DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1934 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Zatim se govori o načinu merenja. o trgovačkom zaokruživanju rnera i razlozima
za zaokruživanje, o pogreškama u kubaturi, koje nastaju zaokruživanjem i iznose
se tabelarni pregledi o veličini tih pogrešaka.


Obla grada opisana je i protumačena po sortimentima, pri čemu je naznačen i
dnevni efekat izrađivanja. Autor je vrlo dobro učinio da je kod svakog sortimenta
izneo odmah i odredbe zagrebačkih i ljubljanskih uzansa, koje se odnose na dotični
sortimenat. To mnogo doprinosi pregledu i jasnoći, naročito za početnike.


Opisani su i protumačeni ovi sortimenti: jarboli (katarke), antene za gradnju,
piloti, trupci za furnire, trupci za piljenje, trupci za jektarice (rezonas drvo), trupci
za zanatlijske potrebe., stupovi za vodove, rudničko drvo, celulozno drvo, obla kolarska
građa sitna oblovina. Tri slike upotpunjuju tekst.


Glava sedma: Tesano drvo.


U toj glavi izloženi su svi važniji momenti, koji se odnose na izrađivanje tesanog
drveta. Definišući tesano drvo kao drvo, koje je tehnikom tesanja iz svoje prirodne
cilindrične forme prometnuto u prizmatsku (izuzetno -piramidnu) formu, pisac
odmah u početku otvara slobodan i jasan vidik na daljnje promatranje pitanja tesanog
drveta.


Zatim su objašnjeni načini tesanja i razni iprofili od tesanog drveta. Uz slike
profila autor upoznaje čitaoca sa najobičnijim tipovima tesanog drveta i njihovim
trgovačkim! nazivima (flič, planson, četverobridno i poligonski otesano drvo).


Da početniku bude jasno, zašto se vrši tesanje u šumi, objašnjeno je značenje
toga tesanja.


Zatim je objašnjena tehnika tesanja, predočene tabele o % iskorišćavanja kod
raznih načina tesanja i prikazane formule za obračunavanje kubne sadržine od tesanog
drveta raznih profila. Pored toga objašnjen je i način, kako se pjlaća rad
tesanja.


Ćelo prikazivanje tesanog drveta pisano je iscrpno, pregledno i jasno.


Autor zatim prelazi na tumačenje i objašnjavanje tesane robe: tesane grade za
brodove, tesanog drveta za obične građevne ciljeve i željezničkih pragova i kod
svake te vrsti donosi odmah i propise zagrebačkih i ljubljanskih uzansa.


Tesana građa za brodove i obične građevne ciljeve dosta je jednostavna, pa
pisac nabrojivši razne vrsti te robe, zadržava se na tumačenju samo onoliko koliko
je najpotrebnije, ali pri tome početnik ipak dobiva posve jasne pojmove o toj građi.


Na pitanju željezničkih pragova autor se zadržava mnogo opširnije. Imajući U
vidu ogromnu svetsku važnost toga šumskog proizvoda, autor mu je posvetio duboku
studiju i to pitanje teorijski i praktički osvetlio sa svih strana.


Autor čini vrlo dobru konstataciju, kada odmah na početku te studije kaže: »Da
se uzmognu pravilno prosuditi, oceniti i prikazati tehnološke osebine, koje se traže
od željezničkog praga i otuda povući zaključci šumarske i trgovačko-tehničke prirode,
potrebno je prethodno objasniti zadatak, kome ima da posluže pragovi ugrađeni
u koloseku«.


I doista autor je taj zadatak objasnio potpuno i ubedljivo.


Po svome položaju kao veze između željezničkih tračnica i šljunčanog zastora
pruge prag treba da bude otporan protiv dejstva statičkih i dinamičkih sila i protiv
atmosferilija.


Tu autor objašnjava te sile kao i svojstva praga, kojima se on opire tim silama.


Ta su svojstva: tvrdoća, čvrstoća i elasticitet, što manja ceipivost, što manja sklonost


utezanju i pucanju i što veća trajnost.


Da bi se dokazalo, koje vrsti drveta sa gledišta racionalnosti najbolje odgo


varaju tim zahtevima u prirodnom ili u impregnisanorn stanju, autor analizuje svojstva


pojedinih vrsti drveta. Pri tome pobliže objašnjava cilj i bitnost impregnisanja


pragova.


635