .......... ce ..... ........ ..... ....... ......... ce
23
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 26     <-- 26 -->        PDF

.......... ........ ............ ......., ..... ........ ...., ........ .........,
........ .......... ..... ... . ....... ........... ..........


X. ..... ce ...... ............ ....... .. ........ ......... ..... y
1935 ...... ... ..... ...... .. 5%.
XI. ...... ce ..... .. ....... .. ............. ........
......... ce ........... ..... .. 1.000 ...... .......... ........... ....
...........


XII. ..... ce ....... ..... ............, .. ce ........ ...... ............
... . ............... ......... .. ...... ...... ..... .. ............ .........
.... ........ 5 ... 10 ......:. ........ .......... .. 15. II. .... .. .......
........ . .... ..... .. .......... . ......... ..... .... ......... ......
XIII. ...... ce ...... y ........ ........ ..... .......... ...... ......
...........
......... ce, .. je ........ ....... .......... ... ........ . .... ..
............. Ha .......... ......... he ........ ......... ..... ..............
.... ..... ........, a y ...... on .... ... ........ .... ..... ............, ........
he .. .. .. .............. ..... ... ........ ......... ... ........ je
........., .. ce ......... .... ......... ............ ...... .. .... .......
...... y ........ .......... ....... — Ha ....... ..... ............ ce .........
.......... .........., .. ........ .......... ...... .... y ............ ....
... ... ...... .. ............ ...... .........


XIV. .... ce ..... ............ y ........ ....... y ......... ........
..... ..... ..... .... ....... no ........, .... ce .. ........... ......... .........
.-. ............ ..........: 1. .. .. ....... y .... ....... ....... .. 2 ......;
2. .. ce .. ..*.... .... .. ........ .. ... ....... ....... ......, ... .. ... ..........
.... ....... ....... y ......., a ... je ........ .... ........ ........
........ ......... ....... ........ .. ...... .....
XV. ....... ce .... ........ ........: .... ......... ....., ...... .......
... .... ...... y ......; .... ...... ........, .... .......... ..........
... ......... .... .........; ..... ......., .... .......... ....
...... ........ ........; ...... ...., ........ ........ — ........: ..........
...., ..... ......, ......; .......... ......, ..... ......, ......; ........ ......,
....... ........., ...... ... .......; ...... ....., ..... ......, .......
........ .. .. ........: ... ....., ........ ........ ., .. .... .... ....,
.....; ......... ...., ........; ..... ....., ........, ......; .... ......
..... ......; .... ...... ......, ...... ......, .....


XVI. ...... ce) y ......... ....... ... ...... ...... y ...., .. ce ........
...... .. ......... ......, .... .. ce ....... ...... ...... ........ .... ..
......... .......... ....... (........... ......... .... .. ..... .......
........, a ...... ...... .. ce ..... .. ....... ....... ..... ..........).
XVII. ......... ce .. ........ ......... ............. ......... ..... .
....... ........... ........ .......... I. ........... ........ ...... ..
1.000 ......, a .. ..... ......... ..... ........
XVIII. Ha ....... ..... .... ......... ce ...-...... ....... ...... .. .........
.............. ...... ......... .......... ......... ........ ...... .....
.. ............... ... .. .... ...... 5 ......... ........, a ... ...., .. he
no ........ ...... .... ... ..... ........
......... ce ........ ... ........ .. ...... ........ ......... ce y ......
........ ....... .......... ....... .......... ............ .... no ........
............ ....... .... ....... .........., .. y ............ ... 109 .....
............ ......... .......... .... ....... .. he ce .. ...... .... ......


24