DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1935 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ma da bi bilo zanimljivo zalaziti još i dalje u dosta složene pravne
probleme svih tih srodnih zakonskih pojmova, nesmemo izgubiti iz vida,
da bi time previše izašli iz okvira postavljenog cilja.


II. Posed i pravo lova.
Što smo gore izneli o podvojenom shvaćanju jurističke prirode
lovnog prava, moći će nam ukazati na izvesne zanimljivosti u Randinoj
velikoj monografiji o posedu ili državini.


Po uređaju državine nas interesuju pre svega sledeća pitanja s obzirom
na pravo lova i to: 1.) pitanje o državini prava lova na vlastitom
lovištu (§ 4 Z. 1.); 2.) pitanje o državini prava lova, odnosno prava izvršivanja
lova, na zakupnom lovištu (§ 4, 5 Z. 1.); 3.) pitanje državine ulovljene
tj. uhvaćene ili ubijene divljači.


Složenost i tih pitanja tolika je, da bi iole iscrpno obrađivanje istih
dovelo do neželjenog obima ovoga rada. S obzirom na postavljen cilj
načećemo ta pitanja samo u toliko, u koliko ih spominje imenovano Randino
delo.


Ad 1.) Beati possidentes! Tako počinje Randa svoj rad, te izvodi
pravni pojam državine iz prirodnog ishodišta detencije, pridržaja. Odmah
u početku on razdvaja državinu stvari (Sachbesitz) od državine prava
{Rechtsbesitz). U § 3 kategorički postavlja svoju glasovitu tezu, da drsžavina
nije pravo već stvarnost, činjenica, položaj, uz koji pravni poredak
vezuje izvesne pravne posledice. I svojini oštroumnim i iscrpnim
izlaganjima o tome problemu uspeo je da mu da za pravnu nauku, može
se kazati, definitivan oblik. Njegova shvaćanja postala su autoritativna
u ćelom pravnom svetu.


Pravne posledice, koje se vežu za državinu i koje prave taj stvarni
položaj u praktičnom životu tako važnim za imovinsko pravo, čine dve
zaštitne institucije pravosuđa, dve posesorne tužbe: tužba zbog smetanja
poseda i tužba zbog oduzetog poseda.


Gore smo izneli Randino shvaćanje, po kome pravo lova nije posebna
pravna zasada, već integralni deo prava svojine zemlje (Grundeigentum).
Vlasnik lovišta prema tome izvršuje lov temeljem prava vlasništva,
koje mu pravo daje medu inim ovlaščenjima upotrebe također
i to, da po njemu lovi tj. u smislu § 1. Z. 1. da divljač progoni, hvata i
ubija, prisvaja si njene odeljene upotreljive delove, te divljač zaštićenu
lovostajom gaji i razmnožava (sve to ukoliko tim zakonom nije drukčije
određeno). Ovo njegovo pravo je isključivo pravo na određenoj teritoriji
(lovištu), jer je pravo svojine isključivo pravo.


Pošto dakle po Randinom shvaćanju pravo lova ulazi u pojam
zemljišnog vlasništva ili pošto je po drugom stavu § 1. Z. 1. to pravo
spojeno s pravom svojine zemlje i pripada sopstveniku zemljišta, proizlazilo
bi da treba državinu toga prava svesti pod pojam državine stvari
(Sachbesitz) i to specijalnu državinu nekretnine.


Čim se ali stane na gledište, da je pravo lova samostalno pravo,
posebni pravni uređaj, kao što to čini n. pr. izričito građanski zakonik
Kraljevine Srbije u § 184, onda njegova državina obično nije više državina
stvari, već državina prava (Rechtsbesitz).


Državina stvari, kao što kaže Randa u § 2. cit. op., javlja nam se
u obliku faktične vlasti nad izvesnom stvari u celosti njenih odnosa. Ali
§311 O. g. z. ubraja među objekte državine sve telesne i bestelesne


9