DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 54     <-- 54 -->        PDF

5) Zar se šuma može sama zapaliti. (Kazivao je jedan čovjek iz
naroda, da je gledao kako je smola od jednog bora kapala na suncem usijan kamen,
pa je svaka kap na kamenu planula i upalila listinac. On da je taj požar u zametku
gasio. Da li je moguće, da se šuma na taj način sama može upaliti. Istražite stvar.
Kakove su temperature potrebne za palenje raznih vrsti smole. Progledajte literaturu


o smoli. Eventualno vršite pokuse kapanjem terpentina i smole na različito ugriiane
ploče
raznog materijala, razne hrapavosti, nagnutosti i t. d.).
Vredniji radovi bit će eventualno štampati u Šumarskom Listu.


Uprava J. Š. U.


ČLANOVI JUGOSLOVENSKOG ŠUMARSKOG UDRUŽENJA,


koji imaju knjige na posudbi iz knjižnice ovog Udruženja preko dv a mjeseca ,
mole se da te knjige što hitnij e vrate istoj knjižnici.


Rok za povraćanje knjiga jeste dva mjeseca od dana posudbe.


Pošto nam neki nemarni članovi na opetovane opomene knjige ne vraćaju, bit
ćemo prinuždeni predati ih odvjetniku, ako se ovom apelu za vraćanje ne odazovu.


Uprava.


POZOR! Na adresu potpisanog tajništva stiglo je jedno pismo za g. ing. Svevlad
a Tregubova . Pošto nam adresa gosp. Tregubova nije poznata, molimo kolege,
koji tu adresu znaju, da ju ovamo jave.


Tajništvo J. Š. U., Zagreb, Vukotinovićeva uf. 2.


UPOZORENJE.
1) Prigodom ovogodišnje skupštine Udruženja održana je ekskurzija, na kojoj
je jedan od učesnika izgubio ključeve. Pošto su nađeni poziva se vlasnik, da se javi
gosp. ing. Bulut Danu, šefu šumske uprave u Zavidovićima.
2) Tko od učesnika skupštine želi fotografiju, koja je otštampana i u ovom
broju Lista na strani 581, neka piše na »W. Tausch, Sarajevo, Aleksandrova 70«.
Cijena po komadu Dinara 5.—.


KEREŠKENJIJEVOJ PRIPOMOĆNOJ ZAKLADI PRISTUPILA SU SLIJEDEĆA


GOSPODA:


1) Knežević Milan, šumarski savjetnik, Sarajevo;


2) Mundorfer Lujo, šumarski upravitelj, Drvar;


3) Drnić Milan, šumarski nadsavjetnik, Zagreb.


Svaki
sa Din 100.— upisnine.


DAR KEREŠKENJIJEVOJ PRIPOMOĆNOJ ZAKLADI.


Umjesto vijenca na odar pok. Kr. šumarskog nadsavjetnika Franj e Alt haller
a darovali su Kereškenjijevoj pripomoćnoj zakladi: Dražić Juraj din 30.—;
Mocnaj Dragutin din 20.— ; Heckner Josip din 20.— ; Kolibaš Rudolf din 20.— ; Peičić
Viktor din 10.—; Jerbić Ivan din 10.— ; Elzear-Mlinarić din 10.— ; Odžić Vlado
din 10.— ; Nagler Hinko din 10.— ; Drnić Milan din 10.— ; Hradil Dragutin din 10.— ;
Bilinski Stanko din 10.— ; Dremil Oskar din 10.— ; Lončar Ilija din 10.— ; Dr. Petračić
Andrija din 10.—.


OBAVIJEST! Potpore iz Kereškenjijeve zaklade razdijelit će se na sjednici
Upravnog odbora početkom mjeseca decembra. Pravo na potpore imaju udove umrlih
članova ove zaklade, koje su u siromašnom stanju. Molbe treba pismeno poslati
najkasnije do 5. decembra na adresu Jugoslovenskog šumarskog udruženja, Zagreb,
Vukotinovićeva ulica br. 2.


