DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 7     <-- 7 -->        PDF

............


.... 58. ........ 1934.


^^..............


NJEGOVO VELIČANSTVO VITEŠKI KRALJ


ALEKSANDAR I.


UJEDINITELJ I OSNIVAČ JUGOSLAVIJE


preselio se u vječnost. Dana 9. oktobra prekinula je zlikovačka
ruka životnu nit Onome, čiji je život značio ostvarenje
vjekovnog sna najboljih sinova našega jugoslavenskog naroda
— ostvarenje, koje se još pred 30 godina moglo tek da priželjkuje,
ali se nikako nije moglo da predvidi za tako skoro
vrijeme.


Kad je već bio ostvaren ovaj vjekovni san, dođoše nove
goleme poteškoće, koje skoro neminovno popraćuju ovakove
silne i nagle promjene u životu narodnom. Naš veliki Kralj
svladao je i ove poteškoće uz spontano oduševljenje najširih
slojeva naroda, te se i ovdje pokazao najboljim izvršiocem
golemog zadatka, što Mu ga je namijenio bio dobri duh našega
naroda. Kad je naime — radi nepremostivih opreka, koje nastadoše
medu političkim vodama pojedinih dijelova naroda —
zavladala bila općenita i najozbiljnija bojazan za daljnji opstanak
nove naše nacionalne države kao cjeline, zahvati iznenada
blaga, ali snažna Njegova ruka, da popravi ono, što do kraja
pokvariše politički vode naroda, nenaviknuti još na zajednički
život i međusobnu trpeljivost.


I popravila je potpuno, bolje nego što je itko u ono vrijeme
mogao da očekuje.


Široki slojevi naroda znali su doduše dobro, što znači
»jedan narod, jedno ime, jedna duša«, ali ipak nitko, do velikog
Kralja-Ujedinitelja, nije imao te snage, da jedinstvo imena narodnog
i duše narodne faktično i ostvari. A Kralj-Ujedinitelj
ostvario je to jedinstvo baš onako, kako to karakteru naroda


537
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 8     <-- 8 -->        PDF

kao cjeline najbolje odgovara i kako su svojedobno nagovije


štali najistaknutiji duhovi svih triju grana našega narodnoga


stabla.


I kad se — po dovršenoj konsolidaciji nutarnjih prilika i


po sretnom inaugurisanju sporazuma medu balkanskim naro


dima — spremao da spasonosnoj ideji međunarodnog spora


zuma i mira pomogne do konačne pobjede u cijeloj Evropi,


dođe kleta ruka zločinačka i pomrsi na čas plemenite i lijepe


osnove, koje su bile povezane sa ovom najnovijom, opće


ljudskom djelatnošću našega ljubljenog Vladara.


Pomrsi na čas! Jer ono, što je dobro i plemenito, mora


da pobijedi, prije ili kasnije. A kad dođe do te pobjede, onda


će naš jugoslavenski narod imati i to zadovoljstvo, da je baš


njegov ljubljeni Vladar, nakon što je politički ujedinio i du


ševno složio sve dijelove Svoga vlastitoga naroda, bio tako


đer jednim od glavnih inicijatora i najvećih pobornika općeg


međunarodnog sporazuma i mira.


Sa nacionalnim svojim pregnućima veliki je Ujedinitelj
već zauzeo prvo mjesto u istoriji cjelokupnog našeg naroda,
a međunarodni Njegovi podvizi osvjetlat će slavno ime Njegovo
u općoj istoriji cjelokupnog čovječanstva. Pisat će se
jednom o plemenitom Vladaru sasvim još mlade države Jugoslavije,
koji je po zatajenju Lige naroda uspješno preuzeo ulogu
Apostola mira i pri tom dao čak Svoj zemni život kao zalog
za što skorije ostvarenje toga ideala ispaćenog čovječanstva.


Koga od nas, Njegovih privrženih podanika, da ne rastuži
ovakova smrt Njegova, a tko iz ljudstva uopće da se ne zamisli
i ne rastuži za Čovjeko m ovakovih vrlina?


Napose mi šumari Jugoslavije i članovi Jugoslavenskog
šumarskog udruženja imamo puno razloga, da u Kralju-
Ujedinitelju oplakujemo Uzvišenog Pokrovitelja našega udruženja
— onoga udruženja, koje je od svih naših stručnih udruženja
najprije ukrasilo svoj naziv jugoslavenskim imenom, i
to još u doba, kad ovo ime u mjerodavnim političkim krugovima
nije bilo rado slušano.


Naš Kralj-Ujedinitelj, sve i pored toga, uvažio je već u
ono doba molbu za pokroviteljstvo našega, ovako nazvanoga
udruženja i dao time vidljiv znak, da će jugoslavensko ime
krasiti uskoro cijelu državu i sve što je u njoj nacionalno.


Velikom Kralju Aleksandru I., Ujedinitelju i Osnivaču
Jugoslavije, neka je vječna slava!