DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 53     <-- 53 -->        PDF

.... .. .... ........ . .. .. ........, .. ... ..... .. ....... ... ... ........,
.... .. y .... .. ..... ........
.... .... .... ce ..... ...... .. ....... . .............. .. .......
......... .........
........ .. ............ ..... ..... . ............


VI. ......... ce ....... ........ ....... y .........
VII. ......... ce ........ ............, .. .. ........ ......... .... .....
...... . ........ ....... ....... ... ... ..... ......, ......... .... ra
..... ... .. ...... .... ..... ... ........ ...... . ...., .. ... ...... .. .......
........ ....... no .........
NATJEČAJ


Jugoslovensko šumarsko udruženje želi štampati diplome, koje bi
dijelilo u narodu onima, koji su se istakli pošumljavanjem ili uzornim
gospodarenjem sa šumama. Prvenstveno bi se sa diplomama nagrađivali
seljaci a zatim inteligencija i društva, koja su se istakla propagiranjem
ljubavi prema šumi. Raspisujemo ovime natječaj za izradu skica za te
diplome (pohvalnice). Pravo sudjelovanja kod natječaja ima svaki član
Jugoslovenskog šumarskog udruženja. Najbolja tri rada nagradiće se.
Prva nagrada je 300, druga 200 a treća 100 dinara.


Nagrađeni radovi prelaze u vlasništvo Udruženja. Prema najboljim
stiglim idejama štampat će se diplome.
Pozivamo sve članove na saradnju da ili sa pismeno izraženim idejama
ili pako crtanim skicama doprinesu uspjehu natječaja.


Radove treba uputiti na adresu Jugoslovensko šumarsko udruženje
Zagreb, Vukotinovićeva ulica broj 2 — najkasnije do prvoga marta 1935
godine.


UPRAVA.


STUDENTIMA ŠUMARSTVA!


Jugoslovensko šumarsko udruženje raspisuje ovime natječaj za Svetosavske
nagrade. Za najbolje obrađene teme nagradiće se dvojica studenata šumarstva, svaki sa
500.— dinara.


Pravo natječaja imadu studenti šumarstva sviju semestara kao i oni, koji su
apsolvirali šumarstvo u godini 1934.
Radnje se imadu poslati najkasnije do 15 januara 1935. god. na adresu Jugoslovenskog
šumarskog udruženja, Zagreb Vukotinovićeva ul. broj 2.


Teme su .slijedeće:


1) Šumarstvo u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti nacionaln
e ekonomije . (Šumarstvo u narodno-ekonomskom životu sadašnjosti igra
vidnu ulogu. Prikažite razvoj važnosti šumarstva. Nekada se sa šumama nije ekonomisalo.
Ekonomisalo se je samo sa skoncentrisanijim vrijednostima. Danas je drugačije.
Intenzitet ekonomski postaje svakim danom sve veći. Dočarajte sliku toga ekonomisanja
sa šumama u narodnoj ekonomiji budućnosti).


2) Industrija papira i šumarstvo. (U čemu sastoji industrija papjra.
Šta je sve potrebno za njen prosperitet. Kakove izglede ima ta industrija u Jugoslaviji.
Njene veze sa šumom i šumarstvom).


3) Djelokrug i rad sreskih šumarskih referenata kod
upravnih vlasti I stepena.


4) Strojevi za računanje. (Sistemi tih strojeva, upotreba, prednosti, njihova
važnost po razvoj današnjeg privrednog života i nauke).


583