584
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 55     <-- 55 -->        PDF

UPLATA ČLANARINE U MJESECU SEPTEMBRU GODINE 1934.
Redovitih članova: Baličević Ante, Karlovac Din 50.— za I. polg. 1933; Čeović
ivan, Zagreb Din 100.— za god. 1933; Drnić Milan, Zagreb Din 100.— za god. 1934;
Frković Ivan, Sušak Din 100.— za god. 1934; Filipan Franjo, Nova Kapela-Batrina
Din 100.— za god. 1934; Grahovac Petar, Vinkovci Din 100.— za god. 1933; Ištaković
Blaž, Vinkovci Din 50.— za II. polg. 1933; Jovanović Tihornir, Kos. Mitrovica Din 100 —
za god. 1934; Jovanović Slavko, Kneževo Din 100.— za god. 1934; Jovanovac Antun,
Zagreb Din 100.— za god. 1934; Jelenić Ivo, Plaški Din 100.— za god. 1933 i Din 20.—
za god. 1934; Keiner Hugo, Var. Toplice Din 100.— za god. 1934; Koprić Andrija, Zagreb
Din 100.— za god. 1934; Körber Rudolf, Dragović Din 100.— za god. 1934;
Koužik Vaclav, Stolac Din 100.— za god. 1933; Kelez Marin, Niš Din 100.— za god.
1934; Marković Ivan, Garešnica Din 50.— za II. polg. 1933; Marković Miodrag, Aleksinac
Din 25.— za % 1934; Metz Albert, Bugojno Din 100.— za god. 1934; Lovrić
Ninoslav, Zagreb Din 100.— za god. 1934; Novoselac Franjo, Zagreb Din 100.— za
god. 1932; Piršić Vilirn, Zagreb Din 100.— za god. 1934; Piškorić Oskar, Zagreb
Din 50.— za I. polg. 1934; Pipan Rudolf, Bjelovar Din 100.— za god. 1934; Pauković
Ante, Ogulin Din 100.— za god. 1934; Rossi Alfred, Kotor Din 100.— za god. 1933;
Strapajević Đuro, Zagreb Din 50.— za II. polg. 1934; Ton Josip, Orahovica Din 100.—
za god. 1934.


Redovitih članova sa područja podružnice Ljubljana: Pahernik Franc, Vuhred
Din 100.— za god. 1934.


Redovitih članova sa područja podružnice Beograd: Dr. Josip Balen, Zemun
Din 52.— za god. 1934; Borošić Josip, Beograd Din 200.— za god. 1933 i 1934; Baranac
Slobodan, Beograd Din 100.— za god. 1934; Sekulić Milorad, Beograd Din 200.—
za god. 1933 i 1934.


Redovitih članova sa područja podružnice Skoplje: Jakovljev Leonid, Skoplje Din
100.— za god. 1933; Šepa Bogdan, Skoplje Din 100.— za god. 1934; Vasjutin Konstantin,
Surdulica Din 100.— za god. 1934.


Redovitih članova sa područja podružnice Sarajevo: Begović Branko, Nemila
Din 50 za II. polg. 1934; Djulepa Mustafa, Vareš Din 100.— za god. 1933 i Din 50.—
za I. polg. 1934; Irović Tomo, Vareš Din 50.— za I. polg. 1934; Milosevic Stipe, Sarajevo
Din 50.— za 1. polg. 1934; liajliček Hubert, Cačak Din 50.— za god. 1934 I. polg.;
Javor Milan, Turbe Din 100.— za god. 1934; Strambach Karlo, Nemila Din 100.—
za god. 1934.


Redovitih članova sa područja podružnice Banjaluka: Balić Mehmed, Prijedor
Din 50.— za I. polg. 1934; Bilić Pavao, Banjaluka Din 200.— za god. 1933 i 1934;
Jauković Miloš, Banjaluka Din 100.— za god. 1934; Lastrić Dragutin, Han-Pijesak Din
200.— za god. 1933 i 1934; Delić Vukašin, Dobrljin Din 77.— za god. 1934; Stefanović
Milivoje, Banjaluka Din 100.— za god. 1933.


Uplata članarine članova pomagača: Jovanović Vojislav, Apatin Din 50.— za
za god. 1934; Šušković Viktor, Maribor 40.— a conto za god. 1931; Hodorovski Sergije,
Zagreb Din 60.— za god. 1934 i upisnina; Piškorić Oskar, Zagreb Din 25.— za god.
1933 II. polugodište; Delić Vukašin, Dobrljin Din 19.— za II. polg. 1933; Gregačević
Mirko, Osijek Din 60.— za god. 1934.


Uplata na pretplati za Šumarski List u mjesecu septembru: Šum. uprava grada
grada Slav. Požega Din 197.— za god. 1933 i 1934; Müller Jaroslav, Libérée Din 50.—
za II. polg. 1933.


585