DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1934 str. 40     <-- 40 -->        PDF

ramo še vedeti in znati, da se uručeni gozd ne da obnoviti in spraviti v normalno
stanje niti v sto letih.


Z gozdovi moramo razpolagati po določenem nacrtu, s ciljem, zadržati stalno
normalen gozd. Z urejevanjem gozdov se sestavljajo gospodarski nacrti, po katerih
so osigurane vse vrednote dotičnih gozdov, seveda samo v primeru, če se vsa dela
izvršujejo po načrtovih smernicah in po perijodičnih revizijah teh načrtov.


Vse gozdove brez ozira na posest moramo smatrati in jemati za eno celoto,
ki naj daje maksimalne trajne, lerne donose. Gospodarstvo z gozdovi naj se drži smernic
za celoto koristne gozdne politike v mejah vedno sodobnega urejevanja gozdov.


Ing. Stanko Sotošek, Maribor.


IZ UDRUŽENJA


Dr. JOSIPU BALENU


Pretsjedniku Jugoslovenskog šumarskog udruženja
Zemun.
Zahvaljujem na Vašim dirljivim izrazima saučešća, koji mi pružaju utehu u mom


neizmernom bolu.
Dvor — Dedinje, oktobra 1934. MARIJA,
Kraljica-Mati.


UPOZORENJE.


Upravni odbor Jugoslovenskog šumarskog udruženja zaključio je na sjednici u
Sarajevu dne 7. IX. o. g., da se obustavi daljnje otpremanje Šumarskog Lista svim
članovima, koji nisu još uplatili članarinu za god. 1933.


Prema članu 10 društvenih Pravila dužni su članovi uplatiti članarinu unapred
u prvoj četvrti svake godine.
Uprava je razaslala dužnicima opomene, pak će onima, koji se neodazivaju, obustaviti
daljnju dostavu lista, a dug utjerati preko pravnog zastupnika. Uprava.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU OKTOBRU OOD. 1934.


Redovitih članova: Berzenković Antun, Apatin Din 100.— za god. 1934; Bratuž


S. Ernest, Šibenik Din 100.— za 1934; Gjiperborejski Boris, Imotski Din 50.— za IL
polg. 1934; Djurković Matija, Oriovac Din 50.— za II. polg. 1934; Marković Miodrag,
Aleksinac Din 05.— 4/4 1934; Ndkolić Nikola, Boljevac, Din 100.— za god. 1934; Leustek
Albin, Zagreb Din 100´.— za god. 1933; Prokopljević Nenad, Vrbovsko Din 100-.— za
god. 1934; Protoklitov Nikola, Belišće Din 100.— za god. 1934; Tomičić Božidar, Kutjevo
Din 100.— za god 1934.
Redovitih članova sa područja Podružnice Sarajevo: Djulepa Mustafa, Vareš
Din 50.— za II. polg. 1934; Batak) Miilan, Tuzla Din 100.— za god. 1934; Šonta Teodor,
Sarajevo Din 50.— za I. polg. 1934.


Redovitih članova sa područja Podružnice Banjaluka: Sinicki Ivan, Banjaluka
Din 100.— za god. 1934; Stevanović Milivoje, Banjaluka Din 100.— za god. 1934.


Redovitih članova sa područja Podružnice Skoplje: Niki trn Aleksander, Arandelovac
Din 100.— za god. 1934.


630