DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1934 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Potpredsjednici: I. Ing. Lenarči ć Milan , veleposjednik i industrijalac, Ribnica
na Pohorju; II. Dr. ing. Petrovi ć Dragoljub , savjetnik Ministarstva šuma,
Beograd;


Blagajnik: Drni ć Milan , šumarski nadsavjetnik u p. Zagreb;
Odbornici: Ing. Babi ć Bogdan , šef odsjeka za šumarstvo Kr. banske upravi,
Sarajevo; Begić Juraj, savjetnik Direkcije šuma Banjaluka; Ing. Beltram Vladi
s 1 a v, sreski šumarski referent, Supetar; Ing. Boroši ć Josip , viši šumarski
savjetnik i šef kabineta Ministra šuma, Beograd; Ing. Jasi ć Dušan , Direktor šuma
il banske imovne općine, Petrinja; Ing. Mark o vi ć Ljubomir , viši šumarski
savjetnik, Skoplje; Ing. Mi hali ček Nikola, viši šumarski pristav Direkcije šuma,
Sarajevo; Ing. Mikla u 0 t m a r, šumarski savjetnik, Brezice; Ing. p a h e r n i k
Franjo, veleposjednik i narodni poslanik, Vuhred; Dr. Pet račić Andrija, redovni
profesor univerziteta, Zagreb; Ing. Premuži ć Ante , viši šumarski savjetnik
Ministarstva šuma, Beograd; Ing. Prpić Pero, direktor šuma, Čačak; Ing. S mi laj
Ivan , šumarski savjetnik brodske imovne općine, Vinkovci; Ing. Stjepanovi ć
Ljubomir , šumarski pristav šumske uprave, Ključ;


Zamjenici Upravnog odbora: Ing. Sa vić Jovan, šumar, savjetnik,
Doroslovo; Ing. Ani ć Milan , asistent šumarskog fakulteta, Zagreb ; Ing. Spanovi ć
Teodor , šumarski savjetnik, Apatin; Draži ć Juraj , viši šumarski Jsavjetnik
u p. Zagreb.


Nadzorni odbor: Ing. Premužić Andrija, direktor šuma, Sarajevo;
Ing. Lonča r Ilija , viši šumarski savjetnik Direkcije šuma, Zagreb; Ing. Manoj lović
Branko, viši šumarski savjetnik, Jasenak; Ing. Pavlić Ante, viši šumarski
savjftnik, Zagreb; Zamjenici nadzornog odbora: Ing. Abramovi ć Ante, viši
šumarski savjetnik, Zagreb; Jankovi ć Miloš , viši šumarski pristav, Banjaluka.


Bumo aklamiran novoizabrani predsjednik prof. univerziteta gosp. dr. Josi p
B a 1 e n, uzima riječ, zahvaljuje na povjerenju i počasti koja mu je iskazana. Ističe
tri smjernice, u kojima moli saradnju svih članova. To su: 1) unutrašnji odnos u samom
Udruženju, koji treba da bazira na potpunoj homogenosti; 2) odnos Udruženja prema
spoljnin. vlastima, korporacijama, društvima i narodnom pretstavništvu, koji će se
kretati u znaku lojalne i iskrene saradnje i bazirati na iskrenim osjećajima i razumijevanju
potreba naroda i otadžbine; 3) odnosi prema bratskim slovenskim šumarskim
udruženjima, koji treba da budu što srdačniji.


Predsjednik dalje naglašava kako »šumu stvaraju generacije, a uništavaju momenti
s rni smo .., koji treba da se borimo protiv svih nepovoljnih momenata.


23. Prelazi se na eventualne.
Ci. Dojk o vi ć predlaže, da se starom odboru koji je radio na dobrobit Udruženja
izjavi od strane skupštine zapisničko priznanje, što skupština jednoglasno prima.
Predsjednik Dr. Baien zahvaljuje ispred starog odbora gosp. Dojko vi ću
na pažnj´ fe mu ujedno čestita 50-godišnjicu članstva u Udruženju. Ističe njegov plodan
st:učni i literarni rad. Predlaže da ova čestitka ude u zapisnik, što skupština jednoglasno
prima aklamirajući g. Dojkovića, koji je već 50 godina revan posjetioc priredaba
Udruženja.


24. Ing. V. Beltra m zagovara posjet bugarskim šumama i šumarima. Predsjednik
Dr. Baien izlaže, da je već stari odbor raspravljao o tome predmetu i pokrenuo
da dođemo do što tješnjeg kontakta sa Bugarima. Izjavljuje, da će novi odbor
o tome voditi računa.
25. Ing. Strinek a se interesuje po pitanju imovnih općina. Šta je sve odbor
poduzeo po
tome predmetu i u kakvom je sada stanju to pitanje.
Ing. S m i 1 a j daje obaveštenja po predmetu.


580