DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1934 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Uplata članarine članova pomagača: Dorčić Dragomir, Zagreb Din 30.— za I.
polg. 1934; Lazarini Franc, Zagreb Din 50.— za god. 1934; Lulić Stjepan, Zagreb Din
100.— za god. 1932. i 1933; Margetić Đuro, Zagreb Din 25.— za II. polg. 1934; Potočić
Zvonko, Zagreb Din 50.— za god. 1934; Perčić Franjo, Zagreb 30.— za I. polg. 1934;
Radivojević Radmilo, Beograd Din 50.— za god. 1934; Radalj Marko, Oštrelj Din 50.—
za god. 1934; Šandrovčan Mijo, Zagreb Din 60.— za god. 1934. i upis; Stiglmajer
Gustav, Zagreb Din 50.— za god. 1934; Štajduhar Franjo, Zagreb Din 20.— za god.
1934; Strasser Rudolf, Zagreb Din 30.— za II. polg. 1934; Vraničar Martin, Zagreb
Din 30.— za I. polg. 1934; Vasilić Vojin, Sr. Mitrovica Din 25.— za II. polg. 1934;
Vujičić Lazar, Boljevac Din 25.— za .. polg. 1934; Zavodnik Eugen, Zagreb Din 30.—
za II. polg. 1934; Zukina Ivica, Sarajevo Din 50.— za god. 1934.


KNJIŽEVNOST


UGRENOVIĆ: TEHNIKA TRGOVINE DRVETOM, DIO FRVI. ZAGREB 1934.
Naša mlada domaća šumarska literatura obogatila se jednom novom stručnom
knjigom, koja bi činila čast i svakoj drugoj, staroj i bogatoj šumarskoj literaturi.
Pod gornjim naslovom naime izašla ie nedavno iz štampe treća knjiga zamašnog dela
profesora,univerziteta Dr. Aleksandra Ugrenovića »Iskorišćavanje šuma«.
Tom je knjigom udovoljeno jednoj velikoj i hitnoj potrebi našeg šumarstva, koju
je osećao kako naš šumarski studentski podmladak tako isto i početnici u praksi, pa i
mnogi šumski praktičari, šumski industrijalci i trgovci i svi oni, koji se interesuju za
iskorištavanje šuma.
Smatram stoga, da je potrebno da se ta knjiga pobliže prikaže našoj šumarskoj
i šumsko-industrijskoj javnosti.
U ćelom svom delu »Iskorišćavanje šuma« autor ide kronološkim redom. U prvoj
knjizi (1931 g.) prikazana je šuma i šumsko gospodarenje sa gledišta Iskorištavanja
šuma. Druga knjiga »Tehnologija drveita« (1932 g.) prikazuje drvo kao tvar. Treća i
četvrta knjiga, od kojih je četvrta još u štampi, prikazuje »Tehniku trgovine drvetom«.
Te dve zadnje knjige, koje čine jednu celinu, govore o tehnici izrađivanja i prerađivani
a drveta.
Ja ću se ovdje za sada zadržati samo na trećoj knjizi, koja sačinjava I. deo
»Tehnike trgovine drveta«, jer se — kao što napred spomenuh — II. deo nalazi još u
štampi.
Materija toga prvog dela raspoređena je u osam glava: Glava I. Drvarsko
oruđe. Razvoj drvarskog oruđa. 1) Oruđie za cijepanje. 2) Oruđe za siječenje. 3) Oruđe
za tesanje. 4) Oruđe za piljenje. — Glava II. Rad. 1) Šumski radnici (Opći uslovi rada.
Kvalitet radnika. Radne jedinke i kategorije. Naplaćivanje radnika. Briga za radnika).
2) Vrijeme sječe. 3) Organizacija rada (Opći pogledi — Početak rada). — Glava III.
Obaranje. Obziri kod obaranja. Teorija obaranja. Tehnika obaranja. — Glava IV. Krčenje.
Važnost krčenja. 1) Krčenje panjeva. (Uslovi i činioci krčenja — Krčenje polugama
— Krčenje krčilima — Krčenje eksplozivima — Uspjeh krčenja). 2) Krčenje
stabala. — Glava V. Tehnika izrađivanja — Faze izrađivanja — Trgovački običaji —
Trgovačke mere — Grupisanje sortimenata — Glava VI. Oblo drvo. Kubisanje. 1) Obla
duga građa. Jarboli (katarke). Antene za gradnju. Piloti. 2) Trupci. Trupci za oplatice
(furnire). Trupci za piljenje. Dugi trupci. Trupci za jektalice. Trupci za zanatlijske potrebe.
3) Stupovi za vodove. 4) Rudničko drvo. 5) Celulozno drvo. 6) Obla kolarska
građa. 7) Sitna oblovina. — Glava VII. Tesano drvo. (Načini tesanja —. Značenje tesanja
— Tehnika tesanja — Procenat iskorišćavanja — Kubisanje — Efekat tesanja).


681