DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1934 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 1) Tesana grada za brodove 2) Tesano građevno drvo. 3) Željeznički pragovi. —
Glava Vili. Gijepano drvo. A) Dužica. 1) Francuska dužica. 2) Njemačka dužica. 3)
Cerova dužica. 4) Bukova dužica 5) Čamova dužica. B) Vratila, Vesla, i ostalo cijepano
drvo: 1) Vratila. 2) Vesla. 3) Šindra. 4) Kolarska građa. 5) Kolje i prostaci, .) Sitna
cijepana roba.


Ostali deo »Tehnike trgovine drvetom« obrađen je u II. delu (četvrtoj knjizi),
koja je u štampi.


Materijal prvoga dela razrađen je s temeljitim poznavanjem praktične strane
tehnike rada, ali je ta tehnika i teorijski objašnjena. U predgovoru knjizi veli autor, da
je težište knjige praktična strana, ali da se ni teorijska objašnjenja nisu mogla obići. Ja
bih pak rekao, da se ta teorijska objašnjenja upravo nisu ni smela* obići. To bi se
moglo učiniti onda, kada bi knjiga bila namenjena samo empiričarima. Ali ona je namenjena
mnogim generacijama studenata šumarstva i praktičnih šumara, kojima teorijsko
objašnjenje praktične strane tehnike stvara mogućnost oko primene i daljeg
usavršavanja tehnike trgovine drveta. Ta vredi do izvesnog stepena i za šumske trgovce
i industrijalce. Pisac je dakle vrlo dobro učinio, što je praktičnim razlaganjima
dao i teorijsko objašnjenje. Te dve strane tehnike trgovine drvetom u ovoj se knjizi
vrlo dobro upotpunjuju i daju joj naročitu vrednost.


Iz napred označenog rasporeda materije u ovoj knjizi vidi se, da je autor i u detaljnom
razrađivanju materije išao kronološkim redom, t. j . onim redom, kojim se
tehnika trgovine drvetom razvijala i usavršavala i kojim se vrši sama proizvodnja.


To je od naročite važnosti za studente šumarstva i uopće za one koji hoće da se
upoznaju sa tehnikom trgovine drvetom. Knjiga ih vodi hronološki j po izvesnom sistemu
kroz svie faze toga dela nauke o iskorišćavanju šuma. Počimajući od oruđa za najjednostavnije
izrađivanje drveta pa prikazujući mu, kako je sa napretkom i usavršavanjem
čovjeka napredovala i usavršavala se i tehnika trgovine drvetom, knjiga daje
odmah jasne i određenje pojmove o tome delu nauke o iskorišćavanju šuma. U dobivenim
pojmovima ne ostaje ništa maglovito, ništa što bi smetalo u stvaranju samostalnih
zaključaka.


U našoj se državi iskorištavaju šume u velikom obimu (nažalost ne pošumljuje se
jednakom intenzivnošću) i naša je šumska industrija razvijena do visokog stepena. Mi
izrađujemo pojedine šumske produkte, koje mnoge druge zemlje ili nikako nemaju
ili ih imaju u maloj meri. Autor je toj našoj domaćoj izradbi drveta posvetio naročitu
pažnju i materiju temeljite obradio. N. pr. proizvodnja duge i željezničkih pragova
obrađena je s temeljitim poznavanjem i retkom preciznošću. Uslijed toga nije ovo delo
nikako lokalno, jer je u njemu obuhvaćena ne samo domaća nego i opća tehnika trgovine
drvetom. Obziri na našu domaću i tako važnu tehniku trgovine drvetom daju ovoj
knjizi pored ostalih dobrih strana naročitu prednost pred sličnim deliima strane šumarske
literature. Općenito rečeno, ova knjiga Profesora Ugrenovića odličan je udžbenik.
Ali je ona u isto vreme i odl´čna priručna knjiga za praktične šumare, šumske
industrijalce i trgovce.


Prema pojedinim krajevima države naše su šume vrlo raznovrsne, a prema
tome vrlo je raznovrsna i naša šumska industrija. Dok na pr. u nekim krajevima dominiraju
četinjari i bukva (Slovenija, Qorski Kotar, delovi Srbije), u Sloveniji i jednom
delu Hrvatske imamo isključivo tvrdo drvo, u prvom redu hrast. Po prirodi službe
šumar, koji je na pr. proveo dug niz godina u radu oko izrađivanja četinjastog drveta
i bukovine, dolazi u drugi kraj gde se izrađuje hrast, brest i jasen. Ispočetka se on tu
teško snalazi i ova će mu knjiga brzo pomoći da se snađe u radu.


To je od naročite važnosti sada, kada postoji tendencija, da se šume što više
izrađuju u režiji vlasnika šume.
Knjiga sadrži i mnoge razne podatke, koji su često potrebni kod davanja raznih
stručnih mišljenja i t. d.


632