DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1934 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Nije izostavio ni opis rasporeda radnika u šumi i načina predaje šume u rad.
Ukratko rečeno, protumačeno je sve što rukovalac posla u šumi treba da zna.


Jednim originalnim grafikonom autor je prikazao visinu dnevne zarade po sortimentima.
Iz toga grafikona vidi se, kako zarada raste svojim prirodnim putem, od
ugljenarskog radnika do profesionaliste. Drugi grafikon prikazuje tok zarade po banovinama
(po godinama od 1921 do 1930).


Glava treća: Obaranje stabala.


Kao što autor ispravno navada, pre nego se pristupi obaranju stabala, važno
je da se utvrdi smer, kojim ga treba oboriti. Kod odabiranja toga smera odlučni su
ovi obziri: čuvanje samoga stabla od oštećenja, čuvanje podmlatka ispod i oko stabla,
čuvanje susednih stabala i mogućnost što lakše i što uspešnije izrade i iznošenja
drveta.


Potrebu svih tih obzira autor je objasnio i protumačio. Zatim je objasnio teorijsku
osnovicu tehnike obaranja i onda praktički samu tehniku obaranja. O uspehu rada
izneseni su i brojčani podaci, koji su od važnosti za kalkulaciju visine radničke
zarade.


Uz tekst ima i 6 slika, od toga 3 originalne, koje doprinose da je tekst ´posve
jasan.


Glava četvrta: Krčenje.


U toj glavi govori se o vađenju iz zemlje panjeva i žila posečenih stabala, što
nazivamo krčenjem.


Autor je prvo obrazložio važnost krčenja sa gledišta podizanja i uzgajanja šuma,
sa gledišta zaštite šuma, sa gledišta iskorišćavanja i najzad sa nacionalno-ekonomskog
gledišta.


Mnogo češće dolazi do krčenja panjeva posečenih stabala nego do krčenja
stojećih stabala.


Autor je objasnio, u čemu se sastoji krčenje panjeva. Ono se vrši ili direktnom
čovečjom snagom ili uz pomoć strojeva ili pomoću eksploziva. Sva tri su načina
pobliže protumačena i opisani strojevi, koji dolaze u obzir.


Doneseno je i nekoliko slika od tih strojeva. Izneseni su također i brojčani podaci
o utrošku snage kod krčenja, odnosno o količini potrebitog eksploziva kao i o
troškovima krčenja uopće.


Glav a peta : Tehnika izrađivanja.


Autor naj´pre nabraja i objašnjava što sve treba držati na umu prilikom izrađivanja
(fasoniranja) trgovačkih produkata u šumi, kako bi iskorišćavanje bilo što
racionalnije i što rentabilnije.


Skretanje pažnje na te momente od važnosti je, jer zanemarenja u tom pogledu
povlače za sobom štetu.


Zatim se opisuju i objašnjuju pojedine faze izrađivanja. Kod izrađivanja od naročite
je važnosti iprikrajanje (»ajnlegovanje«), pa pisac pobliže tumači, na što sve treba
paziti kod prikrajanja i kako se ono vrši. ´


Izrađivanje šumskih produkata u ovisnosti je o trgovačkim običajima ili uzansama.
S obzirom na to pisac objašnjava odnos tehnike proizvodnje naprama tim
običajima.


Pošto se neke zemlje još i danas služe starim merama, koje se za merenje dimenzija
i obračunavanje kubne sadržine i sada upotretoljuju u našoj trgovini drvetom,
pisac je dobro učinio što je izneo pregled tih starih mera. To je tim potrebnije, što
knjiga služi i kod priručnika.


Najzad je autor u V. glavi grupisao izrađeno drvo u Sortimente, a u narednim
glavama govori pobliže o tim pojedinim sortimentima.


Glava šesta: Oblo drvo.


Ovde je prvo objašnjeno, što se ima razumevati pod oblim drvetom i protumačeno
je, zašto se sa nekojih sortimenata skida kora.


634