DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 57     <-- 57 -->        PDF

u zametku uguši svaki napad. Daljnji je izvještaj o biologiji nekih moluska i krustacea,
koji napadaju drvo ugrađeno u lučke gatove na mjestu, na kojem je ovo podvrgnuto
razlici vodostaja za vrijeme plime i osjeke. Sredstvo obrane jest opločavanje stupova
na ovom mjestu limom ili premazivanje raznim katransko-betonskim smjesama.


U trećem izvještaju prikazana je — više za parkove i voćnjake nego za šumu
opasna — gljiva Poliporus (Xanthochorcus) hispidus, koja dolazi na različitom drveću
prouzrokujući trulež srca, radi čega ovo dobiva gumasto-spužvasti izgled i opip. Gljiva
se lako raspoznaje po plodištirna, koja su smeđe boje sa svjetlim rubom. Meso plodista
isprva je malo i žuto, a kasnije otvrdne dobivši crnu boju. Plodista ostaju dugo na
drvu. Gljiva ulazi kroz rane na deblu ili granama, pa je po tom preventivna mjera što
manje ozledivanje drveta, a sve ozlede kao i otvorene rane valja premazivati katranom.
Represivna se pak mjer sastoji u spaljivanju zaraženog drva. Ing. O. Piškorić.


PROMJENE U SLUŽBI


PROMJENA NA MJESTU ŠEFA ŠUMARSKOG ODSJEKA U ZAGREBU.


Riješenjem g. Rana Savske Banovine od 10. oktobra o. g. razriješen je banski
inspektor g. Stjepa n D´ubenik , pravnik po zvanju, dužnosti šefa šumarskog odsjeka
Kr. banske uprave u Zagrebu i istim riješenjem povjerena je ova dužnost g. Ing.
Alfonz u K a u d e r s u, šumarskom inspektoru III. gr. 2. stepena, koji je nedavno iz
Senja premješten k spomenutom šumarskom odsjeku.


Tirne je likvidirano jedno izuzetno stanje, koje je teško pogađalo šumarski stalež
i njegov ugled, a protiv kojeg je u više navrata bezuspješno ustajalo cijelo naše Udruženje.
Ova rehabilitacija šumarstva u Savskoj Banovini ima da se pripiše u prvom redu
spoznaji bivšega g. Bana Dra Ive Perovića, sada Namjesnika Kraljevske vlasti, a i
samom g. Ing. Kaudersu, koji je savjesnim i uspješnim službovanjem znao da za šumarski
stalež ponovno stekne povjerenje bivšeg g. Bana.


G. Ing. Alf. Kauders apsolvirao je bivšu Kr. šumarsku akademiju u Zagrebu i
odmah zatim prešao na prirodoslovni odsjek Zagrebačkog filozofskog fakulteta i to u
glavnom na studij botanike. Apsolviravši redovno i ovaj studij postao je asistentom u
Botaničkom zavodu Zagreb, univerziteta. Naskoro iza toga položio je srednjoškolski
profesorski ispit i službovao neko vrijeme u svojstvu gimnazijskog profesora u Slav.
Požegi.
No svršeni šumar nije se dobro osjećao u gimnazijskoj razrednoj sobi i povrativši
se radi toga k prvobitno odabranoj struci bio je postavljen za šumarskog referenta
Kr. kotarske oblasti u Crikvenici. Tu je i prije i poslije položenja državnog ispita za
samostalno vođenje šumskog gospodarstva razvio kroz duži niz godina živu djelatnost
na pošumljavanju primorskih golijeti i uređivanju Crikveničkog šumarskog biljevišta.
SI ičnu djelatnost nastavio ie i nakon rata, djelomice kao šef Inspektorata za pošumljavanje
krša u Senju, a djelomice i kao šef Kr. Direkcije šuma na Sušaku. U vezi s time
sarađivao je i u Šum. Listu napisavši za nj više radova iz oblasti šumarske botanike i
pošumljavanja golijeti.


Čestitamo novom šefu Šumarskog odsjeka u Zagrebu i želimo mu, da u interesu
započetog rada i ugleda šumarske struke zadrži to mjesto što duže.


587