DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 56     <-- 56 -->        PDF

KNJIŽEVNOST


ING. BORIS APSEN: »LOGARITAMSKO RAČUNALO«.


Knjiga obasiže 96 stranica. Vanredno zorno i instruktivno je prikazan čarobni
štapić brzog računanja. Autor ga naziva logaritamskim računalom, dok ga inače neki
zovu logaritrnarom, a inženjeri, koji svršiše njemačke škole »Rechenschieber-om«. Logaritmar
je danas neophodno pomagalo svakog inženjera. Na njemu se razmjerno brzo
i jednostavno mogu da izvode razne računske operacije: množenje, dijeljenje, kvadriranje,
kubiranje, radiciranje, potenciranje, vađenje kubnog korjena, logaritmiranje, vađenje
sinusa, cosinusa, tangensa i t. d. Specijalni logaritmari pojedinih struka građeni
su tako, da omogućuju izvođenje specijalnih računskih operacija tih struka. Tako
geodetski tahimetrički logaritmar služi u prvom redu redukciji sa cos2a i sa Ksin2a.
Računanje na logaritmaru je manje više približno, ali za mnoge radove potpuno zadovoljavajuće.
Ako ništa drugo, a ono se u mnogo slučajeva njime izvrsno mogu da kontrolišu
računi, koji su direktno izvadani. Danas logaritmar postaje pomagalom ne samo
inženjera, već i trgovca i industrijalca.-Šumarski inženjeri ga kod nas razmjerno malo
upotrebljavaju. Očito još nisu dovoljno upoznali sve njegove velike prednosti. Stoga im
toplo preporučamo knjigu g. ing. Apsena. Tačnost očitavanja brojaka na normalnom logaritmaru
iznosi oko 1%. od očitane brojke. Rezultat množenja i dijeljenja dvaju brojeva
može da se prosječno dobije sa točnošću od l,5u/oo. Jedan kolega, inž. šumarstva u Srbiji,
javio nam je, da za Šumarski List sprema studiju o mogućnostima upotrebe logaritmara
kod raznih taksacionih radova u šumarstvu. Stoga se ovdje ograničujemo samo na registriranje
vrijedne knjige g. ing. Apsena, asistenta Tehničkog fakulteta u Zagrebu. U
šumarstvu na pr. iz zadanog promjera izračunati površinu kruga (temeljnicu) ili iz
zadanog promjera i dužine trupca izračunati kubaturu trupca posve je jednostavna stvar
na pr. sa logaritrnarom, koji ima kazaljku sa tri crte. Knjiga obiluje primjerima. Svako
pravilo za računanje posebno je u tekstu istaknuto, što znatno podiže vrijednost štiva.
Slike — 48 na broju — vrlo olakšavaju razumijevanje teksta. Ima i posebnih logaritmara,
koji su građeni za potrebe drvarskih trgovaca, odnosno industrijalaca. Dr. N. N.


ANNALES de l´Ecole Nationale des Eaux et Forets et de la Station de Recherches et
Expériences Forestieres. (Tome V. — Fascicule 1 Nancy 1933).


Na uvodnom mjestu ovog sveska Anala prikazao je R. Biais »Šumarski priručnik«
(»Un Manuel forestier de l´an X.«) Bernarda Lorentz-a, prvog direktora nansijske visoke
šumarske škole, štampan god. 1801/02 (desete godine francuske revolucije).


U to doba imao je Lorentz 28 godina i iza sebe tek četiri godine praktičkog rada.
Ta je knjiga prema Blais-u u Francuskoj ostala kasnije nezapažena, iako to ne zaslužuje,
već iz razloga, što je njezin autor postao direktor tada utsrojene šumarske škole,
te je ova kao neki putokaz u radu Lorentz-a. Autor je u priručniku iznio prikaz biologije
pojedinih vrsta šumskog drveća, zatim njihov uzgoj. Lorentz vidi u šumi jedan sastavni
dio općeg gospodarstva, a u uređenju upoznaje Francusku s metodom kameralne takse.


U petom poglavlju razmatra prilike i uzroke, koji smetaju normalnom razvoju
šume, dakle obrana šuma od čovjeka (paša, steljarenje, neracionalna sječa šuma —
skora francuska revolucija! — i neracionalna upotreba drva) i od prirodnih faktora.
Priručnik završava s kalendarom rada s obzirom na šumu i na lov.


Uz jedan prikaz-studiju P. Vivier-a o razdiobi i značenju za ishranu slatkovodnih
riba nekih vrsta Copepoda i Cladocera, Komisija za proučavanje neprijatelja drva u
živom, oborenom ili već ugrađenom stanju daje tri izvještaja.


U prvom izvještaju prikazani su neprijatelji topole (topolove strižibube, zlatice
i dr.), protiv kojih je najbolje preventivno sredstvo obrane budna pažnja, da se već


586