DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1934 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Domaća stručna djela iz područja šumarstva


1.
2.
3.
4.
..


6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
2b.
26.
Ime autora


....
... ........
........


Dr. Levaković
Antun


Dr. Nenadić
Djuro


Dr. Ugrenović
Aleksandar


Ing.
Ružić Ante
Hufnagl-VeseliMiletić


..... M. JOB.


Dr. A. Petračić


Ing.


V. Mihaldžić
Dr. ). Baien

Dr. Baien—
Dr. Sagadin


Dr. Đ. Nenadić


M


,;


»


Dr. Ugrenović


Dr. Ugrenović


» n


n w


Veseli D. Drag.

«


»


n


m


U


Cijena je knjizi


Knjiga ee nabavlja


Naslov knjige za stnd.


kod Din


Din


„.... . ....
........ y 10-.........."


članovi
„Dendometrija" 70 50´—


nečknovi


100
članovi


„Računanje vrijed....
..«. ...... 70


50´—


nosti šuma" ...... ....-nečianovi


100


.......... ... 2


„Pola stoljeća


200-—


šumarstva"


.Zakon o šumama"
(projekat iz g. 1924) 50 —
„F »raktično uređi


20-—


V.... šuma"
.] ...... .. ........ ....., ......., ...


II ......... y ...... .... ....... 52. 60 —
Uzgajanje šuma, i. dio pisca, Zagreb, Vakoti-100-—


H. dio novićeva 2. 140 —
Tablice za obračunapisca,
Garesnica (kraj


vanje njemačke 40-—


Bjelovara) 60-


bačvarske robe
pisca, Zemun, Kara


«O proredama" 60 —


đorđeva 9.
.Naš goli Krš" ri 115 —
Tiskara Narodnih


„Zakon o šumama" 100 —


Novina, Zagreb
pisca, Zagreb, Vokoti


.Uređivanje šuma" 150 — 120-


novićeva 2.


„Osnovi šumarstva" » 80 -60-—


Šumarski kalendar" n 25--20—


„Zakoni i propisi o Tipografija d. d.


120-—


šumama i pilanama". Zagreb


g. Dane Tomiclć, Zaiskorištavanje
šuma I. 80 — 60


greb, Tehnički fakultet


IskoriSćavanje Suma II.
Tehnologija drveia


. . -152-120 —


Iskorištavanje Suma III.
Tehnika trgovine drvetom I » »


160.— 120.—
pisca, Sarajevo, BolRasprodano.
Pri


Uzgajanje šuma prema se novo


nička ul. 15. proSireno izdanje
a ....... .... 80.— 25.


*


3


....... .... -40.-85 —


i
i
13
ü ............. . 20.-15..........
ti 40.-35


LovstVo i ribarstvo « 30. -25.—


Šumarska botanika 25.— 20.


« i